Artificiell intelligens, machine learning, big data och digitala kommunikationsflöden har redan förändrat redovisningskonsultens jobb och kommer fortsätta göra det. Är det ett yrke som sett sina glansdagar eller innebär teknologin nya möjligheter? Ageras har gått igenom forskningen på området, för att se vad framtiden håller för dig som redovisningskonsult.

Gör artificiell intelligens redovisningskonsulten obsolet?

AI målas ibland upp som ett väsen som plötsligt kommer förändra allt när den passerar vår intelligens, men så är inte riktigt fallet. Det är en successiv förändring som främst snabbar upp processer och ersätter repetitiva uppgifter. De flesta förändringarna märker vi knappt eftersom de är så små att vi snabbt adopterar oss efter dem. Till exempel är det AI som berättar vilken buss du ska ta när du söker i GPS:en på telefonen eller när du får veckans spellista i Spotify. 

AI är inget nytt fenomen inom redovisning och den har redan inneburit stora förändringar av hur redovisningskonsulter och företagare arbetar med bokföring. Smarta bokföringsprogram har ersatt stora delar av det manuella redovisningsarbetet och att bokföra och rapportera har aldrig varit enklare. Den här trenden kommer fortsätta. När intuitiva bokföringsappar och program blir vanligare kommer fler företagare bli självgående i bokföringen. Innebär det att redovisningskonsulten snart är överflödig? Antagligen inte. Även om AI har enorm potential så är vi långt ifrån en verklighet där datorerna tar över, speciellt när det kommer till kritiskt, kreativt och analytiskt tänkande. Istället kommer arbetsuppgifterna för framtidens redovisningskonsulter vara annorlunda. I kombinationen av djup förståelse för bokföring och kunskap i att utnyttja ny teknologi uppstår möjligheter.  Låt oss titta på hur du fångar dem genom att anpassa dig till en digitaliserad verklighet. 

Bli en samarbetspartner

När redovisningstjänster automatiseras krävs nya erbjudanden från redovisningskonsulter. Tidigare har redovisningsbyråer arbetat utifrån affärsmodeller som skapar värde genom att utföra standardiserade tjänster som rapportering och löpande bokföring. I och med att den sortens uppgifter automatiserats har affärsmodellen för redovisningskonsulter förändrats och kommer fortsätta göra det. Värdet som konsulter kan erbjuda ligger i att hjälpa företag kapitalisera på de nya systemen . Det innebär att välja rätt system och sedan implementera och anpassa det för det specifika företaget. 

Men arbetet slutar inte där. Systemen genererar stora mängder data som berättar värdefulla fakta om verksamheten, förutsatt att man förstår redovisningens språk. Här hittar redovisningskonsulten sin plats genom att skapa förståelse för redovisningen och sedan hjälpa till med att utforma affärsstrategier och bistå i beslutsfattande. Redovisningskonsulten blir alltså en viktig samarbetspartner för entreprenörer och företagsledare som vill utveckla sina företag. Det är en ny uppgift som handlar om att blicka framåt som ligger långt manuell kontering av fakturor. 

Hitta en nisch

I en framtid där förståelse för företagets affärsmässiga situation är en avgörande konkurrensfaktor är det fördelaktigt att positionera sig. Genom att nischa dig mot en specifik bransch eller en viss företagstyp kan du hitta din målgrupp. När du har din nisch är det viktigt att ta fram skräddarsydda lösningar som är anpassade för målgruppens behov. Ta reda på vad deras mål är och bli expert på att anpassa system och lösningar som hjälper dem nå målen.

Var närvarande i realtid

Teknologi ger möjlighet att övervaka företag i realtid och du och din klient kan ta del av samma siffror genom molntjänster. I kombination med effektivare kommunikation ger det dig möjligheten att vara delaktig i dina klienters verksamhet löpande och hjälpa dem se trender och fatta smartare beslut. Alltså, om tidigare samarbeten varit relativt passiva är det läge att utveckla mer dynamisk dialoger som skapar värde framåt. Hur dialogen ser ut kan skilja sig från fall till fall, och en del vill antagligen inte ha insikter levererade hela tiden. Men erbjud det och var kreativ. Samtalet måste inte alltid vara tvåvägs, till exempel kan du erbjuda sammanfattade analyser i e-post med jämna mellanrum. 

Skapa en flexibel kultur

Utbudet av teknologier växer hela tiden, vilket innebär att den som vill vara uppdaterat måste se sig om efter nya trender och lösningar. Det kräver tid och engagemang i redovisningsbyråer. En viktig insikt är att en del av tiden kommer gå till att prova lösningar som inte leder någonstans. Dessutom måste redovisningskonsulter avsätta tid för lärande inom organisationen. Den största barriären till förändring är människors ovilja att bryta vanemässigt beteende, vilket gör det viktigt att medvetet lägga resurser på att utveckla processer. 

Framtiden ställer också större krav på en flexibel inställning till samarbete. Att förstå kundens behov ur ett affärsmässigt perspektiv och sedan utforma samarbetet därefter är centralt för att skapa värde. En klient som inte är nöjd med samarbetet kan enkelt byta till en annan byrå om personen inte känner att det finns en vilja att utveckla samarbetet.

Var beredd på skiftande maktförhållanden

Maktförhållandet på marknaden för redovisningstjänster har skiftat i favör för köparen. Digital kommunikation har sänkt kostnaderna för att byta redovisningsbyrå och samtidigt har marknaden för tjänster blivit mer transparent. Det är enklare än någonsin att jämföra tjänster och ta kontakt med flera byråer. Internet har dessutom gjort att du konkurrerar mot alla redovisningskonsulter i Sverige, och inte enbart de på din ort. Många söker sig fortfarande till lokala byråer, men fler ser digital kommunikation tillräcklig och är redo att välja konsult utifrån vad de kan erbjuda dem. För redovisningskonsulter betyder det att man måste vara mer transparent med erbjudanden och vara lyhörd inför klienters behov och förväntningar.

Hitta klienter online

Kunder letar redovisningskonsulter på nya platser och det är viktigt att du finns där kunderna är. Onlinemarknadsföring har blivit "the way to go" och att ha en professionell närvaro online är nyckeln för att göra ett gott första intryck. I den här artikeln kan du läsa mer om modern marknadsföring för redovisningskonsulter. 

Många företagare letar redovisningskonsulter i sökmotorer eller genom förmedlingstjänster som Ageras. Just nu kan du testa Ageras tjänst kostnadsfritt i en månad och därigenom komma i kontakt med klienter som segmenteras fram för att passa dina behov. Klicka här för att få mer information.

Blue ocean

Avslutningsvis, stora förändringar innebär möjlighet för kreativa lösningar. Blue ocean är en strategi som innebär att man skapar ett erbjudande som går mot normen på en marknad. När majoriteten digitaliserar processer uppstår det en möjlighet för den som vill gå i motsatt riktning. Som vi skrev i början av texten sker digitaliseringen successivt, vilket betyder att det finns företagare som inte kan eller vill arbeta med nya system. Här finns en möjlig nisch för den som vill fortsätta arbeta analogt.

Vad ser du? 

Framtiden ligger alltid öppen. Vilka trender ser du i redovisningsbranschen? Lämna gärna en kommentar nedan så vi kan fortsätta diskussionen.

Innehåll

Få 3 offerter