Vad är skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult?

När behöver man en revisor och när behöver man en redovisningskonsult? Dessa begrepp blandas ofta ihop och i denna artikeln ska vi försöka reda ut skillnaderna. Alla företag behöver göra sin redovisning, men endast ett fåtal bolag behöver ha hjälp med revision.

Redovisningskonsult - Vad är det?

En redovisningskonsults jobb kan variera väldigt mycket. En redovisningskonsult kan göra allt från att bokföra enskilda transaktioner till företagsrådgivning. Normalt sett tar man dock hjälp av en redovisningskonsult för att göra löpande redovisning, årsbokslut, årsredovisning, deklaration och hantera skatteinbetalningar. 

Auktoriserad redovisningskonsult

Redovisningskonsult är ingen skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig för redovisningskonsult. Normalt sett har en redovisningskonsult något form av relevant erfarenhet eller utbildning, men det finns alltså inget krav på detta. Att folk utger sig från att vara redovisningskonsult utan att ha koll på redovisning är absolut inget stort problem, men det finns en skyddad titel som kallas auktoriserad redovisningskonsult. 

SRF konsulterna är en branschorganisation för redovisningskonsulter som har satt upp kraven för vad som krävs för att kallas auktoriserad redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult behöver uppfylla något av följande.

 • Uppfylla de teoretiska kraven och ha minst tre års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult.

 • Ha minst åtta års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult. 

Mer om detta finns att läsa i ett av våra andra blogginlägg.

Redovisningskonsult, redovisningsekonom, redovisningsbyrå - Spelar det någon roll vad jag väljer?

Redovisningskonsulter går under många namn och det finns egentligen ingen skillnad mellan begreppen förutom att en redovisningsbyrå har redovisningskonsulter/redovisningsekonomer. Ett bra sätt att få tag på en bra redovisningskonsult som passar dig är att använda sig av Ageras tjänst. Hos oss får du 3 gratis offerter på redovisningskonsulter som är utvalda efter dina behov. En del redovisningskonsulter är specialiserade på en viss bransch eller liknande, vilket gör att det expertisen kan skilja sig mellan byråer. 

Behöver jag en auktoriserad redovisningskonsult?

Att vara en auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel, men det är aldrig något som krävs. Om du hittar en redovisningskonsult som verkar seriös och duktig behöver du alltså inte lägga så stor vikt vid om den är auktoriserad eller inte. Har man ett större företag kan en auktoriserad redovisningskonsult vara att föredra, men för mindre verksamheter fungerar oftast vilken redovisningskonsult som helst med lite erfarenhet lika bra. 

Revisor - Vad är det? 

Revisorns jobb är att granska verksamhetens förvaltning och redovisning. Tanken är att revisorn skall opartisk bild av hur verksamheten sköts och skapa trovärdighet för utomstående parter som vill få en bild av företaget. Många tror att revisor är ett samlingsbegrepp en person som arbetar med redovisning, så är dock inte fallet. Däremot kan ofta revisorer redovisning, eftersom de arbetar med att granska denna. 

Auktoriserade och godkända revisorer

Revisor är inte heller det en skyddad titel. Auktoriserad revisor är däremot en skyddad titel och kräver enligt Revisorinspektionen en teoretisk och praktiskt utbildning om sex år och att man klarar Revisorinspektionens prov. Om en revisor är auktoriserad innebär det alltså att den har en gedigen bakgrund inom ekonomi och revision.

Tidigare fanns det även något som kallades “Godkänd revisor”, denna titel togs dock bort 2013 och numera finns alla “godkända” och auktoriserade revisorer under begreppet Auktoriserade revisorer.  Dessa revisorer står under Revisorinspektionens tillsyn.

Lekmannarevisor 

Lekmannarevisorer står inte under Revisorinspektionens tillsyn och är alltså inte auktoriserade revisorer. Det är alltså ingen skyddad titel utan ett samlingsnamn för de personer som håller på med revision utan att vara auktoriserade. Att någon är en lekmannarevisor betyder inte nödvändigtvis att denna är sämre än någon annan eller saknar kunskap inom området. Oavsett kunskap kan dock inte en lekmannarevisor ersätta en auktoriserad revisor vid de tillfällen en sådan revisor krävs. 

Att anlita en lekmannarevisor kan vara en bra idé för bostadsrättsföreningar, mer om det går att läsa här. Bostadsföreningar kräver inte auktoriserade revisorer vilket alltså gör att det är möjligt att använda sig av en lekmannarevisor. Fördelen med en lekmannarevisor är att i regel är betydligt billigare än en auktoriserad revisor. 

Revisor eller redovisningskonsult vid rådgivning? 

Vi rekommenderar att ta kontakt med en redovisningskonsult om man behöver rådgivning när det gäller företagande eller redovisningen. Det går även bra att vända sig till en revisor, men dessa är ofta lite dyrare än redovisningskonsulter. Om du använder dig av en revisor ska du dock inte vara rädd att fråga denne om tips och råd. 

Vilka måste ha en revisor? - Revisionskrav 

Sedan 2010 behöver inte mindre aktiebolag ha en revisor. Istället introducerades tre krav och för att ha revisionskrav måste två av följande krav uppnås. Om företaget inte uppnår 2 av dessa tre krav behöver det alltså inte ha en revisor. Vid dessa tillfällena krävs alltså en auktoriserad/godkänd revisor.

 • Mer än 3 miljoner i nettoomsättning 

 • Fler än 3 anställda

 • Mer än 1.5 miljoner i balansomslutning.

Det går bra att anlita en revisor även om företaget inte uppfyller dessa krav, men det behövs alltså inte och är inte heller rekommenderat på något sätt. Om du önskar att någon tar en titt på din egen redovisning eller kommer med råd är en redovisningskonsult oftast att föredra. 

Kan min revisor både göra redovisningen och revisionen?

Revisorns jobb är att granska redovisningen. Det innebär alltså att det måste vara olika personer som gör redovisningen och revisionen. Annars hade revisorn granskat sitt eget arbete, vilket givetvis hade varit ett tveksamt tillvägagångssätt. Det korta svaret är alltså nej. 

Exempel - När behöver du en redovisningskonsult och när behöver du en revisor?

Generellt sett ska du utgå från att du behöver hjälp av en redovisningskonsult så länge du inte har revisionskrav och behöver en revisor. Här kommer dock några förtydligande exempel för att klargöra det ytterliggare.

 • Jag har bokfört, men behöver någon som kollar igenom det - Redovisningskonsult 

 • Jag behöver hjälp med redovisningen - Redovisningskonsult

 • Jag har fått revisionskrav - Revisor

 • Jag har revisionskrav och behöver hjälp med bokföringen - Redovisningskonsult + Revisor

 • Jag vill starta ett företag - Redovisningskonsult

 • Jag vill avveckla mitt företag - Redovisningskonsult

Sammanfattning

I regel ska du använda dig av en revisor när du har revisionskrav och i nästan alla andra fall skall du använda dig av en redovisningskonsult/redovisningsekonom. Oavsett om du behöver en revisor eller en redovisningskonsult så kan du få det via Ageras. Fyll i vårt formulär så blir du kontaktad av oss när vi hittat den perfekta matchen för dig. 

Innehåll

Få 3 offerter