Att driva företag innebär en aldrig sinande ström av siffror att hålla reda på. Inte nog att man som företagare är skyldig att bokföra och redovisa allt som sker i sitt företags ekonomi. Det behöver dessutom gå jämt ut i slutet av räkenskapsåret. En revisors uppgift är att granska ditt företags årsredovisning, samt att kontrollera så att företagets ekonomi sköts i enlighet med rådande lagar och regler. Har ditt företag hög omsättning och ett stort antal anställda? Då kan du behöva anlita en auktoriserad revisor.

I den här artikeln ska vi förklara mer ingående vad som skiljer en auktoriserad revisor från en “vanlig” revisor.  Vi ska även lista några fördelar med att välja en auktoriserad revisor att granska just ditt företag. Om du undrar vad en revisor kostar kan du läsa mer om det här.

Hur blir man auktoriserad revisor?

Till en början vill vi bara klargöra några saker kring titeln revisor. Revisor är ingen skyddad yrkestitel utan kan användas av vem som helst som sköter granskningen av ekonomin i till exempel en stiftelse eller ideell förening. Ska man däremot arbeta professionellt med revision för ett företag eller större organisation krävs adekvat utbildning och erfarenhet. 

Vägen till att bli auktoriserad revisor är lång och kräver mycket hårt arbete. Utbildning tillsammans med praktik och handledning tar som minst 6 år att genomföra. 

Första steget till att bli auktoriserad revisor är att skaffa sig en kandidatexamen (180 hp) med ekonomisk inriktning från högskola eller universitet. Därefter följer tre år av praktik på revisionsbyrå under handledning av en auktoriserad revisor. Efter tre år får du lov att avlägga prov hos Revisionsinspektionen. Blir du godkänd, samt uppfyller inspektionens krav gällande utbildning, erfarenhet och redbarhet har du tillåtelse att få kalla dig auktoriserad revisor samt får rätten att utföra lagstadgad revision. 

En examen för godkännande / auktorisering är giltig i fem år innan den behöver förnyas. 

När är det krav på att anlita en revisor med auktorisation?

På Ageras är vi av åsikten att en auktoriserad eller godkänd revisor alltid är att föredra framför en som saknar examen. Den främsta anledningen till detta är att det är du som företagare som blir ansvarig om revisorn gör misstag. Men det finns också sammanhang där det krävs enligt lag att revision ska utföras av en godkänd eller auktoriserad revisor. Alla företag är enligt 13 §, kap.9 i ABL skyldiga att se till att minst en av företagets revisorer är auktoriserad om företaget uppfyller minst två av följande tre kriterier: 

  • 50 eller fler anställda
  • Minst 80 miljoner kronor i årlig omsättning
  • En årlig balansräkning på minst 40 miljoner kronor

Tre fördelar med att anlita en auktoriserad revisor 

Att hitta en bra revisor är inte bara av vikt för ditt företags intressenter, det kan även innebära att ditt företag 

1. Revision baserad på expertis och lång erfarenhet

Väljer du en auktoriserad revisor så får du en garanti på att han eller hon är expert inom sitt område. Inte nog med att din revisor har rätt kompetens och erfarenhet för jobbet – hen står även under Revisionsinspektionens tillsyn. Detta borgar för att din revisor följer rådande lagar och regler i sitt yrkesutövande. För att kontrollera att en revisor är auktoriserad eller godkänd kan du använda dig av RI:s sökfunktion.  

2. À jour med de senaste kunskaperna

En auktoriserad revisor har krav på sig att ständigt hålla sig uppdaterad om det senaste inom lagar, regler och praxis gällande revision. På så vis kan du känna dig trygg i att det arbete din revisor utför åt ditt företag är baserad på aktuell kunskap. För att kontrollera att revisorer fortbildar sig måste alla auktoriserade revisorer förnya sin auktorisation var femte år. 

3. Värdefull rådgivning

En revisor har inte bara till uppgift att granska årsredovisningar och skriva revisionsberättelser. De kan också ha rollen som ekonomisk rådgivare och bollplank på företaget. En auktoriserad revisor är en värdefull resurs som med sin sakkunskap och erfarenhet kan komma med lösningar på problem, samt bistå med råd då viktiga beslut behöver fattas. Tack vare sina breda kunskaper inom juridik och ekonomi kan de bidra med värdefulla insikter, då de ofta kan se och förutsäga konsekvenser av olika besult, exempelvis när det kommer till skatter. 

Hitta en auktoriserad revisor som matchar din verksamhet. Fyll i vårt formulär och få 3 offerter inom 48 timmar. 

Tre skäl till att revisor är ett bra karriärval

Är du intresserad av ekonomi, juridik och företagande? Kanske har du till och med haft revisionsuppdrag för ideella verksamheter? Om svaret är ja på båda frågorna bör du satsa på att bli auktoriserad. Här är tre skäl till att du ska välja att utbilda dig till revisor.

1. En auktoriserad revisor tjänar bra

Även om pengar inte betyder allt så är en hög lön en bra motivation och ett bevis för att du gör ett bra jobb. Som auktoriserad revisor är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden och kan på så sätt snabbt få upp din lön. Ditt uppdrag förbjuder dig att sitta med i styrelsen, men genom att göra företag mer lönsamma kan du se fram emot en framgångsrik karriär där du kan välja de uppdrag som betalar bäst. 

2. Ett spännande och omväxlande arbete

Som auktoriserad revisor har du möjlighet att påverka framtiden för de företag och organisationer du arbetar på uppdrag åt. I ditt yrkesliv kommer också få prova på många olika branscher och träffa mängder av inspirerande människor. En erfaren revisors nätverk är något som många företagsledare avundas och gärna använder sig av. Så om du trivs med att vara spindeln i nätet så är revisor ett bra yrkesval för dig.

3. Som auktoriserad revisor blir du expert inom ditt fält

En auktorisation är en kvalitetsstämpel som berättar för dina klienter att du besitter rätt kunskap och erfarenhet för att ta deras verksamhet till nästa nivå. Genom att inneha en skyddad titel ökar din trovärdighet och dina klienter kan känna sig trygga i att all revision följer rådande lagar och regler. 
 

Jobbar du redan som auktoriserad revisor? Registrera dig hos oss och få klienter och uppdrag som handplockats baserat på din profil

Hitta den rätta revisorn för ditt företag med Ageras

Fördelarna med att anlita en auktoriserad revisor är många. Genom att använda dig av vår kostnadsfria tjänst kommer du i kontakt med de rätta revisorerna för just din verksamhet. Beskriv kortfattat ditt uppdrag så matchar vi dig med upp till tre revisorer med rätt kompetens. Du får även motta 3 offerter att jämföra. Alla våra matchningar och offerterna du tar emot är 100% oförpliktande.

Vi återkommer inom 48 timmar. Sätt igång här

Innehåll

Få 3 offerter