Bokföring för privatpersoner och företag i alla storlekar

Gratis sökning av bokföringstjänster – lätt och utan förpliktelser

Ageras är en av den nordiska marknadens ledande förmedlingstjänster av juridik- och ekonomitjänster. Genom att söka en bokföringstjänst via oss behöver du inte binda upp dig eller betala något innan du har hittat den bästa matchningen för just dig. Vi tillhandahåller ett professionellt nätverk av erfarna finansiella experter, så att du slipper ägna din tid åt den administrativa delen i verksamheten och i stället kan lägga all energi på kärnverksamheten i ditt företag. Vi ger dig förslag på tre duktiga experter och sökningen innebär inga förpliktelser. Alla specialister inom ekonomi och juridik vi sammankopplar dig med har den kunskap som krävs för att hjälpa dig med bokföringen i din verksamhet. Vi matchar dig bara med företag som möter de krav du har.

Så fungerar Ageras:

Beskriv dina behov av hjälp med bokföring i formuläret, så förmedlar vi en matchning med prisförslag inom 48 timmar.

Jämför offerterna från våra finansiella experter i lugn och ro. Vi matchar dig endast med de specialister i vårt professionella nätverk som kan möta de behov du har.

Gör ditt val och inled samarbete med en kunnig och prisvärd bokföringsbyrå. Tillsammans kommer ni överens om vilken omfattning ert samarbete ska ha.

Hitta en konsult - Få hjälp med din bokföring
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

En professionell redovisningsbyrå ska ha god branschkunskap

Den som tar hand om din bokföring bör ha god inblick i vad som gäller i den nisch du verkar inom. Du ska vara trygg med att en bokföringsorder sker i enlighet med gällande stadgar från bokföringsnämnden. Du är den som i slutänden står ansvarig om ett bokföringsbrott begås och därför är det oerhört viktigt att din bokförare har rätt kvalifikationer. Vare sig det gäller löpande bokföring, årsbokslut eller deklaration ska du veta att allt går rätt till.

Du ska snabbt få respons när du har frågor

Det spelar ingen roll om du säljer tjänster eller varor, i ett företag händer det alltid oförutsedda saker. En bra redovisningsbyrå finns till hands när du har frågor som rör det administrativa eller det juridiska. Det är någon du alltid kan lita på att finns där för snabb återkoppling när frågor uppstår kring en faktura eller en order. Var noga med att ta reda på de faktiska erfarenheterna byrån har och dra dig inte för att ställa obekväma frågor!

En kompetent bokföringsbyrå hjälper dig expandera

När du etablerat dig och märker att du blir mer och mer efterfrågad på marknaden får du stöd och hjälp i expansionen av en duktig bokförare. Det ska inte bara handla om att bokföra verifikationer eller kunna bokföra en påminnelseavgift, utan även om att få råd i hur du hanterar en större omsättning på bästa sätt, anställer personal, och annat som hör det växande företaget till. Det förbättrar dina förutsättningar att växa på ett framgångsrikt sätt.

Få hjälp med din bokföring: Det finns många duktiga konsulter där ute.

Vad innebär det att få hjälp med bokföring?

En auktoriserad bokföringskonsult har ett brett arbetsområde och det är därför det är så bra att ha en auktoriserad redovisare kopplad till företaget. Du får hjälp med delar av eller hela din bokföring, beroende på hur du vill ha det. I vissa fall vill bolagsägaren behålla en del av det administrativa redovisningsarbetet själv och andra fall så vill man lämna över det helt till någon annan.

I början av en företagsstart kanske det är en fördel att göra en del själv av kostnadsskäl. Men ju mer företaget växer, desto enklare brukar det vara att lämna över det till ett proffs. Dessutom är det inte säkert att det är ekonomiskt fördelaktigt i längden, eftersom det som lekman är väldigt lätt att missa viktiga avdrag och annat som hör bokföringen till. Tjänsten också avdragsgill för dig som företagare, vilket är ännu en anledning att lämna över uppgifterna när det är dags att gå över från enskild firma till aktie eller- handelsbolag. Då är det en stor trygghet att ha någon som tar hand om bokföringen, stämmer av konton, gör årsboklsut, årsredovisning, skatteinbetalningar och håller koll på kontakter med myndigheter.En redovisningskonsult jobbar ofta i avancerade bokföringsprogram som gör att det går att få en snabb överblick av företagets tillgångar och finansiella läge precis när kunden önskar.

Ofta är de specialister inom ett visst område, vilket är en stor fördel eftersom du då får någon som har kunskap om alla förmåner och avdrag du kan göra i din nisch. En redovisare kan var specialiserad på detaljhandel, tjänster, kulturarbeten och så vidare. Du kan ofta även få råd i affärsutveckling. Många redovisningsbyråer har specialiserat sig på företagsrådgivning och inte bara den löpande bokföringen.

Att en redovisningskonsult är auktoriserad är en kvalitetsstämpel och därför jobbar vi bara med kvalitetssäkrade konsulter i vårt nätverk. När du har hittat din perfekta matchning ska du kunna känna att redovisningsbyrån är din högra hand som hjälper dig med allt som du inte kan eller har tid med. Du har någon som håller koll på förändringar i regelverket och aktuell praxis. 

Kom ihåg att det alltid är ditt företag som är ansvarig för redovisningen, trots att du upplåter den åt någon annan. Därför är det viktigt att du väljer din bokföringsbyrå med omsorg, så att den följer god redovisningssed och det regelverk som finns.

Pris för bokföringstjänster

Det finns inget entydigt svar på hur mycket extern bokföring kostar, eftersom det beror på flera faktorer. Det mest avgörande är hur mycket du behöver hjälp med. Bokföringen sker löpande under året och en sak som påverkar kostnaden mycket är företagets storlek och hur komplex bokföringen är. Ju fler verifikationer företaget har, desto mer arbete för bokföraren och då ökar kostnaden förstås.

En annan sak som spelar roll är inte minst hur god ordning du har på dina företagspapper. Har du oordning bland papprena blir det också ett merarbete för redovisningskonsulten, medan ordning och reda bland dina kvitton och papper ger dig en lägre kostnad. Tydlig dokumentation är alltså a och o för att hålla kostnaderna nere, men också ett sätt för dig att behålla en inblick i hur företaget går, även om du låter en bokföringsbyrå göra jobbet. Vad redovisningsbyrån kostar kan också skilja sig åt beroende på vilken ort som byrån befinner sig, men många gånger jobbar revisorerna platsoberoende och du kan mejla verifikationer efter att ha skannat in dem.

En bokföringsbyrå tar normalt betalt per timme. Oftast kan byrån snabbt få en inblick i hur mycket jobb det blir efter att du har beskrivit omfattningen av din rörelse och kan därefter ge ett uppskattat pris på tidsåtgång.

Glöm heller inte bort att du kan dra av kostnaden i bokföringen! Priset för årsdeklarationen brukar företaget göra separat från den löpande bokföringen och även ta betalt för den separat.Det viktigaste är att redovisningsbyrån är så tydlig som möjligt med vad bokföringen kommer att kosta, så att du kan bilda dig en uppfattning om vad dina kostnader blir i samband med detta. De kan också ge dig praktiska råd om hur du ska göra för att kunna effektivisera din del av arbetet och på så sätt håll kostnaderna nere. Du får också råd om hur ofta du ska ägna dig åt din bokföring. Har du ett aktiebolag ska du göra månatlig redovisning och i en enskild firma avgör din omsättning om du bör göra det årsvis, kvartalsvis eller varje månad.

Vår uppgift är att hjälpa dig hitta rätt i det stora utbudet av bokföringsbyråer som finns i dag och ge dig möjligheten att kunna jämföra flera offerter. Vi hjälper dig genom hela processen och du kan sedan själv diskutera detaljerna direkt med den redovisningsbyrå som verkar intressant för dig.

Många företag gör sig själva en björntjänst när de själva tar hand om sin bokföring. Chansen finns att du av misstag inte följer de regelverk som finns och därför, omedvetet, begår ett lagbrott. Som företagare finns det en rad lagar att hålla reda på. Du ska dessutom hålla koll på vilka typer av lagstiftningsområden du måste ta hänsyn till i din bokföring. Anlitar du en auktoriserad redovisningsbyrå har du någon som har kunskap om både bokföringslagen och inkomstskattelagen och kan följa dem till punkt och pricka. Har du anställda är löneadministrationen en betydande del av bokföringen. Det besparar dig mycket tid om du har någon att skicka in underlag för lön och semester till. Detsamma gäller utskick av lönespecifikationer och kontrolluppgifter till både anställda och Skatteverket. När allt är klart får du kvitton på alla företagshändelser där din bokföringsbyrå redogör för sitt arbete.

Bokföring enskild firma

Att anlita en bokföringsbyrå brukar vara en stor avlastning för en enskild firma och inte heller någon stor kostnad. Du har dessutom någon som kan göra arbetet korrekt, vilket en oskolad person sällan kan – något som i förlängningen ofta blir dyrare. Den kostnaden du tar genom att anlita en bokföringsbyrå kan du spara in genom att slippa straffavgifter för bokföringsfel.

