Att ha ett företag medför mycket ansvar och svåra beslut, där det kan vara betryggande att anlita en redovisningskonsult som kan fungera som bollplank när det kommer till mer komplexa frågor. Även andra delar av företagande, som bokförings- och redovisningsrelaterade uppgifter kan underlätta att få hjälp med. 

Då uppstår givetvis även den svåra frågan - vem ska jag välja? Vad är viktigt? En auktoriserad eller inte auktoriserad? För att underlätta i ditt belsut ser vi till att sammanfatta skillnaderna här och tar upp de fördelar samt nackdelar som finns med att ha en auktoriserad redovisningskonsult.

Få 3 gratis prisförslag

Vad är en auktoriserad redovisningskonsult vs. en 'vanlig' redovisningskonsult?

Man kan i breda drag säga att i princip vem som helst kan kalla sig redovisningskonsult. Generellt handlar det om att man erbjuder redovisningstjänster och bistår med råd om ekonomiska frågor till företag.

En auktoriserad redovisningskonsult däremot kan inte vem som helst benämna sig som. I Sverige finns det två branschorganisationer vilka utför auktorisationer för redovisningskonsulter (SRF och FAR) och har tagit fram följande kriterier för att få kalla sig auktoriserad:

  • En högskoleutbildning på 180 högskolepoäng (hp), minst 60 hp ska utgöras av företagsekonomi, 15 hp skatt, 15 hp juridik och 60 hp relevanta ämnen. 
  • Minst tre års praktisk erfarenhet.

Det finns dock även andra alternativ för att gå till väga med. Exempelvis har man haft en kortare högskoleutbildning eller har en yrkesutbildning, krävs istället minst fem års praktisk erfarenhet. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att skillnaden mellan en auktoriserad redovisningskonsult och en konsult utan auktorisation handlar om erfarenhet, utbildning och främst godkännandet från någon av branschorganisationerna. 

Få 3 gratis prisförslag från (auktoriserade) redovisningskonsulter.

Varför anlita en auktoriserad redovisningskonsult? 

Överlag väger fördelarna tungt med att anlita en redovisningskonsult. Vi har listat de absolut främsta i vår artikel - här.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult medför även andra fördelar som följer nedan: 

 

1. Högre kvalité på arbetet

Den auktoriserade redovisningskonsulten måste uppfylla de kriterier som krävs för att få en auktorisation utfärdad. Därför vet du alltid att personens kunskaper är beprövade och upprätthåller hög kvalitet. 

2. Högre trovärdighet 

Auktoriserade redovisningskonsulter har en skyldighet att följa alla praxis, lagar och regler som FAR och SRF tar fram. Detta normsystem kallas för Rex som är en svensk standard vilket har ersatt den tidigare Reko-standarden. Att följa denna ökar trovärdigheten av din redovisning, vilket kan vara fördelaktigt i sammanhang där du måste visa upp redovisningen för andra intressenter - som exempelvis banker eller investerare. 

3. Ständigt modern kunskap

Auktoriserade redovisningskonsulter kan bara behålla sin auktorisation under 6 år, sedan måste den sättas på prov igen. På så vis innebär det att dessa konsulter ständigt måste hålla sig uppdaterade om alla nya lagar, regler och praxis som utfärdas - vilket också gör att deras kunskap förblir uppdaterad och aktuell. 

4. Professionell rådgivning
Tack vare den höga kvalité på arbetet och kraven som ställs på erfarenhet kan man räkna med att en auktoriserad redovisningskonsult har god kännedom kring nyckeltal och hur räkenskaperna ska tolkas korrekt. Därför kan du också räkna med att du får professionell hjälp vid behov, som kan vara mer fördjupad än vad du hade kunnat få från en icke auktoriserad redovisningskonsult. 
 

Så varför anlitar inte alla en auktoriserad redovisningskonsult?

I och med att en auktoriserad redovisningskonsult garanterar dig en högre säkerhet inom ovan nämnda punkter får man också räkna med att priset är något högre än för en utan auktorisation. Vi kan hjälpa dig få upp till tre olika prisförslag ifrån redovisningskonsulter - helt anpassat efter dina önskemål och preferenser, samt gemensamt med dig diskutera om du behöver en auktoriserad. 

Få 3 gratis prisförslag från redovisningskonsulter och bli kontaktad av Ageras här.
 

Fördelarna med att VARA auktoriserad redovisningskonsult!

Är du redovisningskonsult och funderar på en auktorisation? Här är några av de fördelar som följer med att vara auktoriserad redovisningskonsult. 

1. Yrkesidentitet
Genom en auktorisation signaleras en kompetens och trygghet för dina klienter. Det är en kvalitetsstämpel på ditt arbete och din kunskap som kan utgöra kraftfulla konkurrensfördelar för din byrå. 

2. Trygghet för ditt företag
Genom att efterfölja Reko kan du säkerställa att du har bra rutiner och bokför i enlighet med de lagar och regler som gäller. Det ger dig även möjligheten att kunna profilera din byrå tillsammans med SRF eller FAR, vilket indikerar på trovärdighet för potentiella klienter med. 

3. Branschtillhörighet
Tillsammans med andra auktoriserade redovisningskonsulter utgör ni ett kraftfullt kontaktnät, som också kan ge dig fördelar på andra vis och skapa nya karriärmöjligheter för dig. 

4. Mer betalt
Du kan ta ut mer betalt för dina tjänster som auktoriserad redovisningskonsult i och med att du har mer kunskap och erfarenhet.


Ageras möjligheter för dig som medlem i Srf konsulterna

Du som är Srf medlem har möjligheten att hitta nya klienter via Ageras med upp till 23% rabatt på specifikt utvalda kundpaket.

Som Srf medlem kan du få tillgång till Ageras klientbas – till ett fast rabatterat pris. Utöver rabatten erbjuds självklart Ageras kvalitetsstämpel och verifiering av Srf konsulterna på din profil. Detta för att stärka ditt varumärke och belysa din kompetens genom medlemskapet.

För att ta del av medlemsrabatten behöver du vara auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på ett Srf företag eller ansluten via Srf Servicepaket. Logga in för att ta del av rabatten och beställa.

Innehåll

Få 3 offerter