Ska du starta ett eget företag? Det är något som många svenskar drömmer om men att göra drömmen till verklighet kräver en hel del förarbete. Det krävs att man har en välformulerad företagsidé och det kunnande och kompetens som behövs för att göra idén till verklighet. För att ens företag ska ha bäst möjliga chans att lyckas från starten så är det också viktigt att man har god kunskap om alla de lagar och bestämmelser som kan påverka ens företagsstart.

En av de absolut viktigaste pusselbitarna som man måste ha god förståelse för innan man startar ett nytt företag är de olika bolagsformer som finns och vad som skiljer dessa åt. Det finns mycket hjälp att få i frågor om företagsstarter och bolagsbildning. För den som vill starta ett litet företag går det ofta att få all den hjälp man behöver via bolagsverkets hemsida verksamt.se och olika lokala företagsorganisationer. För dig som vill ha personlig service kan du få ett försprång genom att använda dig av extern hjälp. En expert inom bolagsbildning och företagsrådgivning kan vara till stor hjälp för dig som ska starta ett mer komplext företag och vill undvika dyrbara misstag.

Så vilka företagsformer finns det och vad bör man tänka på?

Vi ska titta på de vanligaste företagsformerna:

Utöver dessa så finns det också andra företagsformer såsom ekonomiska föreningar och ideella föreningar men dessa företagsformer är oftast inte aktuella för den som ska starta ett nytt företag med vinstsyfte. Det är viktigt att man jämför de olika företagsformerna och vad de innebär för ens planerade verksamhet så att man vet vilken företagsform som är bäst för den verksamhet som man vill starta. Att välja en ogynnsam företagsform kan innebära stora kostnader i form av att man vid ett senare tillfälle måste ombilda med ny företagsform. Vilken företagsform du väljer har också stor inverkan på hur ditt företag, och du själv, skattar för vinster.

företagsformer

 

Starta Enskild Firma

En enskild firma eller enskild näringsverksamhet som det också kallas är den absolut enklaste företagsformen att komma igång med. För att starta en enskild firma behöver man endast anmäla sig hos skatteverket och i vissa fall också hos bolagsverket.

En enskild firma är ingen juridisk person utan som enskild firma bedriver du näringsverksamhet kopplad till dig som person. Det gör att ditt organisationsnummer blir det samma som ditt personnummer. Betydligt viktigare än detta är dock att du förstår vad detta innebär ur ekonomiskt perspektiv.

Eftersom du och din näringsverksamhet hör ihop har du obegränsat ekonomiskt ansvar för ditt företags kostnader och skulder. Det betyder att du kan bli skyldig att betala ditt företags skulder med dina egna pengar och tillgångar. I gengäld så är fördelen att din enskilda firma inte behöver ha några egna tillgångar överhuvudtaget.

Detta gör att en enskild firma är ett perfekt val för den som till exempel ska ägna sig åt frilans- eller konsultarbete eller liknande där företagets tillgångar i största del består av ens eget kunnande. I siffror från 2019 är över 70% av Sveriges registrerade företag enmansföretag och många av dessa drivs som enskilda firmor.

Är man enskild företagare så räknas man inte som anställd i sitt företag. Men en enskild firma behöver inte vara ett enmansföretag utan det går också att anställa personal. För att kunna göra detta behöver man dock registrera sig som arbetsgivare vilket man gör hos skatteverket.

För den som vill starta en verksamhet som kräver mer kapital, tillgångar och investeringar och har som ambition att växa kan det dock vara mycket riskabelt att driva företaget som enskild firma. Skulle det sluta med konkurs innebär det inte bara att man förlorar sitt företag utan det kan även bli katastrofalt för den personliga ekonomin.

Enskild firma: Redovisning och skatt vid eget uttag

När du ska betala skatt för din enskilda näringsverksamhet så betalar du skatt på din vinst eller ditt överskott av kapital. 

Starta aktiebolag

Ett aktiebolag skiljer sig från en enskild firma i att bolaget blir en juridisk person. Det innebär att bolagets tillgångar, skulder och åtaganden är skilda från dig som person. När du startar ett aktiebolag måste du därför skjuta till aktiekapital till bolaget. Detta behöver inte nödvändigtvis vara pengar utan kan också vara olika former av egendom som ska användas i bolaget till exempel ett varulager eller kontorsutrustning. Det minsta belopp man behöver för att starta ett aktiebolag är 25 000 kr och om det rör sig om egendom så måste denna vara värderad av en revisor. Dessa pengar och egendom blir sedan företagets aktiekapital.

När aktiebolaget är startat så måste man också tillsätta en styrelse. Denna består som minst av två medlemmar (ledamöter och/eller suppleanter), eventuellt tillsätter man även en verkställande direktör (VD). Styrelsen ska sedan hålla i bolagsstämmor som sker minst en gång om året.

Däremot finns det inga krav på att ett aktiebolag behöver ha fler anställda. Det går alldeles utmärkt att driva ett enmansföretag som aktiebolag och majoriteten aktiebolag i Sverige är just enmansföretag.

Fördelarna med att driva sitt företag som aktiebolag istället för som enskild firma är att då bolaget är en juridisk person är man inte i normalfall personligt ansvarig för företagets skulder. Det finns dock fall då man kan bli ansvarig trots att man har aktiebolag till exempel vid skattebrott. 

Ett aktiebolag ger också betydligt större flexibilitet när ditt företag växer. Du kan ta in extra kapital utifrån från andra investerare i utbyte mot aktier (detta är vad som sker vid en börsintroduktion).

