SOLBO Ekonomikonsulter AB Danderyd
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
SOLBO Ekonomikonsulter AB Danderyd
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Affärsidé

Vi vill erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster inom företagsekonomi och administration. Genom att arbeta tillsammans med kunden tar vi fram lösningar som inte bara tillgodoser de lagliga kraven på god administration utan även ger kunden ett mervärde ifråga om kontroll och insyn i en vital del av företagets verksamhet.

Praktiska tjänster

Det går inte att undkomma vissa administrativa skyldigheter när du driver ett företag. De skall svara mot lagens krav och utföras i rätt tid. Vi erbjuder naturligtvis alla nödvändiga tjänster för att uppfylla dessa krav. Som exempel kan nämnas:

• Årsbokslut med årsredovisning

• Bolagsdeklarationer

• Skattedeklarationer

• Månatlig bokföring med avstämning och rapportering

• Periodisk sammanställning

• Löner

• Kundreskontra

• Leverantörsreskontra

Skapa företag

Nyföretagande och entreprenörskap är det som driver ekonomin framåt. Har du en idé du vill förvandla till en vinstdrivande verksamhet?

Vi hjälper dig att starta upp ditt nya företag, att ta det från idé till en praktisk lösning. Som exempel:

• Registrering av företag hos myndigheter

• Budget & Kalkylering

• Investeringskalkylering

• Ombildning från EF eller HB till ett AB

Företag i förändring

Företagande förändras hela tiden, förutsättningarna för din ursprungliga affärsmodell kanske har förändrats? Likväl som företagets

kärnverksamhet utvecklas så måste även den administrativa delen utvecklas för att kunna vara ett stöd, inte en belastning, för verksamheten.

Vi kan hjälpa er med att:

• Ta fram rutiner för ekonomisk rapportering

• Utforma effektiva arbetssätt i en befintlig administration
svenska
Redovisningskonsult / Lönekonsult

Certifieringar

Ansvarsförsäkring
Redovisningskonsult

Tjänster

Bokföring
Bokslut och Årsredovsining
Deklaration Företag
Rådgivning

Kontaktupplysningar

Plats

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget
Välj tjänst
Beskriv ditt ärende
Ge oss detaljer

Revisor

Fastighetsförvaltare

Redovisningskonsult

Skatterådgivare

Jag är osäker på vem

Nästa steg

Du behöver inte ge oss en detaljerad beskrivning, en kort beskrivning räcker. Våra experter kommer att granska ditt ärende innan vi matchar dig med rådgivare.

< Gå tillbaka

< Gå tillbaka

Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Betygsätt företaget
Ditt betyg
Ditt omdöme
Dina upplysningar
Kvalitet Kvalitet av det utförda arbetet

Kontakt Förmågan att hålla kontakten

Expertis Expertis med arbetsområdet

Tidsplan Förmågan att hålla deadlines

Budget Förmågan att hålla sig till budget

< Tillbaka

Nästa