Redovisning

Redovisning är ett brett begrepp som kan innefatta många olika betydelser. Kortfattat innebär redovisning att man informerar om ett företags eller en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden. Detta görs kontinuerligt och löpande under året genom så kallad bokföring. Men redovisning som begrepp innefattar också processen kring årsbokslut och årsredovisning. Företag är enligt årsredovisningslagen skyldiga att vid räkenskapsårets slut avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut. Detta kan ske antingen i form av ett årsbokslut eller årsredovisning. Formen beror på vilken företagsform det gäller och hur stort företaget är.

Läs vår artikel om 10 årsredovisningar med nytänkande design här: Till artikeln

Intern och extern redovisning

Syftet med redovisning är att informera ett företags interna samt externa intressenter om företagets verksamhet och situation. Den externa redovisningen ger denna information till intressenter utanför företaget, dvs. de som inte arbetar på företaget men av andra olika anledningar har intresse av företagets resultat och verksamhet. Det kan till exempel vara aktieägare, investerare, analytiker eller Skatteverket. Den interna redovisningen å andra sidan ger denna information till de som arbetar på företaget, dvs. de interna intressenterna.

Läs mer om extern redovisning och dess innehåll här - extern redovisning

Läs mer om intern redovisning och dess innehåll här – intern redovisning

God redovisningssed

God redovisningssed syftar till frågor så som under vilka perioder visa affärshändelser skall bokföras samt hur man värderar tillgångar. Eftersom det finns en del gråzoner bland redovisningsreglerna finns det en risk att personer kommer undan med att betala mindre skatt genom att ta till ohederliga metoder. God redovisningsstandard finns därför till för att reglera och undvika att detta sker. Läs mer om god redovisningssed här – till en mer detaljerad förklaring

Vem hjälper till med ett företags redovisning?

Många företag har en eller fler anställda som har hand om företagets redovisning och bokföring. Denna roll kan ofta kallas för ekonomiansvarig, ekonomiassistent eller något liknande. I mindre företag kan det till och med vara grundaren själv som sköter bokföringen och med dagens bokföringsprogram är det inte så svårt, åtminstone medan verksamheten är relativt liten.

Om företaget är lite större eller dess verksamhet är mer komplex så kan det kännas skönt att lämna bort bokföringen till en bokföringsfirma eller redovisningsbyrå. Tar man hjälp av en kompetent redovisningsbyrå med fakturering, lönehantering och skatter så kan man spara såväl tid som pengar. Detta eftersom man dels kan öka sin ekonomiska vinst genom att göra rätt avdrag, men dels också eftersom man får mer tid över till företagets kärnverksamhet om man slipper ägna en massa tid till papper och siffror. Dessutom minskar man markant risken för att det blir felaktigheter och man slipper också själv hålla sig uppdaterad på ändringar i regelverk.

Behöver du hjälp med redovisning och önskar få offerter från redovisningskonsulter? Klicka på knappen här nedan och få reda på hur just din verksamhet skulle kunna få hjälp:

Klicka här för att få offerter!