Redovisningsbyrån Torslanda AB Torslanda
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Redovisningsbyrån Torslanda AB Torslanda
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom ekonomi- och administrationstjänster åt företagare som vill ägna sig åt kärnverksamheten och inte fastna i tidskrävande administration. Vi vill hjälpa till att etablera och underlätta för det nystartade företaget samt utveckla och förvalta det etablerade företaget. Beroende på i vilken fas företaget och företagaren befinner sig i har vi ett tjänsteutbud som kan uppfylla just dina behov.

Funderar du över hur ditt företag skall utvecklas eller står ditt företag inför en stor investering kan vi hjälpa dig. Planerar du att köpa eller sälja ditt företag. Står du inför generationsskifte kan vi hjälpa dig.

Vi har en lång erfarenhet av olika typer av strategisk rådgivning och hur du på bästa sätt skall gå vidare med ditt företag. Rådgivningen innefattar allt från att komma igång med ett företag och utforma en budget till att analysera de långsiktiga skattemässiga konsekvenserna för dig och ditt företag. Vi hjälper dig med juridiska frågor och avtal.
svenska
Redovisningskonsult / Lönekonsult

Certifieringar

Medlem i SRF
Auktoriserad Redovisningskonsult
Redovisningskonsult

Kontaktupplysningar

Plats

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget
Välj tjänst
Beskriv ditt ärende
Ge oss detaljer

Revisor

Fastighetsförvaltare

Redovisningskonsult

Skatterådgivare

Jag är osäker på vem

Nästa steg

Du behöver inte ge oss en detaljerad beskrivning, en kort beskrivning räcker. Våra experter kommer att granska ditt ärende innan vi matchar dig med rådgivare.

< Gå tillbaka

< Gå tillbaka

Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Betygsätt företaget
Ditt betyg
Ditt omdöme
Dina upplysningar
Kvalitet Kvalitet av det utförda arbetet

Kontakt Förmågan att hålla kontakten

Expertis Expertis med arbetsområdet

Tidsplan Förmågan att hålla deadlines

Budget Förmågan att hålla sig till budget

< Tillbaka

Nästa