Andersson & Co i Växjö AB Växjö
Ageras rating star
4 / 5 stars 1 reviews
Andersson & Co i Växjö AB Växjö
Ageras rating star
4 / 5 stars 1 reviews

Information

Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå som har 17 anställda och finns i Växjö sedan 1989 då byrån startades.

Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning och rådgivning med fokus på kompetens och personlig service.

Vår vision är att våra kunder ska känna sig som om de vore vår enda kund. Denna känsla vill vi uppnå genom att:

Det ska vara lätt för kunderna att få kontakt med oss - via telefon, personligt möte eller e-mail

Kunderna ska våga fråga oss vad som helst - Det finns inga dumma frågor!

Kunderna ska förstå våra svar - Kommunikation är viktigt. Vad säger siffror och ord som man inte förstår?

För oss är det viktigt att upprätthålla en hög kompetensnivå hos vår personal. Vi arbetar med ständig uppdatering och utbildning. Vi har också externa nätverk och specialister till vår hjälp. Vi är medlemmar i ett nätverk som heter Sverev som består av ett antal fristående revisionsbyråer som samverkar inom exempelvis kvalitetskontroll och utbildning.

Största delen av våra kunder består av små och medelstora företag - till största del ägarledda företag. En styrka hos oss är att vi själva är ett mindre företag och möter samma typ av problem i vår vardag som våra kunder gör – detta gör att vi har lätt att identifiera oss med kundernas frågeställningar.

Våra kunder finns inom olika associationsformer - aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, bostadsrättsföreningar, kommunala bolag, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser och banker. Vi har också stor erfarenhet av frågor som rör jord- och skogsbruk.
svenska
Redovisningskonsult / Lönekonsult

Certifieringar

Auktoriserad Redovisningskonsult
Ansvarsförsäkring
Redovisningskonsult
Auktoriserad Revisor

Kontaktupplysningar

Plats

Betygsätt företaget

Ageras rating star
4 / 5 stars 1 reviews
Emelie Sjöstedt för 7 år sedan
Jag är nöjd med valet av revisor då jag känner mig trygg och i goda händer.

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget
Välj tjänst
Beskriv ditt ärende
Ge oss detaljer

Revisor

Fastighetsförvaltare

Redovisningskonsult

Skatterådgivare

Jag är osäker på vem

Nästa steg

Du behöver inte ge oss en detaljerad beskrivning, en kort beskrivning räcker. Våra experter kommer att granska ditt ärende innan vi matchar dig med rådgivare.

< Gå tillbaka

< Gå tillbaka

Ageras rating star
4 / 5 stars 1 reviews
Emelie Sjöstedt för 7 år sedan
Jag är nöjd med valet av revisor då jag känner mig trygg och i goda händer.
Betygsätt företaget
Ditt betyg
Ditt omdöme
Dina upplysningar
Kvalitet Kvalitet av det utförda arbetet

Kontakt Förmågan att hålla kontakten

Expertis Expertis med arbetsområdet

Tidsplan Förmågan att hålla deadlines

Budget Förmågan att hålla sig till budget

< Tillbaka

Nästa