Skattepunkten AB Göteborg
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Skattepunkten AB Göteborg
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Skattepunkten AB är ett konsultföretag med verksamhetsområdena skatter och socialavgifter.

Vi arbetar för att kunden skall få så låg skatt som möjligt. Samtidigt är vi noga med att allt vi arbetar med skall vara lagligt. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter oavsett om de är i pappersform eller i digital form. Det ingår också i filosofin att vi aldrig uttalar oss om upptäcktsrisker. Våra skattekonsulter har mer erfarenhet än de flesta. Alla är seniorer med 30 - 40 års erfarenhet eller mer.

Företaget är medlem i MSI Global Alliance och i ETL European Tax and Law. Genom dessa medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i omkring 100 länder. Våra kunder finns över hela världen. Många av dem träffar vi aldrig. Vi arbetar då endast med telefon och mejl. Framför allt arbetar vi med små och medelstora företag samt privatpersoner.

Vi samarbetar också gärna med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare för att ge våra kunder fullständig service.

Vi har klienter över hela världen. Många av dem ser vi aldrig. I sådana fall arbetar vi bara med telefon och mejl.
svenska
Redovisningskonsult / Lönekonsult

Kontaktupplysningar

Plats

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget
Välj tjänst
Beskriv ditt ärende
Ge oss detaljer

Revisor

Fastighetsförvaltare

Redovisningskonsult

Skatterådgivare

Jag är osäker på vem

Nästa steg

Du behöver inte ge oss en detaljerad beskrivning, en kort beskrivning räcker. Våra experter kommer att granska ditt ärende innan vi matchar dig med rådgivare.

< Gå tillbaka

< Gå tillbaka

Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Betygsätt företaget
Ditt betyg
Ditt omdöme
Dina upplysningar
Kvalitet Kvalitet av det utförda arbetet

Kontakt Förmågan att hålla kontakten

Expertis Expertis med arbetsområdet

Tidsplan Förmågan att hålla deadlines

Budget Förmågan att hålla sig till budget

< Tillbaka

Nästa