Bokföring för företag i alla storlekar

Gratis sökning av bokföringstjänster – lätt och utan förpliktelser

Så fungerar Ageras:

Beskriv dina behov av hjälp med bokföring i formuläret, så förmedlar vi en matchning med prisförslag inom 48 timmar.

Jämför offerterna från våra finansiella experter i lugn och ro. Vi matchar dig endast med de specialister i vårt professionella nätverk som kan möta de behov du har.

Gör ditt val och inled samarbete med en kunnig och prisvärd bokföringsbyrå. Tillsammans kommer ni överens om vilken omfattning ert samarbete ska ha.

Hitta en konsult - Få hjälp med din bokföring
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

En professionell redovisningsbyrå ska ha god branschkunskap

Den som tar hand om din bokföring bör ha god inblick i vad som gäller i den nisch du verkar inom. Du ska vara trygg med att en bokföringsorder sker i enlighet med gällande stadgar från bokföringsnämnden. Du är den som i slutänden står ansvarig om ett bokföringsbrott begås och därför är det oerhört viktigt att din bokförare har rätt kvalifikationer. Vare sig det gäller löpande bokföring, årsbokslut eller deklaration ska du veta att allt går rätt till.

Du ska snabbt få respons när du har frågor

Det spelar ingen roll om du säljer tjänster eller varor, i ett företag händer det alltid oförutsedda saker. En bra redovisningsbyrå finns till hands när du har frågor som rör det administrativa eller det juridiska. Det är någon du alltid kan lita på att finns där för snabb återkoppling när frågor uppstår kring en faktura eller en order. Var noga med att ta reda på de faktiska erfarenheterna byrån har och dra dig inte för att ställa obekväma frågor!

En kompetent bokföringsbyrå hjälper dig expandera

När du etablerat dig och märker att du blir mer och mer efterfrågad på marknaden får du stöd och hjälp i expansionen av en duktig bokförare. Det ska inte bara handla om att bokföra verifikationer eller kunna bokföra en påminnelseavgift, utan även om att få råd i hur du hanterar en större omsättning på bästa sätt, anställer personal, och annat som hör det växande företaget till. Det förbättrar dina förutsättningar att växa på ett framgångsrikt sätt.

Få hjälp med din bokföring: Det finns många duktiga konsulter där ute.

Vad innebär det att få hjälp med bokföring?

En auktoriserad bokföringskonsult har ett brett arbetsområde och det är därför det är så bra att ha en auktoriserad redovisare kopplad till företaget. Du får hjälp med delar av eller hela din bokföring, beroende på hur du vill ha det. I vissa fall vill bolagsägaren behålla en del av det administrativa redovisningsarbetet själv och andra fall så vill man lämna över det helt till någon annan.

I början av en företagsstart kanske det är en fördel att göra en del själv av kostnadsskäl. Men ju mer företaget växer, desto enklare brukar det vara att lämna över det till ett proffs. Dessutom är det inte säkert att det är ekonomiskt fördelaktigt i längden, eftersom det som lekman är väldigt lätt att missa viktiga avdrag och annat som hör bokföringen till. Tjänsten också avdragsgill för dig som företagare, vilket är ännu en anledning att lämna över uppgifterna när det är dags att gå över från enskild firma till aktie eller- handelsbolag. Då är det en stor trygghet att ha någon som tar hand om bokföringen, stämmer av konton, gör årsboklsut, årsredovisning, skatteinbetalningar och håller koll på kontakter med myndigheter.En redovisningskonsult jobbar ofta i avancerade bokföringsprogram som gör att det går att få en snabb överblick av företagets tillgångar och finansiella läge precis när kunden önskar.

Ofta är de specialister inom ett visst område, vilket är en stor fördel eftersom du då får någon som har kunskap om alla förmåner och avdrag du kan göra i din nisch. En redovisare kan var specialiserad på detaljhandel, tjänster, kulturarbeten och så vidare. Du kan ofta även få råd i affärsutveckling. Många redovisningsbyråer har specialiserat sig på företagsrådgivning och inte bara den löpande bokföringen.

Att en redovisningskonsult är auktoriserad är en kvalitetsstämpel och därför jobbar vi bara med kvalitetssäkrade konsulter i vårt nätverk. När du har hittat din perfekta matchning ska du kunna känna att redovisningsbyrån är din högra hand som hjälper dig med allt som du inte kan eller har tid med. Du har någon som håller koll på förändringar i regelverket och aktuell praxis. 

Kom ihåg att det alltid är ditt företag som är ansvarig för redovisningen, trots att du upplåter den åt någon annan. Därför är det viktigt att du väljer din bokföringsbyrå med omsorg, så att den följer god redovisningssed och det regelverk som finns.

Bokföring enskild firma

Att anlita en bokföringsbyrå brukar vara en stor avlastning för en enskild firma och inte heller någon stor kostnad. Du har dessutom någon som kan göra arbetet korrekt, vilket en oskolad person sällan kan – något som i förlängningen ofta blir dyrare. Den kostnaden du tar genom att anlita en bokföringsbyrå kan du spara in genom att slippa straffavgifter för bokföringsfel.

För dig med handelsbolag

Hur du ska redovisa ett handelsbolags omsättning beror på om bolagets delägare endast är fysiska personer eller inte. Bokföringsbyrån hjälper dig med detaljerna. En annan viktig anledning till att låta en professionell göra din bokföring är att du kan ägna dig åt kärnverksamheten i ditt företag. Att sköta löpande bokföring tar mycket mer tid än vad man tror, för att inte tala om upprättandet av årsbokslut och deklaration.

Bokföring för aktiebolag

Vid ombildning till aktiebolag måste din bokföring göras på rätt sätt, annars kan du tvingas betala mer än vad du först räknat med, här kan en specialist på området vara till stor hjälp. Med rätt redovisningskonsult får du också hjälp att ta fram effektiva strategier för att expandera företagets ekonomi och fatta beslut som gör att du når större finansiella framgångar.

Med Ageras får du kontakt med duktiga bokhållare

Det behöver inte ta lång tid. Skriv ner när du behöver hjälp och vad du behöver hjälp med. Då mottar du upp till 3 offerter från redovisningsbyråer i närområdet som alla visar intresse för just ditt uppdrag. Du har då själv chansen att välja vilken utav dessa tre som bäst passar in på det du söker. Eftersom tjänsten inte är bindande kan du när som helst dra dig ur, så länge du inte slutit ett avtal med någon av parterna. Erbjudandena är helt enkelt icke bindande och kom ihåg – tjänsten är gratis! Lycka till i ditt sökande!

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig