Funderar du på att använda apportegendom för att få ihop till aktiekapitalet i ditt bolag? Då har du kommit rätt. I den här artikeln tittar vi på vad apportegendom är och vad du behöver göra för att använda det när du startar aktiebolag.

Vad är apportegendom?

När du startar ett aktiebolag behöver du sätta in ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Aktiekapitalet är oftast kontanter, men det kan även helt eller delvis bestå i andra tillgångar. Apportegendom är samlingsnamnet på sådana tillgångar.

Du kan använda olika sorters tillgångar som apportegendom. Det kan röra sig om materiella tillgångar som till exempel maskiner och fordon, eller kapital i form av aktier i annat bolag eller en enskild firma. Dessutom kan du använda immateriella tillgångar som till exempel patent och varumärkesrättigheter.

Betyder det att vad som helst är godkänd apportegendom? Nej, du kan tyvärr inte börja samla gamla grejer och stoppa in dem som aktiekapital. Apportegendomen måste nämligen vara till nytta i verksamheten. Ska du till exempel starta restaurang kommer det bli problem om du försöker använda en segelbåt som apportegendom - att ta dina högkvalitativa köksmaskiner går bättre. Det finns inga glasklara riktlinjer, så använd ditt sunda förnuft när du väljer apportegendom.

Behöver du hjälp med apportegendom till aktiebolag?

Apportegendom värdering

Nästa steg är att värdera apportegendomen för att veta hur mycket aktiekapital den kan svara för. Apportegendomen värderas då till marknadsvärdet vid tiden för insättningen.

Det skiljer sig mellan tillgångar när det kommer till hur lätta de är att värdera. För komplicerade tillgångar är det bra att hitta en auktoritet, någon som har koll på marknaden, och låta personen göra en värdering. Det är inte ett måste men det underlättar om du måste styrka apportegendomens värdering senare. Kom ihåg att be om ett värderingsintyg och spara det.

Skriv in apportegendom i stiftelseurkund

Ett bolag får bara använda apportegendom som aktiekapital om det står skrivet i stiftelseurkunden. Det är ett dokument som finns till för att visa att du och eventuella medgrundare verkligen valt att starta bolaget och att upprätta en stiftelseurkund är ett måste när du bildar aktiebolag. 

Stiftelseurkunden har flera punkter och om ni betalar hela eller en del av aktiekapitalet med apportegendom ska ni ange det. Det ska även framgå vilken tillgång det rör sig om och dess värde.

Revisors godkännande av apportegendomen

För att apportegendomen ska vara godkänd som aktiekapital krävs alltid att en revisor lämnar ett undertecknat yttrande om att allt gått rätt till. Du kan antingen ta hjälp av företagets revisor eller anlita en revisor enbart för uppdraget.

Få 3 gratis offerter från revisorer

Revisorn ska vara godkänd, auktoriserad eller utgöras av ett registrerat revisionsbolag. Enligt aktiebolagslagen ska revisorns yttrande fastslå att:

  • Apportegendomen tillförts bolaget (vilket sker när ni skriver på stiftelseurkunden)
  • Apportegendomen är eller kommer vara till nytta i företagets verksamhet
  • Apportegendomen inte tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget

Revisorn ska dessutom ange hur apportegendomen värderats och om det varit några svårigheter i arbetet att värdera tillgången.

Bokföra apportegendom

När allt är på plats är det dags att bokföra apportegendomen i den löpande bokföringen. När bolaget fortfarande inte är färdigbildat bokförs aktiekapitalet som eget kapital på konto 2082 Ej registrerat aktiekapital. Antag att egendomen är inventarier. De bokförs då som vanliga inventarier på tillgångskonto 1220 Inventarier.

När aktiebolaget sedan registreras flyttar ägaren aktiekapitalet till konto 2081 Aktiekapital.

Apportegendom istället för kontanter?

Vid en första anblick kan apportegendom verka som ett väldigt attraktivt alternativ för dig som ska starta aktiebolag. Du slipper ju sätta in dina egna pengar. Men faktum är att de flesta som är insatta i företagande och redovisning kommer rekommendera dig att använda kontanter istället för apportegendom. Varför är det så?

Behöver du hjälp med apportegendom till aktiebolag?

Till att börja med är det krångligare att bilda företaget med apportegendom. Du måste ha en revisors yttrande, värdera tillgångarna och skriva in det i stiftelseurkunden. Om du använder inventarier som apportegendom måste du dessutom skriva av dem. Det innebär en direkt kostnad i företaget och om du inte har tillräckliga intäkter i början så urholkas det egna kapitalet, vilket försämrar din soliditet.

Vill du att tillgångarna ska tillhöra aktiebolaget så kan du starta företaget med kontanter och sedan köpa egendomen av dig själv. Utfallet blir detsamma, men du slipper krånglet med att värdera tillgången och få revisorns utlåtande.

År 2020 halverades kravet på aktiekapital. Tidigare har det legat på 50 000 kr men idag ligger det 25 000. Dock om företaget är startat före den 1e januari 2020 gäller de gamla reglerna för aktiekapital. Anledningen till sänkandet av aktiekapitalet bygger på att fler ska uppmuntras till att starta aktiebolag. Sverige har även anpassat sig till andra EU-länders krav för att starta aktiebolag.  

Med det sagt. Har du inte tillgång till kontanterna som krävs för att starta aktiebolaget (25 000 kr) och vill undvika lån, så är apportegendom inget dåligt alternativ.

Har du problem att få ihop aktiekapitalet kan du alltid välja att starta en enskild firma.

Aktiebolag eller enskild firma?

Behöver du en revisor?

Det har aldrig varit lättare att hitta den rätta revisoren. På 5 minuter tar vi reda på allt vi behöver veta om dig, ditt företag och vilken typ av hälp du behöver.

Innehåll

Få 3 offerter