0 / 0 Omdömen

Barrviken Redovisning AB

Begär offert
Beskriv ditt företags behov. Få en kostnadsfri offert från Barrviken Redovisning AB.

Barrviken Redovisning AB startade 1992. Ägare och ledare är Bo Claesson. Byrån och dess medarbetare följer Svensk standard för redovisningskonsulter, REKO, som innehåller de grundläggande principer en redovisningskonsult ska följa vid sina uppdrag - god redovisningskonsultsed. En bärande tanke hos oss är att agerar som om vi ägde och drev klientföretaget själva. Våra rapporter och våra råd ska komma göras med klintens bästa för ögonen och komma från hjärtat.

Klienterna finns i Storstockholmsområdet och utgörs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor såväl som föreningar och privatpersoner.

Byrån har sitt kontor i Botvid Business Center, Fågelviksvägen 9, Slagsta Strand, Norsborg, ingång A på nordöstra sidan.

På Barrviken har vi stor insikt i hur det är att vara småföretagare. Byråns ledare ledde under början av 1990-talet ett företag med drygt 50 anställda. Han VET vad det innebär att vara ensam på toppen. Vår roll som redovisningskonsulter blir ofta att fungera som ”kundens ekonomichef”. Det är till "ekonomichefen" klienten /kunden vänder sig för att få svar på sina frågar - ekonomiska, bolagsbildnings/ändringar såväl som och skattefrågor.

Grunden i byråns arbete är löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt löneadministration. Men arbetet innehåller oftast betydligt mer. Det kan vara resultatuppföljning, likviditetsprognoser, delårsbokslut, kontakter med myndigheter, bolagsbildnings/ändringsfrågor. Det kan vara råd om skatteplanering eller om företaget inte fungerar som önskat, eller personalfrågor, lönehantering, investeringskalkyler, råd vid verksamhetsköp/ försäljningar, utköp av delägare, skattefrågor om utdelning och inkomster mm.

Givetvis anpassar vi oss beroende på vad klienten efterfrågar. Det kan vara att hjälpa till vid ändring av ägarstrukturen. Det kan t.ex. gälla att ägaren vill gå i pension eller på annat sätt avsluta verksamheten. Då krävs svar på olika frågeställningar. Det kan vara:

•vad är bolaget/verksamheten värd?

•vem skall ta över eller hur skall bolaget avvecklas?

•vad händer skattemässigt när företaget säljs och kan man man som företagare förbereda sig för det?

Självklart kan vi inte allt, då tar vi hjälp av andra.

Vi arbetar för våra kunders bästa. Det ansvaret tillsammans med löpande utbildning gör att vi hela tiden lär oss nya saker och utvecklas.Barrviken Redovisning AB

Fågelviksvägen 9
14553 Norsborg
  • Ansvarsförsäkring
  • Redovisningskonsult


  • Bokföring
  • Fakturering
  • Bokslut och Årsredovsining
  • Lekmannarevision
  • Deklaration Företag
  • Rådgivning
  • Lönehantering

Kvalitet
Kontakt
Expertis
Tidsram
Budget

Ageras samlar pågående in användaromdömen av företag. Omdömena är baserade på fem parametrar som alla sammanvägs till ett övergripande omdöme.


Ge ditt omdöme här