Debet och Kredit

Begreppet Debet och Kredit brukar vara en utav de första sakerna man lär sig när det kommer till bokföring. I början kan det vara svårt att förstå vad skillnaden på debet och kredit är och vad dessa ord egentligen betyder. Vi ska nu hjälpa till att reda ut eventuella frågetecken. 

Innan vi går in på den exakta betydelsen av debet och kredit bör vi förklara att dagens bokföring grundar sig i något som kallas för dubbel bokföring. Med det innebär att varje affärshändelse ska konteras två gånger. Med andra ord kan man säga att ett företags transaktion ska registreras på två olika konton. Affärshändelsen eller transaktionen ska registreras på ett konto som finns på debetsidan (vänsterkolumnen) samt på ett konto som finns på kreditsidan (högerkolumnen). Denna dubbla bokföring innebär att man snabbt kan se om det skett något fel när man registrerar transaktionen. Det ska nämligen bli balans mellan debet- och kreditsidan. Är det ett totalt sett lika stort belopp som bokförts på debetsidan som på kreditsidan, är det något som gått snett i registreringen. 

Debet och kredit är således två olika sidor eller kolumner av ett företags bokföring. Debet är kolumnen till vänster och kredit är kolumnen till höger. 

Varför man bör ha kunskap om de två olika sidorna debet och kredit är för att de olika företeelserna ökar respektive minskar olika på de olika sidorna. De fyra olika företeelserna som finns i bokföring är tillgångar och skulder (som svara på frågan vad innebär en affärshändelse) samt intäkter och kostnader (som svara på frågan varför inträffar en affärshändelse). Nedan följer en förklaring om hur dessa fyra olika företeelser ökar och minskar: 

En tillgång ökar i debet och minskar i kredit 

Detta innebär att när kassakontot, som är ett tillgångskonto, ska öka skrivs beloppet in på debetsidan – kassakontot debiteras. Om kassakontot ska minskas gör man alltså tvärtom och skriver in beloppet på kreditsidan.

En skuld minskar i debet och ökar i kredit 

Om ett skuldkonto ska öka ska man skriva in beloppet på kreditsidan och om det ska minskas gör man tvärtom och skriver in beloppet på debetsidan.  

En intäkt minskar i debet och ökar i kredit 

Om ett intäktskonto såsom försäljning ska öka, skriver man in beloppet på kreditsidan. Om ett intäktskonto ska minskas gör man tvärtom och skriver in beloppet på debetsidan.  

En kostnad ökar i debet och minskar i kredit 

När en kostnad ska öka bokför man beloppet på debetsidan och när den ska minska gör man alltså tvärtom och skriver in beloppet på kreditsidan. 

Dubbel bokföring är något som funnit sedan 1300-talet då Italienaren Amatino Manucci sägs ha kommit på systemet. Redan på 1400-talet användes systemet på de flesta banker i Italien.