Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Hitta revisor i Göteborg helt kostnadsfritt

Sveriges största nätverk av revisorer
Din chans till rätt matchning

Rätt revisor till rätt pris
Offerter från flera revisionsbyråer ger en fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på revisormatchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga revisorer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 revisorer som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj revisor
Efter att du mottagit offerter från samtliga revisionsbyråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya revisor.

Hitta rätt revisor i Göteborg - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning

De senaste klienterna

AB söker samarbete med redovisningskonsult - Digitalt
#444279 Umeå
AB verksamt inom sjukvårdsbranschen söker första samarbetet med redovisningskonsult - Hela Sverige
#345281 Umeå
EF verksamt med varierad verksamhet söker nytt samarbete med redovisningskonsult - Umeå med omnejd
#315179 Umeå
AB inom byggbranschen söker nytt samarbete med redovisningskonsult - Hela Sverige
#290575 Sävar
Enskild firma inom konsulttjänster söker samarbete med redovisningskonsult – Hela Sverige
#128274 Tavelsjö
Enskild firma inom taxibranschen söker redovisningskonsult - Umeå
#104279 Tavelsjö
Väletablerat AB söker redovisningskonsult avseende allt löpande, Umeå med omnejd
#90530 Umeå
GRATIS UPPDRAG! Ridlärare med enskild firma söker fullservicebyrå i Umeå.
#35984 Umeå

Bra att veta innan du anlitar revisor i Göteborg

Som företagare i Göteborg har du mängder av revisorer och revisionsbyråer att välja bland. Men hur ska du välja, och vad behöver du ha koll på för att hitta rätt revisor för just ditt företag? Här nedan har vi sammanställt det viktigaste du som har företag, småföretag eller enskild firma i Göteborg behöver veta när det kommer till revisorer och revisionsbyråer. 

Vad gör en revisor?

En revisors har till uppgift att granska ett företags räkenskaper och förvaltning. Målet med en revisors arbete är att denne ska kunna uttala sig om huruvida den granskade årsredovisningen ger en korrekt bild av verksamheten och dess ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Revisorns arbete ska alltså mynna ut i en revisionsberättelse. Hur ett företags räkenskaper ser ut och om företaget förvaltas på ett korrekt sätt ligger i mångas intresse. Inte minst för ägare, anställda, kunder, banker, myndigheter och leverantörer. Det är därför viktigt att revisorn är opartisk och självständig  gentemot sin uppdragsgivare. 

Att anlita en erfaren revisor till att granska ditt företag är en kvalitetssäkring som i många fall ger dig fördelar när du ska ansöka om lån, be om offerter, ingår avtal och så vidare. 

Vem får kalla sig revisor?

Vem som helst kan arbeta som revisor, till exempel i en ideell förening eller stiftelse. Då kallas man för ideell revisor och behöver inte ha examen. Om man däremot ska jobba som revisor för ett företag, i synnerhet stora aktiebolag med revisionsplikt, måste man vara godkänd eller auktoriserad revisor. 

För att bli godkänd revisor krävs:

 • Examen inom företagsekonomi, redovisning och skatterätt samt avlagt examensprov hos Revisionsnämnden
 • Yrkesutövande av revisionsarbete 
 • Minst tre års erfarenhet av arbete på revisionsbyrå under svensk handledning

För att bli auktoriserad revisor krävs minst fem års erfarenhet och ytterligare ett prov som heter Högre revisorsexamen.

När du ska anlita revisor i Göteborg råder vi dig att alltid välja en revisor med examen. På så vis försäkrar du dig om att revisorn har gedigen utbildning och många års erfarenhet. Alla revisorer med examen genomgår fortbildning för att uppdatera sig om nya lagar, lagändringar, regler och riktlinjer. Genom att välja en godkänd och auktoriserad revisor kan du känna dig trygg med att han eller hon har koll på det senaste inom branschen.

Många fördelar med att anlita en revisionsbyrå

De flesta stora revisionsbyråer i Göteborg sysslar med fler saker än enbart revision. Dock finns det tydliga regler för vad en revisor får och inte får göra. Till exempel får en revisor inte både upprätta en bokföring och sedan granska den. Detta till trots finns det många byråer i Göteborg som också erbjuder tjänster inom bokföring och redovisning. För att detta ska vara möjligt krävs det att jävsreglerna följs, till exempel genom att låta olika avdelningar sköta bokföring och revision. 

Många företagare tycker att det är praktiskt att låta en och samma firma ha hand om allt som rör företagets ekonomi. Men för att en revision ska klassas som oberoende gör man klokast i att låta löpande redovisning och bokföring skötas av en redovisningskonsult. När det sedan är dags för revision så anlitar man en fristående revisionsbyrå. 

Många av Göteborgs revisionsbyråer kan även hjälpa till med rådgivning och analys, som bland annat:

 • Effektiva rutiner
 • Riskbedömning
 • Skatter
 • Företagsvärderingar
 • Due Diligence
 • Generationsskifte
 • Ombildningar
 • Försäljning och förvärv av företag
 • Med mera

Det är också vanligt att koppla in en revisionsbyrå i samband med att företag går i konkurs eller rekonstruktion. 

I det stora hela kan man se sin revisor som en samtalspartner eller ett bollplank. Revisorn ska finnas där för att ge råd eller komma med svar när problem uppstår eller när man ska fatta ett viktigt beslut för företaget. En auktoriserad revisor har bred kompetens både när det gäller ekonomi och juridik. De kan därför se konsekvenserna av olika beslut när det gäller till exempel skatter.

Läs mer: Därför ska du välja en auktoriserad revisor. 

Dra nytta av din revisors nätverk

En revisor har genom sitt yrke ofta byggt upp ett brett kontaktnät med personer i vitt skilda branscher. Revisorer i Göteborg är inget undantag. En bra revisor vet också värdet av att dela med sig av sitt nätverk. Det kan röra sig om allt från förmedling av kontakter och kunder till tips om bra rekryteringar och förvärv. På så vis kan man som företagare lyckas få till ett bra samarbete tack vare en auktoriserad revisor i Göteborg.

Hur uppskattar man priset på en auktoriserad revisor?

Revisorer jobbar som regel inte utifrån ett fast pris. Istället är det löpande räkning baserad på nedlagd tid som gäller. För att inte få en chock när fakturan kommer kan du be din revisor att på förhand göra en uppskattning av hur mycket det kommer att kosta. När en revisor ska göra en uppskattning behöver han eller hon först se din senaste årsredovisning, samt aktuella balans- och resultatrapporter.

Det man bör tänka på vid en sådan uppskattning är att revisorn då vanligen utgår från att företagets inriktning och verksamhet är oförändrad mot föregående år. Revisorn utgår också från att förvaltningen i företaget har skötts på ett korrekt sätt, att den löpande redovisningen är av god standard, att en tillfredsställande intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret samt att delårs- och årsbokslut är upprättade, avstämda och fullständiga samt analyserade av företaget. 

Är allt detta i sin ordning så kan revisorn sätta igång direkt med sin granskning. 

Hitta en revisor i Göteborg med Ageras

Ageras är Europas största förmedlare av revisorer till stora och små företag, enskilda firmor och privatpersoner. Vi samarbetar med över 5000 experter inom alla tänkbara ekonomiska områden – allt för att täcka just dina behov. Behöver du en revisor i Göteborg? Fyll i formuläret och få svar inom 48 timmar. 

Sluta leta och låt Ageras göra jobbet åt dig! Beskriv vad du behöver hjälp med så matchar vi ditt uppdrag med 3 revisorer. Få matchningar på mail - inom 48 timmar! Tjänsten är helt kostnadsfri och icke bindande. Med Ageras får du tillgång till Sveriges största nätverk av revisorer, skatterådgivare och redovisningskonsulter, m.m. Har du verksamhet på fler platser än Göteborg, som till exempel Malmö, Stockholm, Helsingborg, Uppsala eller Örebro så sitter vi inne på den rätta kompetensen.