Debet och Kredit

Vad är debet och kredit?

Debet och Kredit är två grundläggande bokföringstermer som man måste förstå sig på för att klara av grundläggande bokföring i ett företag. Varje gång man gör någon form av transaktion i ett företag skapar man en affärshändelse. Denna har två delar:

  • Debet visar vart det kommer in pengar
  • Kredit Visar var pengarna kommer ifrån

Varje affärshändelse har alltså två sidor och denna typ av bokföring som tillämpas i stora delar av världen kallas för dubbel bokföring. Huvudprincipen är att det i varje affärshändelse måste råda balans mellan debet och kredit annars har man gjort fel någonstans. Använder man sig av ett modernt bokföringsprogram blir man automatiskt varnad i fall det inte råder balans mellan debet och kredit.

Debet och kredit

I sin bokföring har man olika konton som antingen debiteras eller krediteras beroende på vad det är för affärshändelse som bokförs. Dessa konton kan vara tillgångskonton där man lägger tillgångar som till exempel pengar, skuldkonton där man bokför skulder, intäktskonton där man bokför försäljning och kostnadskonton där man bokför kostnader.

Att förstå denna logik är ett måste för att man ska kunna förstå hur bokföring egentligen fungerar. I bokföringen illustreras denna logik med att affärshändelsen delas upp i två sidor.

Till vänster har man debetsidan där pengar kommer in. Till höger har man kreditsidan som pengarna kommer ifrån. 

enlightened Innan man vant sig vid termerna kan man alltså tänka att i bokföringens värld strömmar pengarna från höger till vänster.

 

Få hjälp med din bokföring

 

Exempel på bokföring av en affärshändelse

Låt oss ta en titt på ett väldigt grundläggande exempel på bokföring av en affärshändelse. Låt oss säga att ditt företag har sålt en vara för 1000 kr. Dessa pengar kommer in till ditt företagskonto. Det innebär att du först måste skapa en kredit som visar vart pengarna kommer in till ditt företag. Detta sker från konto 3010 – försäljning. Efter detta måste du visa vart pengarna hamnar i detta fall genom en debet till konto 1910 kassa. Affärshändelsen ser därför ut på detta vis:

  • Kredit 3010 1000 kr
  • Debet 1910 1000 kr
  • Summa debet 1000 kr
  • Summa kredit 1000 kr

Gör man ett inköp måste man istället ta pengar från sitt konto och skapar därför en kredit mot konto 1910 och en debet mot lämpligt konto. Ett exempel på detta är till exempel betalning av hyra för företagslokal som sker till konto 5010. Affärshändelsen kan då se ut på detta vis:

  • Kredit 1910 4000
  • Debet 5010 4000
  • Summa debet 4000
  • Summa kredit 4000

Exempel på debet och kredit i bokföring

De fyra olika företeelserna som finns i bokföring är tillgångar och skulder (som svara på frågan vad innebär en affärshändelse) samt intäkter och kostnader (som svara på frågan varför inträffar en affärshändelse). Nedan följer en förklaring om hur dessa fyra olika företeelser ökar och minskar: 

En tillgång ökar i debet och minskar i kredit: Detta innebär att när kassakontot, som är ett tillgångskonto, ska öka skrivs beloppet in på debetsidan - kassakontot debiteras. Om kassakontot ska minskas gör man alltså tvärtom och skriver in beloppet på kreditsidan.

En skuld minskar i debet och ökar i kredit: Om ett skuldkonto ska öka ska man skriva in beloppet på kreditsidan och om det ska minskas gör man tvärtom och skriver in beloppet på debetsidan.  

En intäkt minskar i debet och ökar i kredit: Om ett intäktskonto såsom försäljning ska öka, skriver man in beloppet på kreditsidan. Om ett intäktskonto ska minskas gör man tvärtom och skriver in beloppet på debetsidan.

En kostnad ökar i debet och minskar i kredit: När en kostnad ska öka bokför man beloppet på debetsidan och när den ska minska gör man alltså tvärtom och skriver in beloppet på kreditsidan. 

 

Garanterar dubbel bokföring att det inte blir några fel?

Det enkla svaret på detta är givetvis nej. Dubbel bokföring där alla summor av debet och kredit tar ut varandra garanterar inte att bokföringen inte innehåller felaktigheter. Vad den däremot garanterar är att bokföringens interna logik stämmer. Det innebär att pengar aldrig dyker upp från tomma intet eller försvinner spårlöst. Istället kan man alltid spåra vart pengarna kommer ifrån och vart de har tagit vägen. Däremot kan det givetvis uppstå fel baserade på att man loggar debet eller kredit mot fel konton eller att man bokför felaktiga summor. Detta kan i sin tur medföra att det blir fel i till exempel företagets momsrapport eller resultat.

Men även när det har blivit fel i bokföringen så hjälper den dubbla bokföringen till att lätt spåra affärshändelser och hitta felaktigheter. Den kan också vid en granskning visa att eventuella felaktigheter inte har uppstått på grund av att man försökt fuska.

Ytterligare en fördel med dubbel bokföring är att det är lätt för en ny revisor eller annan person att sätta sig in i företagets bokföring. Det gör att om du skött bokföringen själv i början och gjort detta på ett korrekt vis så är det väldigt lätt för en extern bokföringsexpert att ta över bokföringsarbetet åt dig utan att behöva börja om från början.

 

Hur länge har dubbel bokföring funnits

Systemet med dubbel bokföring har funnits ända sedan medeltiden av islamiska affärsmän. Den moderna dubbla bokföringen kan spåras tillbaka till 1494 då munken Luca Pacioli presenterade konceptet med dubbel bokföring i ett matematiskt verk. Att detta koncept hängt med i princip oförändrat i över 500 år visar att logiken bakom systemet håller. Det kan vara värt att tänka på om man tycker att det känns krångligt, när man väl förstått logiken blir det genast mycket lättare att även lära sig mer komplicerade bokföringsbegrepp.

Hitta en konsult - Få hjälp med din bokföring