Få erbjudanden från 3 revisorer

Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar

Ageras får kontakta mig via e-mail
Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga revisorer där ute!

Vi har Sveriges största nätverk med revisorer
Din chans till rätt matchning

Du förtjänar ett rättvist pris
Offerter från flera revisionsbyråer ger en fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på revisormatchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga revisorer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 revisorer som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj revisor
Efter att du mottagit offerter från samtliga revisionsbyråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya revisor.

Hitta rätt revisor för dig - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning

Behöver du någon som granskar årsredovisningen, reviderar ditt aktiebolag eller någon att bolla ekonomiska beslut med? Då kan det vara dags att se sig om efter en revisor! Ageras är ledande på den nordiska marknaden för ekonomiska och juridiska förmedlingstjänster. På vår webbplats kan du snabbt komma i kontakt med erfarna revisorer. Det du behöver göra är att beskriva uppdraget så ser vi till att matcha det med 3 revisorer eller revisionsbyråer som är intresserade av att hjälpa just dig. Dessa 3 kommer sedan att återkomma med offerter, så att du som kund har möjlighet att jämföra och få så bra villkor som möjligt. Med Ageras slipper du oroa dig över dolda kostnader. Utnyttjandet av vår tjänst är gratis och helt oförpliktigat.

Revisor

Titeln revisor är ingen skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan bruka den. För att få kalla sig auktoriserad revisor eller godkänd revisor däremot behövs ett godkännande från Revisorsnämnden. Godkännandet fungerar som en kvalitetsstämpel för yrkesgruppen och ger den auktoriserade eller godkända revisorn möjlighet att bl.a. revidera aktiebolag eller större bolag. De två titlarna har liknande befogenheter när det gäller vilka uppdrag man får ta sig an men för säkerhets skull bör du ta reda på vilken revisor du behöver. I stort kan man säga att skillnaden mellan godkända och auktoriserade revisorers behörighet att revidera skiljer sig något vid revision av större finansiella bolag. Då kan det ställas krav på en auktoriserad revisor, men annars räcker en godkänd revisor långt.

De revisorer som saknar godkännande från Revisorsnämnden kallas för lekmannarevisorer. Ofta används lekmannarevisorer i kommunala verksamheter för att granska hur ekonomin sköts och att bolagets interna kontroll är ordentligt gjord. Dessa personer har vissa begränsningar i de uppdrag han eller hon får utföra. Ska du anlita en revisor du inte känner till sen innan är en auktoriserad revisor ett tryggare alternativ, även för dig som driver enskild firma eller mindre bolag.

Revisorns arbetsuppgifter varierar

Det är skillnad på en revisor och en redovisningskonsult. En förenklad förklaring är att redovisningskonsulten sköter den löpande administrativa delen i bokföringen och revisorn kollar så att det har gjorts på rätt sätt. Revisorn gör alltså en granskning av årsredovisningen, skriver under och skickar uppgifterna vidare till bolagsverket. En revisor kan arbeta med privata företagsrevisioner såväl som inom kommunala sektorn och för ideella organisationer.

En revisor sysslar dock inte bara med att sitta begravd i tabeller och siffror på dagarna. Inte minst för auktoriserade revisorer med större kunder är kundmöten och verksamhetsbesök viktiga delar. För att kunna sätta sig in i sin klients verksamhet på djupet och därmed lättare kunna utföra sitt uppdrag krävs en nära kontakt och kontinuerliga möten med uppdragsgivaren. Inför mötena krävs ofta också förberedelser i form av inläsning av bakgrundsinformation och andra beslut som rör bokföringen och revisionen. En revisors vardag är alltså mer varierande än man till en början kan tro.

Företagsform

När man startar företag inser man att det finns många olika företagsformer att välja mellan. Alla företagsformer har sina fördelar och nackdelar. Dessutom finns det olika regler och lagar att ta hänsyn till beroende på vilken företagsform man har valt. Bland annat kan det finnas olika krav på revisor till företaget eller inte, om man måste ha någon kapitalinsats eller inte och vilket ansvar man som företagare har. Vilken företagsform man väljer är förstås en smaksak, man måste utgå från sin egen situation och vad som passar bäst för den verksamhet som man själv kommer att jobba med. En revisor kan agera bollplank vid dessa frågor samt hjälpa till att välja eller byta bolagsform. 

Vem behöver ha en revisor?

2010 togs den så kallade revisionsplikten bort för enskilda firmor, mindre aktiebolag och andra verksamheter av begränsad omfattning. Dessa bolag behöver alltså inte ha en revisor men är självklart skyldiga att se till att bokföring och upprättandet av årsredovisning eller bokslut är korrekt. För någon som är ovan kan det vara ett tidskrävande projekt att redovisa sitt bolags siffror. Många har därför även efter lagändringen 2010 valt att behålla sin revisor eller anlita en revisor för att se till att ekonomin sköts på rätt sätt.