För dig med handelsbolag

Hur du ska redovisa ett handelsbolags omsättning beror på om bolagets delägare endast är fysiska personer eller inte. Bokföringsbyrån hjälper dig med detaljerna. En annan viktig anledning till att låta en professionell göra din bokföring är att du kan ägna dig åt kärnverksamheten i ditt företag. Att sköta löpande bokföring tar mycket mer tid än vad man tror, för att inte tala om upprättandet av årsbokslut och deklaration.

Bokföring för aktiebolag

Vid ombildning till aktiebolag måste din bokföring göras på rätt sätt, annars kan du tvingas betala mer än vad du först räknat med, här kan en specialist på området vara till stor hjälp. Med rätt redovisningskonsult får du också hjälp att ta fram effektiva strategier för att expandera företagets ekonomi och fatta beslut som gör att du når större finansiella framgångar.

Tjänster en bokföringsbyrå kan erbjuda

En bokföringsskonsult hjälper dig med en rad saker och olika specialister har ofta olika expertis vad gäller bokföring. Exempelvis kan ditt företag få hjälp med löpande bokföring, bokslut, fakturering och rådgivning. Här nedan får du fördjupad information och bokföringstips som hjälper dig på vägen.

Löpande bokföring
En auktoriserad bokförare hjälper dig med den löpande bokföringen under året. Det gäller allt från att bokföra julbord, arbetskläder till milersättning. Din konsult tar emot dina kvitton och verifikationer och bokför dem korrekt. De flesta auktoriserade bokföringsbyråer har digitala lösningar och det är smidigt för dig att lämna in allt via e-post eller kanske till och med via en app utvecklad för ändamålet.
Ekonomisk rådgivning
Av en skicklig bokförare får du också råd och rekommendationer för hur du kan fatta de klokaste besluten vad gäller företagets ekonomi. Det kan gälla allt från hur du ska bokföra sponsring på bästa sätt till att bokföra din sjukvårdsförsäkring. Det kan också handla om vilka inköp du bör göra och när under året du ska göra dem för att få ett fördelaktigare skatteläge.
Hantering av fakturor
Leverantörsbetalningar, överföringar från företagets konton och avstämningar av skattekontot är även det ett omfattande arbete som det är skönt att låta en expert på området hantera. När löpande inbetalningsunderlag tas fram från kunderna kan kundreskontran och kravhanteringar hållas uppdaterade och skötas löpande på ett korrekt sätt. Det här är komplexa arbetsuppgifter som det krävs att någon med gedigen kunskap och erfarenhet sköter om.
Bokslut och deklaration
Vid årets slut är det dags att göra ett årsbokslut. En av de stora fördelarna med att ha bokfört moms och preliminärskatt löpande är att årsbokslutet går smidigt att göra och alla korrekta siffror för årets omsättning redovisas. I maj är det dags för årsdeklarationen och du ska bokföra slutlig skatt. Att låta en auktoriserad bokföringskonsult göra det är en stor trygghet, eftersom allt blir korrekt gjort.
Löneutbetalningar
Att hantera löner är ett omfattande arbete för de flesta företag som kräver att man följer alla lagar och regler som gäller i Sverige. Att låta en expert bokföra friskvård, arbetsgivaravgifter och annat som hör anställningar till är en stor trygghet för en företagare och dessutom oftast mer kostnadseffektivt. Lönehanteringen anpassas efter just ditt företags behov och görs på ett sätt som också tillåter företaget att växa.
Hjälp vid expandering
Har din enskilda firma expanderat och du har satt nya mål med din verksamhet? Det gör att du har en hel del pappersexcercis och kontroller med Skatteverket att göra! En bokföringsbyrå bistår dig med det praktiska och kan bokföra aktieägartillskott och samordna alla kontakter med berörda myndigheter, som till exempel Skatteverket och Bolagsverket.

Med Ageras får du kontakt med duktiga bokhållare

Det behöver inte ta lång tid. Skriv ner när du behöver hjälp och vad du behöver hjälp med. Då mottar du upp till 3 offerter från redovisningsbyråer i närområdet som alla visar intresse för just ditt uppdrag. Du har då själv chansen att välja vilken utav dessa tre som bäst passar in på det du söker. Eftersom tjänsten inte är bindande kan du när som helst dra dig ur, så länge du inte slutit ett avtal med någon av parterna. Erbjudandena är helt enkelt icke bindande och kom ihåg – tjänsten är gratis! Lycka till i ditt sökande!

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig