Kan man byta från enskild firma till aktiebolag?

Det är möjligt att byta från enskild firma till aktiebolag. Processen är relativt vanlig och inte allt för svår att genomföra. Har du växt ur din enskilda firma? Då kan det vara dags att ta nästa steg och ombilda din enskilda firma till aktiebolag! Men vad är fördelarna med att göra det? I den här artikeln går vi igenom vad du behöver tänka på för att ombilda din enskilda firma till aktiebolag. Processen kräver viss administration. Därför har vi satt ihop handlingsorienterad guide som tar ditt företag från enskilda firma till aktiebolag.

Hitta företagsrådgivare för bolagsomvandling

Fördelar och nackdelar med enskild firma och aktiebolag

Det finns flera fördelar med att driva enskild firma. Bland annat slipper man att lägga in en kapitalinsats och man har möjlighet att låna pengar från företaget om det skulle behövas. Trots det är det många som väljer att omvandla sitt företag till aktiebolag.

En av de stora fördelarna med Aktiebolag (AB) är att det tar ifrån ägarna det personliga ansvaret. Det betyder att ägarna inte står ekonomiskt ansvariga om företaget skulle dra på sig en skuld som man sen inte kan betala tillbaka. Med ett aktiebolag riskerar du bara att förlora det kapital du satsat. Aktiebolag kan vara antingen privata eller publika. I vår artikel "Aktiebolag eller Enskild firma" när man ska gå från enskild firma till aktiebolag.

  • Privata Aktiebolag har en kapitalinsats på 25 000 kronor. Privata AB är den vanligaste sorten.
  • Publika Aktiebolag kräver ett saftigare startkapital på minst 500 000 kronor.
  • Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter samt en styrelseledamot.

Guide: Aktiebolag eller enskild firma

Hur startar man ett aktiebolag från en enskild firma?

Egentligen är termen ombildning lite missvisande. Det som egentligen sker är att du startar ett aktiebolag, överlåter innehållet i den enskilda firman, för att sedan avveckla den. Därför är det första steget i processen att komma igång med det nya aktiebolaget.

Bilda nytt aktiebolag

Här finns det två vägar att gå. Du kan antingen välja att starta ett nytt aktiebolag eller köpa ett befintligt bolag. Fördelen med att köpa bolaget är att det kan gå fortare. Nackdelen är att det kostar lite mer i administrativa avgifter. 

Numera går det snabbt att registrera och komma igång med ett helt nytt aktiebolag. Vi rekommenderar därför att du startar ditt eget bolag från grunden. Det första steget blir då att registrera ditt aktiebolag hos Bolagsverket. Det kostar 1900 kronor i avgift och du måste sätta in minst 25 000 kr i aktiekapital.

Guide: Att sälja sitt aktiebolag

Ta över den enskilda firman

När aktiebolaget är igång börjar det roliga: ombilda den enskilda firman. Som jag skrev tidigare innebär det att aktiebolaget köper, eller övertar, innehållet (inkråmet) i den enskilda firman. 

Vad ska man tänka på när man går från enskild firma till aktiebolag?

Beslut på ombildning av enskild firma

"Köpet" av den enskilda firmans inkråm måste godkännas genom beslut i aktiebolagets styrelse, alltså av dig. Det finns regler som säger att det ska finnas ett styrelsebeslut på att aktiebolaget ska ta över den enskilda firman, så det är bra om du upprättar ett sådant. 

För själva transaktionen skriver du ett överlåtelseavtal mellan den enskilda firman och aktiebolaget. I det ska du ange att aktiebolaget ska köpa den enskilda firmans inkråm (tillgångar, skulder och periodiseringsfonder men inte firmanamn och organisationsnummer) till ett visst pris. Det kan låta krångligt, men innebär bara att du skriver informationen på ett papper, signerar och sparar dokumentet. 

Värdera inkråmet

Du behöver veta värdet på inkråmet för att skriva överlåtelseavtalet och bokföra ombildningen. Men hur värderar man inkråmet i överlåtelsen? Det finns två alternativ.

  1. Marknadsvärdering: I en marknadsbaserad värdering följer du en regel som säger att priset på tillgångarna ska vara marknadsmässigt. Med andra ord: du värderar dem efter vad du skulle kunna sälja dem för på den öppna marknaden. Gör en uppskattning av värdet. Är det stora tillgångar behöver du antagligen ett värderingsintyg från någon som är kvalificerad att värdera tillgången. Priset för överlåtelsen blir då tillgångarnas marknadsvärde minus skulderna i den enskilda firman. Om priset blir högre än det bokförda värdet kommer du som enskild näringsidkare bli tvungen att betala skatt för "vinsten" på försäljningen.
  2. Bokfört värde: Alternativt så kan du ombilda företaget till så kallat underpris genom att använda tillgångarnas bokförda värde. Det det är antagligen lägre än marknadsvärdet. Fördelen är att det inte blir någon vinstskatt för dig som enskild näringsidkare. Nackdelen är att du får mindre tillgångar i aktiebolaget. 

Bokföra överlåtelsen

Du ska bokföra överlåtelsen i den enskilda firman såväl som i aktiebolaget. I den enskilda firman nollar du balansomslutningen. I aktiebolaget tar du in tillgångar och skulder i balansräkningen.

Få hjälp med din bokföring

Låt oss se på ett exempel där en enskild firma har tillgångar i form av kassa på 300 000 kr. I den enskilda firmans  redovisning nollar du tillgångarna och det egna kapitalet genom att bokföra i följande tre steg:

Steg 1: 

Steg 2: 

Steg 3:

Ombildningen ska såklart även bokföras i aktiebolaget. I exemplet innebär det att aktiebolaget "betalar" 300 000 kr, samtidigt som man får likvida medel för samma belopp, i bokföringen ser det ut på följande sätt:

 

Inkråmet tillhör nu aktiebolaget och det är dags att säga adjö till den enskilda firman. Avsluta din bokföring och gör ett sista bokslut, även om det innebär att du avslutar räkenskapsåret mitt i ett verksamhetsår som då blir kortare än 12 månader. Du ska även genomföra en sista deklaration för den enskilda firman.

Att ombilda enskild firma till aktiebolag innebär en del krångel och vi rekommenderar att du använder en redovisningskonsult som har erfarenhet av att göra det. Ageras hjälper ofta företagare hitta rätt redovisningskonsult. Vi tar emot ditt uppdrag och tar in tre offerter från relevanta redovisningsbyråer.

Hitta en redovisningskonsult

Avregistrera den enskilda firman

Sedan kommer vi till avregistreringen av den enskilda firman. Du säger upp firman från f-skatt, moms, och eventuellt kassaregister. Du ska dessutom avregistrera dig som arbetsgivare. Skatteverket har gjort det smidigt och samlat alla e-tjänster för avregistrering på Verksamt. När vi ändå är inne på det, glöm inte att registrera dig som arbetsgivare i aktiebolaget, där du som ägare nu också kommer vara anställd. 

Hantera periodiseringsfonder och expansionsfonder

Finns det periodiseringsfonder eller expansionsfonder i den enskilda firman kan du begära att ta över dem till aktiebolaget och slippa beskattning i den enskilda firman. Du måste då göra ett aktieägartillskott och sätta in pengar som motsvarar 78% av periodiseringsfondens värde, alltså det som skulle återstår efter beskattning av periodiseringsfonden. 

Så hanterar du periodiseringsfonder i ditt eget företag

Ny inkomstdeklaration

Eftersom du nu äger ett aktiebolag kommer din inkomstdeklaration som enskild näringsidkare inte längre gälla. Därför bör du göra en ny inkomstdeklaration som passar de nya förutsättningarna.

Guide om utdelning i fåmansbolag

Innehåll

Få 3 offerter