Deloitte Göteborg Göteborg
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Deloitte Göteborg Göteborg
Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews

Information

Deiloitte

Deloitte erbjuder revision, redovisning och skatterådgivning i Göteborg med omnejd. Med det stora internationella nätverkets styrka och den lokala anknytningens relevans och förståelse erbjuder vi även tjänster inom företagsutveckling, business consulting, riskhantering och rådgivning vid köp eller försäljning av företag.

På Göteborgskontoret är vi totalt 100 medarbetare inom våra olika affärsområden. Att lösa problem kräver ofta kompetenser från mer än ett av våra affärsområden och därför erbjuder vi en kombination av våra tjänster. Deloitte är partner till flera lokala organisationer såsom Handelshögskolan Göteborg, Styrelseakademin Väst, Frölunda Indians med flera. Deloitte anser att lokalt engagemang är nyckeln till en hållbar utveckling i regionen. För mer information om Deloitte i Göteborg kontakta oss!

Kontaktperson:

Jonas Söderberg

Tel:0752464355

Mejl: josoderberg@deloitte.se

Hemsida: http://www2.deloitte.com/se/sv/footerlinks/vara-kontor/storstadskontor/deloitte-goteborg.html
Revisor

Certifieringar

Medlem i FAR
Medlem i SRF
Auktoriserad Revisor
Godkänd Revisor
Ansvarsförsäkring
Auktoriserad Redovisningskonsult
Auktoriserad Lönekonsult
Redovisningskonsult

Plats

Få 3 offerter

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter och revisorer skräddarsydda efter dina behov

Betygsätt företaget
Välj tjänst
Beskriv ditt ärende
Ge oss detaljer

Revisor

Fastighetsförvaltare

Redovisningskonsult

Skatterådgivare

Jag är osäker på vem

Nästa steg

Du behöver inte ge oss en detaljerad beskrivning, en kort beskrivning räcker. Våra experter kommer att granska ditt ärende innan vi matchar dig med rådgivare.

< Gå tillbaka

< Gå tillbaka

Ageras rating star
0 / 5 stars 0 reviews
Betygsätt företaget
Ditt betyg
Ditt omdöme
Dina upplysningar
Kvalitet Kvalitet av det utförda arbetet

Kontakt Förmågan att hålla kontakten

Expertis Expertis med arbetsområdet

Tidsplan Förmågan att hålla deadlines

Budget Förmågan att hålla sig till budget

< Tillbaka

Nästa