Periodiseringsfond

Vad används periodiseringsfonder till?

Periodiseringsfonder kan användas av företag som vill avsätta en del av sin vinst för framtida användning. Detta görs oftast för att minska det skattemässiga resultatet de år som företaget går med vinst och istället jämna ut vinsten över flera år. När man upprättar en fond tas det beloppet upp som en kostnad i resultaträkningen under ’avsättning till periodiseringsfonder’ samt under ’obeskattade reserver’ i balansräkningen.

De pengar som ligger i periodiseringsfonden kan i framtida år tas in som en intäkt i resultaträkningen (motkontera med en minskning i ’obeskattade reserver’) som på så sätt ökar det totala redovisade resultatet. Varje års avsättning räknas som en egen fond och när pengarna förs tillbaka måste man ta det äldsta beloppet, och alltså den äldsta fonden först. Dessutom måste en fond föras tillbaka till företagets resultat inom 6 taxeringsår. Om företaget skulle upplösas, tas allt som ligger i periodiseringsfonden tillbaka till resultaträkning för beskattning.

Hur mycket pengar kan avsättas till en periodiseringsfond?

Hur stort belopp som får avsättas beror på bransch. Juridiska personer får avsätta högst 25 % av inkomsten och fysiska personer som är delägare i handelsbolag eller enskild firma får avsätta högst 30 %. För juridiska personer så som aktiebolag, måste även en schablonintäkt tas upp till beskattning (som är baserad på periodiseringsfonderna vid årets ingång).

Varför bör jag avsätta till periodiseringsfond?

Avsättning till periodiseringsfond kan vara en god idé, men du bör dock gå igenom om fördelarna överväger nackdelarna i just ditt fall. Har du ett stort överskott under några år och mer osäkra tider framför dig kan det vara en bra idé att spara undan kapital som kan tas in som ett tillskott vid framtida tillfällen då företaget går sämre. Vissa lägger också undan kapital med förhoppning att skatten ska sänkas.