Anställ personal - Anställningsprocessen

I del 1 gick vi igenom de formella kraven på dig som arbetsgivare. Nu är det dags att se hur du hittar rätt person att anställa.

Utveckla en profil

Börja med att sätta dig ner och skapa en bild av vad du vill få ut av att anställa en person. Till exempel: Vad ska den bidra med? Vilka förändringar ser du framför dig och varför är de önskvärda? Relatera det till din vision och övergripande mål för företaget. Den anställda ska vara en pusselbit som hjälper till att realisera potentialen i verksamheten, nu och på lång sikt.

Försök även blicka framåt och se vad företaget kommer vara i behov av när ni växer. Kompetensen du söker nu kanske löser problemen som finns idag, men i horisonten tornar nya utmaningar upp sig. Ta hänsyn till dem och utveckla en profil som håller i längden.

Samarbetet mellan dig och personen är minst lika viktigt som att du anställer någon mer rätt kompetens. Fundera över vilka personlighetsdrag du letar efter och om det är något beteende som du har särskilt svårt för. Avslutningsvis bör du även se till vilken personlighetstyp som kan komplementera dig utåt och som personifierar företagets varumärke.

Skriv ihop en kravprofil som innehåller:

  • En beskrivning av tjänsten och vad den ska göra för ditt företag
  • Utbildningskrav
  • Önskad arbetslivserfarenhet
  • Personliga egenskaper
  • Anställningsvillkor

I anställningsvillkoren ingår löner och förmåner. För att komma fram till dem kan du benchmarka mot statistik från SCB. Att anställa är inte billigt, men företag som anställer för första gången har sedan den 1 januari 2018 sänkt arbetsgivaravgift. Vill du få en bättre bild av hur mycket det kostar att ha anställda kan du räkna ut det här.

Hitta personen

När du vet vem du vill ha börjar det roliga, att hitta personen. Det finns det flera sätt att gå tillväga och nya kommunikationskanaler har gjort det enklare att hitta den perfekta personen. Börja med att slänga ut krokar i ditt nätverk. Låt rätt kontakter veta vad du är ute efter och be om rekommendationer. Det förenklar processen och du har referensen fixad på förhand. Du kan även använda sociala nätverk och då främst grupper som riktar sig till specifika yrken. Genom att lysa tjänsten där kommer du snabbt i direktkontakt med relevanta kandidater.

Den vanligaste strategin är att lägga ut annonser på olika rekryteringssidor. Vill du ha större exponering är det rätt väg att gå. Kom ihåg att vara tydlig i rollbeskrivningen och kompetenskraven. På så sätt effektiviserar du processen och slipper bli översköljd av irrelevanta ansökningar som kostar tid och energi.

Anställningsintervju

Anställningsintervjun är din chans att lära känna kandidaten och se längre än CV:t. Det är dessutom en möjlighet att ge ett gott intryck av företaget och tjänsten och därigenom attrahera talang till företaget. Värdefulla intervjuer kommer inte av sig självt; det krävs träning och förberedelse. Vi har skannat efter uttalanden från rekryteringsexperter och här följer tips på hur du skapar bra förutsättningar för en lyckad anställningsintervju.  

Skapa en trygg stämning 

Under en intervju vill man inte bara höra en beskrivning av CV:t, målet är att lära känna personen. Försök få personen att slappna av genom att inleda med lite småprat. Du kan även bryta isen genom att inleda med att berätta om företaget och tjänsten. Förhoppningsvis hjälper det din kandidat att öppna upp sig, så du kan lära känna hen på ett djupare plan.

Be om konkreta exempel

Om din kandidat hävdar att hen har en specifik egenskap, be dem beskriva hur det tar sig uttryck i vardagen och gärna beskriva en situation då egenskapen tagit sig uttryck. 

Sammanfatta direkt

Efter varje intervju bör du ta dig tiden att sätta dig ner och skriva ner tankar kring kandidaten. Försök göra det direkt, eftersom minnet snabbt bleknar och det är svårare att minnas nyanser av olika samtal. 

Var öppen

Vi är ofta bra på att döma människor direkt och enbart baserat på ytan. Var medveten om det och vänta med att bilda en uppfattning till efter intervjun är klar.

Efter att intervjuerna är avklarade har du förhoppningsvis en bra överblick av urvalet. Kanske vill du träffa de bästa kandidaterna igen, eller kontakta deras referenser för att få klarhet kring frågetecken. Sedan är det dags att anställa. Gå till del 1 i vår anställningsguide för att ta reda på hur du hanterar administrationen kring din första anställning.

Posted: 07 Mar, 2018 (Updated: 21 May, 2018)

Joakim  Carlsson

Läs mer av denna skribent

Ageras erbjuder inte själva ekonomiskt eller juridisk rådgivning, utan har istället valt att samarbeta med redovisningskonsulter, revisorer och jurister som kan hjälpa dig i dessa ärenden. Fyll i formuläret här nedan och få inom kort offerter från professionella experter och rådgivare:
Revisor
Redovisningskonsult