Hitta en redovisningskonsult

Gratis offert från professionell redovisningsekonom – lätt och utan förpliktelser

Medan en auktoriserad redovisningskonsult tar hand om räkenskaperna kan du fokusera på att ta företaget till nya höjder. En redovisningskonsult är ett proffs på att sköta bokföring och kan därför göra det snabbare och säkrare än en lekman. Samtidigt kan du med hjälp av en redovisningskonsult undvika att göra misstag som kan bli antingen kostsamma eller tidsödande. Redovisningskonsulten är proffs på redovisning och känner till avdragsgiltiga utgifter och skatteregler som gör att företaget kan spara pengar.

Att ta steget från att göra sin egen bokföring till att anlita en auktoriserad redovisningsbyrå behöver inte vara komplicerat. Vi erbjuder förmedlingstjänster av finansiella experter och sammankopplar dig smidigt och snabbt med någon av våra specialister inom ekonomi och juridik. Du förbinder dig inte till någonting utan kan själv avgöra om du anser att våra matchningar är ett alternativ för dig.

Få 3 offerter

Så fungerar Ageras

1
Skicka in dina önskemål i formuläret här intill så kan vi ta fram lämpliga samarbetspartners för dig.
2
Jämför själv offerterna och välj i lugn och ro ut en av de specialister vi matchar dig med.
3
Vi sammankopplar dig bara med de som passar dina behov ser till att du hamnar i trygga händer!
Få 3 offerter
Få 3 offerter

Ett stöd för den enskilde näringsidkaren

Ofta väljer en enskild företagare att själv göra det administrativa på grund av en begränsad budget och anser sig inte ha råd med den hjälp man egentligen behöver. Men det här kan vara ett bakvänt sätt att resonera på, eftersom misstag i bokföringen kan bli mycket kostsamma. Alla redovisningskonsulter vi förmedlar är auktoriserade och mycket kunniga i sin nisch.

Expertrådgivning för alla växande bolag

Ofta är det ett tankefel att själv sköta saker i verksamheten man egentligen inte tänkt, för att spara pengar. Du kan lätt göra misstag om du inte är utbildad i bokföring, vilket blir dyrt i längden. Dessutom blir en redovisningskonsult din högra hand, som kan ge dig rådgivning i kniviga situationer du står inför eller inför andra utmaningar, som till exempel att företaget ska expandera.

Företag som vill sköta myndighetskontakter korrekt

Att inte behöva jobba med den komplicerade bokföringen frigör tid som du istället kan använda på att utveckla ditt företag. Inte minst får du all hjälp du behöver med att skydda din rörelse och vara lugn med att allting görs som det ska och att alla kontakter med myndigheter sköts på ett korrekt sätt. Viktiga datum för momsredovisningar och preliminärskatter behöver du inte längre bekymra dig om att du ska missa.

Ekonomisk rådgivning

En kompetent och erfaren redovisningskonsult kan ge dig rekommendationer och goda råd kring exempelvis en expandering och vilka steg du ska ta för att sköta om företagets ekonomi på bästa sätt. Du får också råd om när du ska göra dina större inköp till företaget under året, för att få en förmånligare beskattning.

Deklaration och årsbokslut

Varje år ska du göra ett årsbokslut. Din redovisningskonsult har under året registret dina verifikationer och kan med hjälp av de uppgifterna ta fram ett årsbosklut. Har du ett aktiebolag där en årsberättelse krävs kan du få hjälp med det också. Årsberättelsen ska sedan skickas in till Bolagsverket för granskning.

Löneutbetalning

Har du anställda har du också skyldighet att sköta arbetsgivaravgifter samt se till att lönerna betalas ut i tid. En redovisningskonsult kan ta hand om allt detta och även bokföra exempelvis friskvård och andra administrativa detaljer. Du vet att löneutbetalningarna sker punktligt, vilket är en stor trygghet för dina anställda.

Fakturahantering

Leverantörsbetalningar, överföringar och avstämningar med skattekontot – det är skönt att ha någon som ombesörjer uppgifterna, eftersom det kan bli komplext vid större antal. Betalningsunderlag tas fram på ett korrekt sätt och kundreskontran är uppdaterad och sköts rätt. Här har du stor glädje av en expert med goda kunskaper om alla moment som ingår.

Den löpande bokföringen

En redovisningsekonom tar hand om alla dina kvitton, utställda och betalda fakturor samt ser till att de dokumenteras korrekt i enlighet med god bokföringssed. På det sättet får du per automatik reda på vilken preliminärskatt du ska betala samt hur mycket moms du är skyldig.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?