Få erbjudanden från 3 revisorer

Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar

Ageras får kontakta mig via e-mail
Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga revisorer där ute!

Sveriges största nätverk av revisorer
Din chans till rätt matchning

Få ett rättvist pris
Offerter från flera revisionsbyråer ger en fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på revisormatchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga revisorer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 revisorer som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj revisor
Efter att du mottagit offerter från samtliga revisionsbyråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya revisor.

Hitta rätt revisor i Göteborg - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning

De senaste klienterna

AB verksamt inom sjukvårdsbranschen söker första samarbetet med redovisningskonsult - Hela Sverige
#345281 Umeå
EF verksamt med varierad verksamhet söker nytt samarbete med redovisningskonsult - Umeå med omnejd
#315179 Umeå
AB inom byggbranschen söker nytt samarbete med redovisningskonsult - Hela Sverige
#290575 Sävar
Enskild firma inom konsulttjänster söker samarbete med redovisningskonsult – Hela Sverige
#128274 Tavelsjö
Enskild firma inom taxibranschen söker redovisningskonsult - Umeå
#104279 Tavelsjö
Väletablerat AB söker redovisningskonsult avseende allt löpande, Umeå med omnejd
#90530 Umeå
GRATIS UPPDRAG! Ridlärare med enskild firma söker fullservicebyrå i Umeå.
#35984 Umeå

Som företagare och bosatt i Göteborg undrar man säkert vilken hjälp man kan få av en revisor och hur man väljer rätt revisor. Faktum är att Göteborg är en stor stad med ett stort utbud av revisorer och därför kan det också bli svårt att välja. Vad ska man tänka på? Hur ska man välja? Det ska vi försöka besvara i denna artikel som handlar just om revisorer och revisionsbyråer för dig som är företagare eller anställd i Göteborg.

Revisorn

Faktum är att vem som helst kan arbeta som revisor, till exempel i en förening eller stiftelse. Då kallas man för ideell revisor som inte behöver ha någon utbildning. Om man däremot ska jobba som revisor för ett företag, och framförallt för stora aktiebolag som har revisionsplikt, måste man vara godkänd eller auktoriserad revisor. Som godkänd och auktoriserad revisor måste man ha examen inom företagsekonomi, redovisning och skatterätt. Man måste också yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet och ha en viss erfarenhet från yrket. Dessutom måste man avlägga ett prov hos Revisorsnämnden som leder till revisorsexamen. För att bli auktoriserad revisor krävs totalt fem års erfarenhet och ytterligare ett prov som heter Högre revisorsexamen.

Om man väljer en revisor i Göteborg som är godkänd eller auktoriserad kan man vara säker på att revisorn har genomgått kvalitativ utbildning och har erfarenhet inom yrket. Dessutom måste godkända och auktoriserade revisorer ständigt genomgå fortbildning och hålla sig uppdaterade när det gäller lagar, regler och rekommendationer inom området. Så om man väljer en godkänd eller auktoriserad revisor är man också försäkrad om att revisorn är uppdaterad och har koll på det senaste inom branschen.

Är du företagare i Göteborg?

Om man driver ett företag i Göteborg kan det vara en bra investering att ha en revisor i närområdet som är kopplad till företaget. Driver man ett större aktiebolag finns det till och med en lag som säger att man måste ha en revisor eller revisionsbyrå i Göteborg eller i någon annan svensk stad knyten till sitt företag och att en revisor ska skriva en revisionsberättelse med en utlåtelse om företagets årsredovisning. Driver man däremot ett mindre aktiebolag eller en enskild firma finns det numera inget lagkrav på att man måste ha en revisionsbyrå. Dock är det många som ändå väljer att anlita en revisionbyrå för att kunna ta del av andra fördelar så somkvalitetssäkring samt hjälp gällande andra tjänster förutom revision.

