Hitta en redovisningskonsult

Gratis offert från professionell redovisningsekonom – lätt och utan förpliktelser

Medan en auktoriserad redovisningskonsult tar hand om räkenskaperna kan du fokusera på att ta företaget till nya höjder. En redovisningskonsult är ett proffs på att sköta bokföring och kan därför göra det snabbare och säkrare än en lekman. Samtidigt kan du med hjälp av en redovisningskonsult undvika att göra misstag som kan bli antingen kostsamma eller tidsödande. Redovisningskonsulten är proffs på redovisning och känner till avdragsgiltiga utgifter och skatteregler som gör att företaget kan spara pengar.

Att ta steget från att göra sin egen bokföring till att anlita en auktoriserad redovisningsbyrå behöver inte vara komplicerat. Vi erbjuder förmedlingstjänster av finansiella experter och sammankopplar dig smidigt och snabbt med någon av våra specialister inom ekonomi och juridik. Du förbinder dig inte till någonting utan kan själv avgöra om du anser att våra matchningar är ett alternativ för dig.

Så fungerar Ageras

Skicka in dina önskemål i formuläret här intill så kan vi ta fram lämpliga samarbetspartners för dig.

Jämför själv offerterna och välj i lugn och ro ut en av de specialister vi matchar dig med.

Vi sammankopplar dig bara med de som passar dina behov ser till att du hamnar i trygga händer!

Få erbjudande från 3 redovisningskonsulter
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

Redovisningskonsulten ska ha god branschkunskap

Det är en stor fördel om din redovisningsbyrå har specifik branschkunskap inom just ditt område. Det finns ofta olika typer av avdrag att göra, och det varierar även vilka utgifter som är avdragsgilla.

Redovisningskonsulten ska även vara en rådgivare

En professionell bokföringshjälp tar inte bara hand om din löpande bokföring och deklaration, utan kan även ge dig råd och vägledning när det sker förändringar i företaget, till exempel vid en expandering.

Hur duktig är redovisningskonsulten egentligen?

Vilka kvalifikationer redovisningskonsulten egentligen? Att låta en redovisningsbyrå innebär att du ger mycket ansvar över din verksamhet till någon annan – tveka inte att ställa ingående frågor och be om referenser!

Några saker du ska tänka på när du väljer en redovisningsbyrå för dig att kunna vara trygg med ditt val

Vad gör en redovisningskonsult?

En kompetent redovisningsekonom sköter hela eller delar av den löpande bokföringen, beroende på vad ni kommit överens om. Vid bland annat en nystart av företag kanske din budget är begränsad och du vill göra delar av din bokföring själv och exempelvis endast överlåta årsbokslut och deklaration till redovisningskonsulten. Det gäller dock att komma ihåg att det i längden oftast lönar sig att låta en redovisningskonsult göra jobbet. Du kan ägna all energi åt kärnverksamheten istället för att jobba med det administrativa och du riskerar inte att missa viktiga datum och olika avdrag.

Auktoriserad redovisningskonsult

En auktoriserad redovisningskonsult har en akademisk utbildning i ekonomi samt minimum 5 års praktisk erfarenhet från att ha arbetat som redovisningskonsult. Titeln fungerar som en kvalitetsstämpel som utfärdas av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och Branschorganisationen för Revisorer och Rådgivare (FAR). Dessa utför sedan kvalitetskontroller bland sina medlemmar med 6 års mellanrum så att du som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult kan vara säker på att en hög standard vidhålls.

Jobbar du med en större redovisningsbyrå har du oftast löpande kontakt med en redovisningsassistent som hjälper dig, medan en redovisningschef kontaktas av dig eller assistenten i specifika och mer komplexa ärenden. Man ska heller inte glömma att en skicklig redovisningsbyrå bistår dig vid ombildning och expandering. Ska du till exempel bilda bolag av din enskilda firma finns det många saker att ta i beaktande och även många fallgropar. Av en duktig och engagerad redovisare har du all hjälp på vägen du behöver för att göra de förändringar som krävs. Du har en stor trygghet i att kunna konsultera någon i svåra frågor som kräver expertkunskap.

Alla företagare, oavsett företagsform, måste upprätta ett årsbokslut. Årsbokslutet baserar sig på årets verifikationer. En redovisningskonsult jobbar med avancerade bokföringsprogram och kan räkna fram ett korrekt årsbokslut när så krävs. Ett större aktiebolag måste dessutom upprätta en årsredovisning. En sådan är mer omfattande än ett vanligt årsbokslut och här utvecklar och kompletterar man uppgifterna som finns i årsbokslutet.

