RedoVis Revision AB Sundsvall
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
RedoVis Revision AB Sundsvall
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

RedoVis är specialiserat på redovisningstjänster för företag som ditt. Med en stor erfarenhet av redovisning, revision och företagande har vi den bästa möjliga kompetens för att hjälpa dig skapa förutsättningar för goda affärer och tillväxt.

Vi kan föreslå kostnads- och tidsbesparande rutiner för bokföring och internkontroll i ditt företag. Vara din diskussionspartner i både stora affärer och vardagliga ärenden. Och givetvis – genom revision skapa trovärdighet och affärsmöjligheter åt ditt företag.

Utöver bred och djup kompetens inom revision och företagande får du vårt helhjärtade engagemang i dina och ditt företags problem och möjligheter.

Vi är en liten revisionsbyrå och kan därför alltid ge dig personlig service. Du får också tillgång till RedoVis omfattande kontaktnät av kompletterande experter.

Personalen

RedoVis består idag utav 10 medarbetare varav 2 är auktoriserade revisorer och 3 är auktoriserade redovisningskonsulter.

Anders Nylén – Kontorschef

Auktoriserad

redovisningskonsult

Tel. direkt:

060-14 22 60

Mobil:

070-530 77 48

E-post:

anders.nylen@redovis.com
svenska
Redovisningskonsult / Lönekonsult

Certifieringar

Medlem i FAR
Auktoriserad Revisor
Auktoriserad Redovisningskonsult
Redovisningskonsult

Kontaktupplysningar

Plats

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget
Välj tjänst
Beskriv ditt ärende
Ge oss detaljer

Revisor

Fastighetsförvaltare

Redovisningskonsult

Skatterådgivare

Jag är osäker på vem

Nästa steg

Du behöver inte ge oss en detaljerad beskrivning, en kort beskrivning räcker. Våra experter kommer att granska ditt ärende innan vi matchar dig med rådgivare.

< Gå tillbaka

< Gå tillbaka

Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Betygsätt företaget
Ditt betyg
Ditt omdöme
Dina upplysningar
Kvalitet Kvalitet av det utförda arbetet

Kontakt Förmågan att hålla kontakten

Expertis Expertis med arbetsområdet

Tidsplan Förmågan att hålla deadlines

Budget Förmågan att hålla sig till budget

< Tillbaka

Nästa