Handelsbolag

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är ett företag med minst två delägare varav alla är personligt ansvariga för den verksamhet som bedrivs. Personligt ansvar innebär att bolagets skulder kan behöva betalas ur ägarnas egen ficka om det skulle uppstå en situation där bolaget inte kan betala sina skulder. I ett handelsbolag finns inget kapitalkrav – krav på startkapital. Innan ett handelsbolag kan startas måste delägarna gemensamt ingå i ett avtal om en gemensam framtida näringsverksamhet i bolagsform. Bolagsverket rekommenderar att ett sådant avtal sker skriftligt, dock är detta avtal inget som behövs skickas in för registrering. 

Är ett handelsbolag en juridisk person?

När ett handelsbolag registreras vid bolagsverket blir det en juridisk person vilket betyder att denne själv kan ha anställda, teckna avtal och agera som part vid en rättegång. Handelsbolaget får också ett organisationsnummer vid registrering som använda vid kontakt med myndigheter och i andra sammanhang.

Krav för handelsbolag

Utöver att delägarna är personligt ansvariga för företagets skulder och avtal finns det också en del andra krav för ett handelsbolag som kan sammanfattas nedan:

  • Bolagets företagsnamn måste innehålla ordet ”handelsbolag”
  • En ny bolagsman eller delägare ansvarar i regel för alla tidigare skulder
  • Stora handelsbolag som endast har fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor
  • Stora handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in en årsredovisning

Mer information om vilka företag som måste skicka in sin årsredovisning finns på Bolagsverkets hemsida. Vill du får kontakt med en godkänd eller auktoriserad revisor kan du också använda dig av Ageras tjänst som matchar ihop ditt uppdrag och förfrågan med fler passande revisorer nära dig. Fyll i din information och förfrågan i formuläret här på sidan och få kontakt med upp till tre stycken revisorer att välja bland.

Vad är skillnaden mellan enskild firma och handelsbolag?

Det finns många skillnader mellan en enskild firma och ett handelsbolag. Bland annat är handelsbolag en juridisk person till skillnad från en enskild firma som är en fysisk person. Trots att det är en juridisk person är ägarna dock solidariskt personligt avsvariga för företagets eventuella skulder. En annan skillnad från enskild firma är att det krävs minst två personer för att starta ett handelsbolag.