4.5 / 5 Omdömen

Personaljuridiska Huset

Begär offert
Beskriv ditt företags behov. Få en kostnadsfri offert från Personaljuridiska Huset.

PersonalJuridiska Huset bedriver verksamhet med allt inom personaljuridik och allmän avtalsrätt. Vi är specialister inom arbetsrätt/personaljuridik med 30 års erfarenhet av arbetsrätt, förhandlingar på riksnivå, processer i Arbetsdomstolen och andra rättsinstanser. Vi har varit representerade som ledamöter i Arbetsdomstolen och innehaft ett flertal Regeringsuppdrag avseende nationell - och internationell arbetsrätt, samt varit representant för Sveriges regering i ILO förhandlingar ang personal- och arbetsmiljöjuridik. Vi har varit representerade i ett antal utredningar avseende reformering av svensk arbetsrätt.. Vi har också varit direkt delaktiga i avtalsrörelser på svensk arbetsmarknad sedan 30 år tillbaka. Vår förhandlingsvana och erfarenhet inom arbetsrättens område är svåröverträffad och därför har vi också genomgående nöjda klienter, såväl företag och organisationer som enskilda klienter.

Genom vårt arbete har vi också stor erfarenhet av organisations- och företagskulturer inom personaljuridik och bedriver ofta rådgivning till personalenheter och personalansvariga. Vi skräddarsyr utbildning i lagstiftning åt företag och organisationer. Samarbetet med klient är nära och förtroligt. Klienten har alltid information om varje steg i ärendeutvecklingen.

PersonalJuridiska Huset ger rådgivning och handläggning inom i huvudsak följande områden:

\- arbetsrätt/personaljuridik

\- stöd HR

\- förhandlingar

\- processer

\- förhandlingar

\- avtal

\- förlikningar

\- tvistelösning

\- samarbetsproblematik

\- protokoll

\- avtalstexter

\- utbildning/kurser

\- EU-arbetsrättPersonaljuridiska Huset

Surbrunnsgatan 24 B
253 60 Ramlösa
  • Avslutat Jur. kand.
  • Ansvarsförsäkring


Kvalitet
Kontakt
Expertis
Tidsram
Budget

Ageras samlar pågående in användaromdömen av företag. Omdömena är baserade på fem parametrar som alla sammanvägs till ett övergripande omdöme.


Vann tvist mot fackförening,

Per Winberg företrädde mig som jurist när jag blivit mycket illa behandlad av min fackförening Unionen. Unionens jurist skulle hjälpa mig när jag felaktigt blivit avstängd från min A-kassa, men istället för att företräda mig missade man att överklaga mitt ärende och Unionens jurist ljög mig rakt upp i ansiktet för att rädda sitt eget skinn. Genom Per Winbergs hjälp överklagade och stämde vi Unionen. Dagen innan förhandlingarna skulle vara på Stockholms Tingsrätt slöts en förlikning. Unionen höjde sitt ursprungsbud till mig 6 1/2 gånger, vilket gjorde att jag kunde lägga 3 års kämpande bakom mig. Dessutom sparar jag nu också en massa pengar genom att inte vara med i ett fackförbund. Dessa lägger tyvärr inte minsta kraft på att hjälpa dig när du far illa utan är bara ute efter din medlemsavgift. Per Winberg var mycket delaktig genom sitt kunnande, smartness och förmåga att hålla huvudet kallt i alla situationer att mitt ärende fick en lycklig upplösning.

- Göran Buhre
Omdöme skapat 12/05/2015

Pålitlighet med mycket stor integritet, erfarenhet och stor kompetens är guld värt!

Jag hamnade i konflikt med min arbetsgivare som, efter att jag arbetat 18 år i företaget, ville avskeda mig summariskt på grund av meningsskiljaktligheter.
Företaget presenterade ett avtal för mig där de ville att jag frivilligt avslutade min anställning omgående.
Avtalet var visserligen i många stycken humant men det fanns några, för mig, viktiga punkter som var helt oacceptabla och jag visste inte hur jag skulle göra, jag stod ensam, lite desperat och förtvivlad!
Jag fick då, via Ageras, mycket snabbt kontakt med Personaljuridiska Huset och Per Winberg, det tog bara några timmar.
Per Winberg visade sig vara en man som jag redan vid första telefonsamtalet fick mycket stort förtroende för, vilket sedan i fortsättningen bara växte.
Per Winberg agerade i mitt ärende på ett utomordentligt respektfullt och positivt sätt med mycket stor integritet och stort kunnande.
Den erfarenhet och kunskap han visade sig inneha, gjorde att avtalet mellan mig och företaget efter en förhandling blev fullt acceptabelt och mycket rättvist, något jag aldrig någonsin klarat av på egen hand.
Inte nog med att han hjälpte mig att få ett mycket bra avtal!
Dessutom fick han företaget att betala ombudsarvodet.
Resultatet blev för mig att min investering i Per Winberg´s hjälp förräntade sig med 3293 % efter förhandlingen med företaget.
Jag vill på detta sätt uttrycka min stora tacksamhet för det stöd och den hjälp som jag fick av Personaljuridiska Huset och Per Winberg som jag med stor ödmjukhet och på alla sätt, varmt kan rekommendera i arbetsrättsliga frågor.
Med stor tacksamhet.
Rickard Persson

- Rickard Persson
Omdöme skapat 27/03/2015

Byrån är antagligen en av sveriges bästa arbetsrättsbyråer.

Byrån är fantastisk. Mitt ärende handlades effektivt, snabbt och med ett slutresultat som jag inte kunde förvänta mig. Det fanns omständigheter som bara byrån hade klarat ut att få fram. Byrån utverkade också att mina ombudskostnader blev ersatta av min fd arbetsgivare. Sådan professionalitet har jag aldrig tidigare mött. Per Winberg är antagligen Sveriges bästa arbetsrättsjurist

- Maria Lassnè
Omdöme skapat 24/02/2015

Proffessionellt

Personaljuridiska huset anlitades efter det att vi läst om företaget i tidningen, där detta framgångsrikt drivit ett fall om stämning mot ett av Sveriges största fackförbund. I vårt fall anlitades bolaget för att lösa en långtgående och komplicerad arbetstvist mellan mig som anställd och mitt företag där dessa inte accepterat sjukintyg ifrån primärvården och hållit inne sjukersättning med hänvisning till policy och företagshälsovården. Mitt ärendet var även komplicerat då mitt fackförbund tidigare varit inblandat, men inte velat ta ärendet vidare. Efter en del överläggningar mellan Personaljuridiska huset, oss och Arbetsgivaren, gick vi tillsammans vinnande ur tvisten. Dessutom fick Personaljuridiska huset även igenom att Arbetsgivaren skulle ersätta de juridiska kostnaderna, vilket inte är praxis vid en förlikning. Ett lyckat samarbete!

- M. Malmberg
Omdöme skapat 23/02/2015

Min erfarenhet av företaget är mycket god!

Ett oerhört kompetent företag. Se betyg.

Advokat Wihnberg gjorde ett strålande jobb i mitt fall och lyckades på väldigt kort tid lösa en arbetskonflikt till allas bästa!

- Yahya Abuseteita
Omdöme skapat 27/01/2015