Ageras strävar efter att skapa transparens på marknaden för finansiella och juridiska tjänster - till förmån för kunder, företag och marknaden som helhet.