Det finns dock fortfarande många bolag där kravet på revisor är icke-förhandlingsbart. I synnerhet beror det på bolagets typ, omsättning och antalet anställda. Enskilda firmor, mindre aktiebolag, kommanditbolag och handelsbolag som ägs av en juridisk person hör till de företagsformer där kravet på revisor infaller först om man uppfyller 2 av 3 av följande kriterier:

Aktiebolag & Handels- och kommanditbolag med juridisk person som delägare:

  • Företaget har fler än 3 anställda
  • Omsättningen överskrider 3 miljoner SEK
  • Balansomslutningen överskrider 1,5 miljoner SEK

Enskild näringsidkare & stora Handels- och kommanditbolag med endast fysiska personer som delägare:

  • Företaget har fler än 50 anställda
  • Omsättningen överskrider 80 miljoner SEK
  • Balansomslutningen överskrider 40 miljoner SEK

Uppfyller din verksamhet minst två av kraven under rätt företagsform är du skyldig att anlita en revisor. Företagsformer som ekonomiska föreningar, däribland bostadsföreningar, är alltid skyldiga att ha en revisor.

Revisionen är mer än ett nödvändigt ont

Revisorns arbete med ett företags- eller annan kunds revision är visserligen viktigt för att bokföringen ska bli korrekt men det finns många andra skäl att låta en revisor genomföra en ordentlig revision. Inte minst inför andra bolag och potentiella kunder blir en väl genomförd revision och utförligt presenterad årsredovisning en trovärdighetsfråga. Revisorn bidrar därmed också till att marknadsföra kunden genom att visa på verksamhetens ekonomi och affärer på ett förtroendefullt vis.

Priser på revisorer skiljer

Det vanligaste sättet att ta betalt på i revisionsbranschen är att ta betalt per timme. En av faktorerna som avgör totalkostnaden för en revisor är antalet timmar du behöver få hjälp, vilket i sin tur beror på arbetets typ och storlek. När det gäller tidsåtgången kan en erfaren revisor oftast göra en uppskattning eller t.o.m. på förhand säga hur många timmar som kommer att gå åt genom att titta på företagets räkenskaper. Han eller hon kan då förutsäga totalpriset och informera klienten. Andra faktorer som kan påverka priset är om du väljer att använda dig av en auktoriserad revisor eller vart i landet du befinner dig. Generellt sätt är prisnivåerna något högre i storstäderna.

Ibland kan man hitta tydliga skillnader i pris och erfarenhet och det kan därför vara klokt att kontakta mer än en revisionsbyrå. För att få en översikt kan du använda dig av en webbplats som Ageras. Vi hjälper dig få prisförslag, i form av offerter, från tre olika revisorer. Det ger en marknadsmässig överblick som förhoppningsvis gör det lättare att välja en revisor man känner sig trygg med.

En bra revisor är guld värd

Oavsett om du driver ett litet enmannaföretag eller ansvarar för ett större bolag finns det all anledning att vara noggrann i valet av revisor. En bra revisor kan nämligen hjälpa dig på många sätt. Utöver den grundläggande hjälpen med revision och bokföring erbjuder många revisorer utbildning i ekonomifrågor och kan vara en bra länk till myndigheter och andra aktörer. Dessutom ser en erfaren och engagerad revisor till att bidra med sin kompetens som bollplank om du behöver råd eller konsultation kring din verksamhets ekonomiska beslut.

Hos Ageras genomgår alla specialister en ordentlig kvalitetskontroll innan de blir godkända. Därför kan vi stolt erbjuda kompetenta och kvalitetssäkrade revisionsbyråer till dig. Det finns möjlighet att anlita en revisor för enstaka uppdrag eller att ingå ett långvarigt samarbete om du är nöjd med utförandet av uppdraget. Om du inte är nöjd med din nuvarande revisor så är Ageras den perfekta tjänsten för dig att leta efter en ny revisor. Du får möjlighet att jämföra offerter från 3 revisorer och sedan välja den uppdragstagare som passar dig bäst.

Hitta en revisor med Ageras

Vi på Ageras kan hjälpa dig med att hitta en revisor som passar dig och ditt specifika uppdrag. Vare sig du behöver hjälp med bokslut, revision, momsredovisning, årsredovisning eller ekonomisk rådgivning kan vi på Ageras hjälpa dig att komma i kontakt med rätt personer. I vårt system finns duktiga och pålästa revisorer och redovisningsbyråer runt om i hela landet som är redo att ta in dig som kund. Vi hjälper till att hitta någon som är specialiserad inom rätt område. Sen återstår det bara för dig att välja vilken som passar dig bäst.

Genom att beskriva det du vill ha hjälp med i formuläret på Ageras hemsida kommer du att få upp till 3 offerter från olika revisorer. Efter att du fått dina offerter är det bara att välja den revisor som passar dig bäst. Offerter är inte bindande vilket gör att du kan låta bli att välja någon av dem om du inte vill. Om du dock väljer att acceptera en offert så är du förpliktad att slutföra samarbetet med den revisor du har valt. Är du nöjd med samarbetet finns möjligheten att du kan fortsätta använda dig av samma revisor i framtiden.