Revision är lika med kvalitetssäkring

En revisors främsta arbetsuppgift är att granska ett företags räkenskaper och förvaltning. Målet med en revisors arbete är att denne ska kunna uttala sig om huruvida den granskade årsredovisningen ger en rättvis bild av verksamheten och dess ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Revisorns arbete ska alltså mynna ut i en revisionsberättelse. Det är många som har ett intresse av hur ett företags räkenskaper ser ut och om företaget förvaltas på ett korrekt sätt, allt ifrån ägare, anställda och kunder till banker, myndigheter och leverantörer. Att använda en revisionsbyrå i Göteborg innebär en kvalitetssäkring för företaget som ger många pluspoäng, exempelvis inför låneansökningar, offerter och så vidare.

En revisionsbyrå har bred kunskap

En revisionsbyrå i Göteborg sysslar sällan enbart med revision, även om revision förstås hör till deras kärnverksamhet. Enligt de regler och rekommendationer som finns för revisionsbyråer får inte en revisor både upprätta en bokföring och sedan granska den. Det finns trots detta många revisionsbyråer i Göteborg som också tillhandahåller tjänster inom bokföring och redovisning. Men då gäller det att jävsreglerna kan upprätthållas. Exempelvis genom att man har en person på revisionsbyrån som upprättar bokföringen och en annan person som utför själva revisionen.

För företagaren kan det vara smidigt att ha ett och samma bolag som ordnar med allt kring företagets ekonomi. För att revisionen dock ska vara klassad som oberoende bör man anlita en redovisningskonsult som sköter löpande bokföring och redovisning, och låta sin revisionsbyrå ta hand om revisionen. 

Andra tjänster som en revisionsbyrå i Göteborg kan vara behjälplig med är bland annat rådgivning och analys. När det gäller rådgivning kan en revisionsbyrå ge bra tips om effektiva rutiner, riskbedömning, skatter, företagsvärderingar, due diligence, generationsskifte, företagsombildning, köp och försäljning av företag och mycket mer. Vid konkursförfarande eller rekonstruktion av företag kan det också vara bra att koppla in en revisionsbyrå. I det stora hela kan man se sin revisor som en samtalspartner eller ett bollplank som man kan be om råd eller ställa frågor till när ett problem uppstår eller när man står inför att fatta ett viktigt beslut för företaget. En revisor har bred kompetens både när det gäller ekonomi och juridik och kan därför se konsekvenserna av olika beslut när det gäller exempelvis skatter.

Dra nytta av revisorns nätverk

En auktoriserad revisor i Göteborg har oftast ett mycket stort nätverk eftersom revisorer brukar omge sig med folk från olika branscher och träffar många människor i och med sitt jobb. En bra auktoriserad revisor vet också värdet av att dela med sig av sitt nätverk och rekommenderar därför ofta kontakter, kunder och potentiella kunder till personer i sitt nätverk, vilket i sin tur kan innebära att man som företagare kan lyckas få ett bra samarbete tack vare en auktoriserad revisor i Göteborg.

Uppskatta priset för en auktoriserad revisor

Det är få revisorer som jobbar utifrån en fast prisbild. De flesta jobbar mot en löpande räkning baserad på nedlagd tid. För att inte fakturan ska komma som en chock kan man dock be att en auktoriserad revisor i förhand uppskattar hur mycket en revision skulle komma att kosta. För att göra detta bör man lämna in den senaste årsredovisningen och aktuella balans- och resultatrapporter. Det man bör tänka på vid en sådan uppskattning är att revisorn då vanligen kommer att utgå från att företagets inriktning och verksamhet är oförändrad mot föregående år, att förvaltningen i företaget har skötts på ett korrekt sätt, att den löpande redovisningen är av god standard, att en tillfredsställande intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret samt att delårs- och årsbokslut är upprättade, avstämda och fullständiga samt analyserade av företaget så att revisorn kan sätta igång direkt och utföra sin granskning av dem.

Hitta en revisor med Ageras

Sluta leta och låt Ageras göra jobbet åt dig! Beskriv vad du behöver hjälp med så matchar vi ditt uppdrag med 3 revisorer. Få matchningar på mail - inom 48 timmar! Tjänsten är helt kostnadsfri.