4.25 / 1 Omdömen

Winthers Revisionsbyrå AB

Begär offert
Beskriv ditt företags behov. Få en kostnadsfri offert från Winthers Revisionsbyrå AB.

Winthers Revisionsbyrå AB

Winthers Revisionsbyrå etablerades redan 1983 och består av 9 medarbetare varav fyra är kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer.

Winthers är ett medelstort revisions- och konsultföretag med kunder i många olika branscher. Vi ser oss som specialister på ägarledda företag och ägarfrågor.

Under de senaste åren har revisionsbranschen koncentrerats till ett fåtal större aktörer och ett antal små enmansföretag. Vi tror på att erbjuda såväl ett brett utbud av tjänster som ett personligt engagemang.

Det är vår övertygelse att företag och dess ägare behöver kompetenta ekonomiska rådgivare. För att upprätthålla vår kompetens ser vi till att våra medarbetare på Winthers Revisionsbyrå ständigt vidareutbildar sig.

Vi har från våra kunder och kontakter märkt att just den personliga kontakten med revisorn till ett kostnadseffektivt pris efterfrågas starkt. Därför har vi följande affärsidé:

"Vi tillhandahåller revision, ekonomisk rådgivning och skattekonsultationer till ägarledda företag, föreningar och stiftelser inom alla branscher. Vår målsättning är att med det personliga engagemang som präglar en mindre byrå erbjuda våra kunder och dess ägare

\- en bättre tjänst till ett konkurrenskraftigare pris än

de stora revisionsbyråerna

\- en mer heltäckande service än de små

revisionsbyråerna"

Vi lovar att vi lever som vi lär!

Kontakt:

Winthers Revisionsbyrå

Barnhusgatan 4

111 23 Stockholm

Tel. 08-545 852 50

www.winthers.se

Besöksadress:

Barnhusgatan 4, Stockholm

Hemsida:

http://www.winthers.se/kontakt.html



Winthers Revisionsbyrå AB

Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm
  • Auktoriserad Revisor
  • Ansvarsförsäkring
  • Medlem i FAR
  • Auktoriserad Redovisningskonsult

  • Revisionstjänster

Kvalitet
Kontakt
Expertis
Tidsram
Budget

Ageras samlar pågående in användaromdömen av företag. Omdömena är baserade på fem parametrar som alla sammanvägs till ett övergripande omdöme.


Utmärkt

Jätte brå

- Zulfikar Alibhai
Omdöme skapat 15/02/2022