Momsregistreringsnummer, moms nummer eller momsreg nummer som det också kallas, är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Kom i kontakt med 3 redovisningskonsulter

Hur är ett momsregistreringsnummer uppbyggt? 

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE och sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Nedan är exempel på hur momsregistreringsnummer är uppbyggt. 

Momsregistreringsnummer - enskild firma

Momsregistreringsnummer för enskild firma består av ägarens personnummer (det vill säga ÅÅMMDD-XXXX). Även landskoden SE läggs till och 01 i slutet. Det är inte tillåtet med bindestreck, punkter eller mellanslag. 

Momsregistreringsnummer - aktiebolag

Momsregistreringsnummer för aktiebolags eller andra juridiska personer består av företagets organisationsnummer. Detta innebär att momsregistreringsnummer för aktiebolag är landskoden SE, följt av organisationsnumret och slutligen 01. Det är inte tillåtet med mellanslag, bindestreck eller punkter. 

Kom i kontakt med 3 redovisningskonsulter

När måste jag ansöka om momsregistreringsnummer i Sverige?

Du ska ansöka om momsregistrering senast 14 dagar innan du startar ditt företag. Du kan antingen skicka in din ansökan om momsregistrering elektroniskt via Verksamt eller fylla i en registreringsblankett och skicka in till Skatteverket. Du tilldelas ett momsregistreringsnummer och detta nummer står även på det registerutdrag som Skatteverket skickar till dig. 

 

Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Ett organisationsnummer är inte samma sak som ett momsregistreringsnummer. Däremot baseras momsregistreringsnumret på organisationsnumret. Organisationsnumret är nämligen det nummer som står emellan landskoden och de två sista siffrorna 01.

 

Kontroll av momsregistreringsnummer

För både företagare och privatpersoner kan det vara tryggt att veta att det företag du handlar med har ett giltigt momsregistreringsnummer. På Europeiska kommissionens hemsida är det möjligt att kontrollera giltigheten för ett momsregistreringsnummer. Det gör du enkelt genom att fylla i de uppgifter du har här.

Kom i kontakt med 3 redovisningskonsulter

Frågor och svar om momsreg nummer

Vad är momsregistreringsnummer? 

Momsregistreringsnummer är ett serienummer som fås vid registrering av ett företag inom EU. Momsregistreringsnummer består av 14 tecken i Sverige och är antingen organisationsnumret eller personnumret beroende på bolagsform. 

 

Var hittar jag momsregistreringsnumret?

Du kan se moms reg numret på registerutdraget som skickas från Skatteverket. Momsregistreringsnumret är organisationsnumret eller personnummer på ägaren av företaget. Lägg till landskoden SE i början och 01 i slutet. 

 

Vad är momsregistreringsnummer på engelska?

Momsregistreringsnummer är en översättning från engelskans VAT (Value Added Tax). VAT-nummer är alltså samma sak som momsregistreringsnummer. 

Momsregistreringsnummer på engelska

Innehåll