0.00 / 0 Omdömen

Anlin Redovisning AB

Begär offert
Beskriv ditt företags behov. Få en kostnadsfri offert från Anlin Redovisning AB.

Vet du hur din verksamhet går?
Vi ger dig månadsvis korrekta rapporter och vid önskemål kan vi bistå med analys och rådgivning. På så sätt får du koll på hur din verksamhet går och du får ett bra underlag att basera dina beslut på. Vi hjälper dig med löner, personaladministration, löpande bokföring, avstämningar, bolagsrapporter, upprättande av bokslut, årsredovisning, bolags- och skattedeklarationer med mera. Vi kan vara företagets ekonomiavdelning och hantera allt inom ramen för vad en sådan gör.
Vi vänder oss både till mindre och större aktiebolag och enskilda firmor.
Känner du till förändringar i lagar & förordningar?
Du som företagare måste hålla dig uppdaterad på alla de nya lagar och regler som är i ständig förändring.
Vi utbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade, vilket gör att vi kan hjälpa dig att se möjlighet till avdrag, skatteplanering, öka dina vinst-, utvecklings- och expansionsmöjlighet m.m.
Genom att anlita oss drar du nytta av att vi dagligen arbetar med dessa frågor. Du slipper och kan istället koncentrera dig på din kärnverksamhet och det du brinner för.
Har du funderingar kring hur du skall utveckla ditt företag?
Kompetens, kvalitet och utveckling är våra nyckelord och då vi arbetar med ett stort antal företag inom ett brett spektrum av verksamhetsområden så kan det vara väl värt att anlita oss även för detta. Vi har dessutom lång erfarenhet och ett nätverk av kontakter till de aktörer du kan vara i behov av.
Så sköts din bokföring & redovisning
Att vara kund hos Anlin Redovisning AB är enkelt. Varje månad skickar du in dina verifikationer till oss via post eller kommer personligen förbi, så sköter vi resten. Har du några frågor – tveka inte att kontakta oss.

Samla ihop och skicka in månadens verifikat
Varje månad samlar du ihop dina verifikat och skickar till oss så att de är oss tillhanda senast den 10e i månaden efter den månad som ska bokföras. Fakturor som kommit in till ditt företag men ännu inte betalats, tar du en kopia på för egen räkning innan du skickar in originalet till oss. Skriv gärna kopia på din kopia.
Meddela bolagets löner
Som kund hos oss skickar du senast den 15:e varje månad in vilken lön som ska betalas ut till företagets anställda. Vi sköter sedan all lönehantering och skatterapportering åt ditt företag.
Rapport från Anlin Redovisning AB
Senast 10 arbetsdagar efter att vi har fått ditt material får du varje månad en rapport från oss som bland annat innehåller information om vilken F-skatt du ska betala, moms för perioden, sociala avgifter och källskatt.
Inbetalning till skatteverket
När du har fått din rapport så vet du exakt vad du ska betala in till skatteverket som normalt sett ska vara skatteverket tillhanda senast den 12:e samma månad.


Anlin Redovisning AB

Mastvägen 19
136 71 Vendelsö
  • Auktoriserad Redovisningskonsult
  • Ansvarsförsäkring
  • Medlem i SRF

  • Bokföring
  • Bokslut och Årsredovsining
  • Deklaration Företag
  • Rådgivning
  • Deklaration Privat
  • Lönehantering
  • Fakturering

Kvalitet
Kontakt
Expertis
Tidsram
Budget

Ageras samlar pågående in användaromdömen av företag. Omdömena är baserade på fem parametrar som alla sammanvägs till ett övergripande omdöme.


Ge ditt omdöme här