Redovisningskonsult

Arbetsuppgifter

Redovisningskonsultens arbetsuppgifter sträcker sig över ett brett spektrum. En redovisningskonsult kan arbeta med daglig ekonomisk administration som löpande bokföring och olika typer av betalningar. Det finns även specialiserade konsulter inom exempelvis koncernredovisning, årsbokslut eller skatterådgivning. En del redovisningskonsulter arbetar med strategisk rådgivning inom affärsutveckling.

Ageras hjälper dig hitta en redovisningskonsult som matchar dina specifika behov.

Kostnadsfira offerter

Auktoriserad redovisningskonsult

Vem som helst kan egentligen arbeta som redovisningskonsult. Därför har branschorganisationerna FAR och SRF tagit fram titeln ”Auktoriserad redovisningskonsult”. Det är en kvalitétssämpel som organisationerna delar ut och som innebär att man som redovisningskonsult uppfyller bestämda kompetenskrav. På SRFs hemsida finns information vad som krävs för att få titeln.

Skillnad mot revisor

Redoviningskonsult och revisor är två olika yrken. En redovisningskonsult arbetar med med rådgivning och administration av redovisning, medan en revisor främst granskar de ekonomiska förhållandena i en verksamhet. 

Organisation

Redovinsingskonsulter kan verka enskilt i eget företag eller vara anställd av en mindre redovinsingsbyrå eller ett större redovisningsbolag.

De är gratis och icke bindande