Till sist ger ett aktiebolag mycket större flexibilitet när det gäller skatteplanering. I en enskild firma är din personliga ekonomi och ditt företags ekonomi densamma, i ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt eget aktiebolag. Ditt aktiebolag betalar bolagsskatt på sin vinst medan du betalar skatt på de pengar du tar ut från bolaget i form av lön och eventuellt aktieutdelning. Det gör att man kan planera sina inkomster för att minimera den skatt som man måste betala. Det är viktigt att man tar hjälp av en ekonomisk rådgivare för att maximera dessa fördelar speciellt om man driver ett aktiebolag som har väldigt skiftande omsättning från år till år.

Guide: Utdelning i aktiebolag

Starta Handelsbolag eller Kommanditbolag

Handelsbolag och Kommanditbolag är två företagsformer som är lämpade för den som vill starta ett företag tillsammans med en eller flera partners. Ett handelsbolag startas tillsammans av två eller fler juridiska personer som kalla bolagsmän. Dessa kan vara privatpersoner eller företag.

Handelsbolaget blir i sig en egen juridisk person som kan ingå avtal, men de personer som startat bolaget har ekonomiskt ansvar i det fall att bolaget inte kan betala sina skulder.

I grunden så har alla bolagsmän lika ansvar men det är vanligt att man skriver ett kompanjonsavtal där man i förväg bestämmer de olika medlemmarnas skyldigheter och rättigheter i bolaget. Det finns inga juridiska krav på vad som ska finnas i ett kompanjonsavtal eller ens att det måste finnas ett sådant. Men det är ändå viktigt att man skriver ner vad som gäller och detta är något många som startar handelsbolag tar hjälp av en jurist eller annan rådgivare för att göra.

Handelsbolag kan också anställa personer utöver de som driver handelsbolaget.

Fördelen med ett handelsbolag är att man inte behöver ha något kapital i bolaget när man startar det. Det gör handelsbolag lämpliga för till exempel två personer som vill starta ett mindre konsultföretag.

Nackdelen med handelsbolag är att alla som driver bolaget har delat ekonomiskt ansvar. Det gör det viktigt att man är överens och att man har ett komplett kompanjonsavtal som dikterar vad som ska hända när tvister uppstår om hur bolaget ska drivas eller om någon vill lämna bolaget.

Handelsbolagets vinst delas lika till dess bolagsmän om inget annat finns skrivet i kompanjonsavtalet. Därefter skattar de enskilda bolagsmännen för sin del av överskottet på samma sätt som för en enskild firma.

Ett kommanditbolag är en specialform av ett handelsbolag där det förutom minst en vanlig bolagsman också kan finnas delägare med begränsat ansvar. Dessa är inte ansvariga för mer än vad de har satsat i bolaget. Det gör kommanditbolag till en lämplig företagsform när man har en eller fler partners som vill ha en begränsad roll i företaget. Dessa kommanditdelägare har vanligtvis ingen rätt att bestämma i bolaget men man kan skriva ett kompanjonsavtal som reglerar deras rättigheter precis som man gör med ett handelsbolag.

Det är i dessa företagsformer mycket viktigt att man vet vad man ska göra när saker inte går som planerat. Innebär den verksamhet man ska ägna sig åt dessutom en ekonomisk risk så bör man starkt överväga att istället bilda ett aktiebolag där alla partners går in med aktiekapital.

Vad kostar det att starta ett eget företag?

Utöver det minimikrav på 25 000 kr som krävs för att starta ett aktiebolag så finns det vissa andra kostnader som kan dyka upp när du ska registrera ditt bolag, skydda ditt företagsnamn och varumärke och mycket annat. Du hittar en prislista hos bolagsverket för deras olika tjänster för enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag.

Kan jag byta företagsform?

Det är viktigt att man väljer rätt företagsform från början. Vill man vid ett senare tillfälle ”byta” företagsform måste man nämligen likvidera sitt gamla företag, starta ett nytt företag och föra över eventuella tillgångar till det nya företaget.

Guide: Ombilda Enskilda Firma till Aktiebolag

Beroende på vilka tillgångar man har i företaget kan detta bli en komplicerad process som kan tid och kosta pengar. Trots att det oftast känns enklare att starta en enskild firma så är detta ett starkt skäl till att man bör överväga att starta ett aktiebolag redan från början om man har planer på att växa och investera kraftigt i sitt företag.

Måste jag starta ett eget företag?

I grund och botten så är det så att alla som driver någon form av näringslivsverksamhet med vinstintresse måste starta ett företag av någon form. För den som endast bedriver begränsad verksamhet till exempel hantverksarbete åt bekanta som endast resulterar i ett par fakturor om året finns dock ett alternativ. Det finns så kallade fakturerings- eller egenanställningsbolag.  Detta företag sköter all fakturering och fungerar som en slags ”tillfällig” arbetsgivare åt dig. Detta gör att du kan fakturera dina kunder med hjälp av egenanställningsbolaget och slipper ha ett eget företag. Du slipper då oroa dig för bokföring och andra företagsfrågor. Nackdelen är givetvis att bolaget i sin tur tar ut en avgift i form av en procent på varje faktura du skickar ut. Detta gör att det, för den som bedriver någorlunda regelbunden näringslivsverksamhet, är betydligt gynnsammare med ett eget företag.

Hitta företagsrådgivare för bolagsbildning

Innehåll

Få 3 offerter