Redovisningsbyrå priser

Redovisningskonsult pris varierar kraftigt beroende på olika saker. För det första får du vara beredd på att betala mer för en auktoriserad och kunnig redovisningskonsult än en som inte har några meriter ännu. Det här är inget som är värt att spara in på, eftersom fel i bokföringen kan få fatala konsekvenser och det är ändå ditt ansvar att bokföringen sköts korrekt. En bokföringstjänst är dessutom avdragsgill, så alla fakturor du får från redovisningsbyrån kan du enkelt lägga in i bokföringen och få avdrag för.

En annan sak som kan spela roll är orten som byrån ligger på. Priserna kan skilja sig åt mellan mindre orter och storstäder. Numera är en stor del av bokföringstjänsterna digitaliserade och det är inte nödvändigt att befinna sig på samma ort som sin redovisningskonsult. Om din verksamhet å andra sidan kräver det kommer du att få förslag på redovisningsbyråer som ligger på din ort.

Vad kostar en revisor i genomsnitt och tar de betalt per timme eller finns paketpriser? Många ställer sig den frågan när de överväger att låta en redovisningskonsult ta över bokföringen. I de flesta fall tar en redovisningskonsult betalt per timme. Det är inte så särskilt svårt för din matchade konsult att räkna på hur mycket tid din verksamhet kommer att ta i anspråk per månad utifrån antalet verifikationer du har. Oftast kan du få exakta uppgifter på det.

När vi gör matchningar mellan dig och olika redovisningsbyråer blir det lätt för dig att få en överblick över kostnaderna och när du kontaktar den byrå du är intresserad av kan du gå in på detaljerna kring tjänsten ytterligare. Du förbinder dig inte till något i det här skedet, utan kan verkligen grundligt räkna på och kontrollera kostnaderna hos varje matchning.

Eftersom alla företag i Sverige är bokföringsskyldiga måste samtliga företag redovisa sina räkenskaper.Det finns dock många bitar i redovisningen som kan tyckas krångliga. Det kan därför vara till stor hjälp att få fatt på en redovisningskonsult som sköter arbetet åt en. Redovisningskonsulter arbetar med den ekonomiska biten i ett företag och hanterar allt från deklaration till momshantering. De kan också sköta bokföringen, göra bokslut, ansvara för lönehantering och så vidare. Redovisningskonsulten finns där för att göra ditt arbete lättare och se till att räkenskaperna sköts på rätt sätt.

Det väsentligaste i ditt företag är den verksamhet som du bedriver. Det som är baserat på dina ideer, din inspiration och ditt hårda arbete. Kärnverksamheten är det du bygger ditt företag kring. En redovisningskonsult avlastar dig och låter dig fokusera på kärnverksamheten.

Ett stöd för den enskilde näringsidkaren

Ofta väljer en enskild företagare att själv göra det administrativa på grund av en begränsad budget och anser sig inte ha råd med den hjälp man egentligen behöver. Men det här kan vara ett bakvänt sätt att resonera på, eftersom misstag i bokföringen kan bli mycket kostsamma. Alla redovisningskonsulter vi förmedlar är auktoriserade och mycket kunniga i sin nisch.

Expertrådgivning för alla växande bolag

Ofta är det ett tankefel att själv sköta saker i verksamheten man egentligen inte tänkt, för att spara pengar. Du kan lätt göra misstag om du inte är utbildad i bokföring, vilket blir dyrt i längden. Dessutom blir en redovisningskonsult din högra hand, som kan ge dig rådgivning i kniviga situationer du står inför eller inför andra utmaningar, som till exempel att företaget ska expandera.

Företag som vill sköta myndighetskontakter korrekt

Att inte behöva jobba med den komplicerade bokföringen frigör tid som du istället kan använda på att utveckla ditt företag. Inte minst får du all hjälp du behöver med att skydda din rörelse och vara lugn med att allting görs som det ska och att alla kontakter med myndigheter sköts på ett korrekt sätt. Viktiga datum för momsredovisningar och preliminärskatter behöver du inte längre bekymra dig om att du ska missa.

En redovisningskonsult hjälper dig med många saker

En konsult inom redovisning bistår dig i din verksamhet med en rad olika saker. Du får avlastning på många olika plan och dessutom kompetent rådgivning. En redovisningskonsult kan arbeta med daglig ekonomisk administration som löpande bokföring och olika typer av betalningar. Det finns även specialiserade konsulter inom exempelvis koncernredovisning, årsbokslut eller skatterådgivning. En del redovisningskonsulter arbetar med strategisk rådgivning inom affärsutveckling. Redovisningskonsultens arbetsuppgifter sträcker sig över ett brett spektrum:

  • Redovisningen till grund för årsredovisning och bokslut: Redovisningen består av två delar, balansrapporten och resultatrapporten. Dessa används sedan och ligger till grund för bokslutet. Bokslut är en sammanställning över redovisningen och det finns olika typer, beroende på företagsform och omsättning. Bokslutet ligger främst till grund för beskattning.
  • Årsbokslut eller årsredovisning: Ett bokslut ska göras antingen som ett årsbokslut eller som årsredovisning. Eftersom årsredovisningen skickas till Bolagsverket och blir en offentlig handling läggs det mycket tid på att få den så bra som möjligt. Ett årsbokslut kräver mindre tid att förbereda. I övrigt avgör företagsformen vilken typ av bokslut som ska göras.
  • Förenklat årsbokslut: Ett förenklat bokslut gäller endast för dig som är enskild näringsidkare. Ett förenklat årsbokslut går snabbare och kräver mindre information än ett årsbokslut eller årsredovisning. Dock gäller det endast för företag vars omsättning inte överskrider 3 miljoner kronor. Omsätter du mer än 3 miljoner är det ett vanligt bokslut som gäller.
  • Lönehantering: Det kan ibland vara en djungel av alla timanställda, VAB dagar, sjukfrånvaro, semestrar, reseräkningar och OB tillägg. Men har man outsourcat lönehanteringen kan man känna sig lugn och slippa oroa sig för löner blir fel eller inte betalas ut i tid. 
Ekonomisk rådgivning
En kompetent och erfaren redovisningskonsult kan ge dig rekommendationer och goda råd kring exempelvis en expandering och vilka steg du ska ta för att sköta om företagets ekonomi på bästa sätt. Du får också råd om när du ska göra dina större inköp till företaget under året, för att få en förmånligare beskattning.
Löneutbetalning
Har du anställda har du också skyldighet att sköta arbetsgivaravgifter samt se till att lönerna betalas ut i tid. En redovisningskonsult kan ta hand om allt detta och även bokföra exempelvis friskvård och andra administrativa detaljer. Du vet att löneutbetalningarna sker punktligt, vilket är en stor trygghet för dina anställda.
Den löpande bokföringen
En redovisningsekonom tar hand om alla dina kvitton, utställda och betalda fakturor samt ser till att de dokumenteras korrekt i enlighet med god bokföringssed. På det sättet får du per automatik reda på vilken preliminärskatt du ska betala samt hur mycket moms du är skyldig.
Deklaration och årsbokslut
Varje år ska du göra ett årsbokslut. Din redovisningskonsult har under året registret dina verifikationer och kan med hjälp av de uppgifterna ta fram ett årsbosklut. Har du ett aktiebolag där en årsberättelse krävs kan du få hjälp med det också. Årsberättelsen ska sedan skickas in till Bolagsverket för granskning.
Fakturahantering
Leverantörsbetalningar, överföringar och avstämningar med skattekontot – det är skönt att ha någon som ombesörjer uppgifterna, eftersom det kan bli komplext vid större antal. Betalningsunderlag tas fram på ett korrekt sätt och kundreskontran är uppdaterad och sköts rätt. Här har du stor glädje av en expert med goda kunskaper om alla moment som ingår.
Konsultation vid expandering
Har du satt nya mål med din verksamhet och det är dags att ombilda till en annan bolagsform, eller vill du starta upp ytterligare ett företag? En redovisningskonsult är en trygghet att luta sig mot i allt som ska ombesörjas, och kan bland annat kan sköta alla kontakter med Skatteverket och Bolagsverket på bästa sätt.

Har du redan en redovisningskonsult men känner att ni inte är helt kompatibla?

Det finns många redovisningsbyråer och redovisningskonsulter att välja mellan i vårt avlånga land. Man kan hitta både dyrare och mer prisvärda sådana, beroende på vart man letar. Det man ska tänka på är att inte bara välja redovisningskonsult efter pris. I valet bör man alltså väga in flera faktorer så som tidigare erfarenhet från den bransch just ditt företag är verksam i och om redovisningskonsulten har ett starkt renommé. Man bör överlag vara tydlig i diskussionen om pris från starten. En erfaren redovisningskonsult kan ofta förutsäga hur många timmar som kommer gå åt för ett jobb och därmed uppskatta en totalkostnad för arbetet.

För den som funderar på att byta redovisningsbyrå till någon annan, kan vi varmt rekommendera att du använder vår tjänst för att få en överblick av läget. Med vårt matchningssystem kan du i lugn och ro gå igenom de förslag vi valt ut just utifrån dina behov – helt utan några förpliktelser.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig