Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga revisorer där ute!

Vi har Sveriges största nätverk med revisorer
Din chans till en god matchning

Få ett rättvist pris
Offerter från flera revisionsbyråer ger en fördelaktig översikt över marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis att utnyttja och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på revisormatchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga revisorer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 revisorer som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj revisor
Efter att du mottagit offerter från samtliga revisionsbyråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya revisor.

Hitta rätt revisor i Västerås - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning
JL Ekonomi AB, Västerås
722 12 Västerås

Key Capital Vi är mer än nöjda med DH som partner. Kompetens och god tillgänglighet är några av DH's egenskaper som vi värdesätter högt. Tack för ytterligare ett gott samarbetsår.

- Key Capital
2015-12-07

Bra Bra

- Ninos Kalyun
2016-07-05

De senaste klienterna

En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#458733 Västerås
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#458362 Västerås
En potentiell kund har sett din profil och begär ett möte med dig.
#457384 Västerås
Privat söker samarbete med redovisningskonsult / revisor
#454351 Västerås
AB söker samarbete med redovisningskonsult - Digitalt
#454074 Västerås
AB söker samarbete med redovisningskonsult / revisor
#453396 Bollstabruk
AB söker samarbete med redovisningskonsult - Lokalt i Västerås med omnejd
#452901 Västerås
Förening söker samarbete med redovisningskonsult / revisor
#452787 Västerås
AB söker samarbete med redovisningskonsult - Digitalt (Gratis)
#451674 Västerås
AB söker samarbete med redovisningskonsult - Digitalt
#450610 Västerås

Hitta en revisor Västerås

Ligger ditt företag i Västerås och behöver någon som granskar och uttalar sig om redovisningen eller förvaltningen? Då kan det vara dags att se sig om efter en revisor. En revisor har kunskap inom allt från ekonomi och redovisning till skatt och juridik. I Västerås finns många revisorer och redovisningsbyråer som hämtar sina uppdrag från Ageras förmedlingstjänst eftersom de då snabbt får en överblick över uppdraget i sig och huruvida det ligger inom deras expertisområde. Som potentiell klient kan man, genom att beskriva det man önskar hjälp med, motta offerter från upp till 3 olika specialister. På så sätt skaffar man sig snabbt kunskap om allt från omfattningen av ens eget uppdrag till prisnivån. Det är fördelaktigt när ett samarbete ska inledas.

Vad innebär revision?

En revision innebär en oberoende granskning av ett företags bokföring, redovisning och förvaltning. Revisionen leder till att revisorn drar slutsatser som han eller hon därefter rapporterar tillbaka till företaget i form av uttalanden. Den granskning som en auktoriserad revisor i Västerås gör ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Genom sin granskning införskaffar sig revisorn så kallade revisionsbevis för att kunna dra slutsatser för sin rapportering.

Fördelar med att anlita en revisionsbyrå i Västerås

Om man driver ett företag i Västeråstrakten kan det vara bra se sig om efter en revisionsbyrå i närheten. Där finns många kompetenta byråer med befogenhet att granska företagets räkenskaper och förvaltning. Att ha en oberoende och kompetent revisionsbyrå i Västerås som skapar trovärdighet och säkerhet för alla intressenter ger garanterat många pluspoäng. Det finns nämligen en hel del intressenter omkring ett företag som gärna vill ta del av företagets ekonomiska information och som dessutom vill att denna ekonomiska information ska vara snabb, tillgänglig och tillförlitlig.

Att anlita en revisionsbyrå sägs kunna kvalitetssäkra företagets ekonomiska information och det ger i sin tur en trygghet och säkerhet för intressenterna, vilket gör att de litar mer på företaget. Detta kan vara till stor nytta till exempel för att få en högre kreditvärdighet eller för att lättare få lån och finansiering till företaget.

Men en revisionsbyrå är förstås inte bara till nytta för företagets externa intressenter. Även företaget självt har stor nytta av att anlita en revisionsbyrå. En av revisors uppgifter är nämligen att tillhandahålla hjälp med att identifiera eventuella misstag och problem som företaget ställs inför, och därefter hitta rätt lösning. En annan av uppgifterna för en revisionsbyrå är att agera bollplank åt företaget liksom att arbeta med ekonomisk rådgivning inom en mängd olika områden.

Skillnad på revisor och redovisningskonsult

En redovisningskonsult kan upprätta bokföring och redovisning samt skapa en bokslutsrapport. En bokslutsrapport är en sammanställning av företagets redovisning. En bokslutsrapport är också ett kvitto på att redovisningen följer en standard och håller en hög kvalitet. Bokslutsrapporten är endast avsedd att användas internt i företaget och kan således inte användas som kvalitetsunderlag i kontakt med externa intressenter.

En revisor däremot gör en oberoende granskning av företagets bokföring och redovisning samt skapar en revisionsberättelse. En revisionsberättelse är en rapport där revisorn redovisar resultatet av sin granskning av företagets räkenskaper. En revisionsberättelse kan användas både internt i företaget och externt mot företagets intressenter. Revisionsberättelsen är ställd till företagets ägare och i revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om ifall årsredovisningen visar en rättvisande bild, hur revisorn tycker att resultatet kan fördelas samt ifall revisorn tycker att styrelse och VD kan få ansvarsfrihet.

Många företag väljer att anlita en redovisningskonsult för att upprätta bokföring och redovisning och därefter en revisionsbyrå för att granska räkenskaperna. Då säkerställer man att allt har skett på ett korrekt och rätt sätt, samt att räkenskaperna håller en hög kvalitet. Det finns flera revisionsbyråer i Västerås som har både redovisningskonsulter och revisorer anställda, och som jobbar i team för att ge deras kunder bästa möjliga service.

Godkänd och auktoriserad revisor i Västerås

De krav som ställs på en godkänd revisor i Västerås är att personen i fråga måste vara anställd av eller driva en revisionsbyrå. Det innebär alltså att en godkänd revisor måste vara yrkesverksam. En godkänd revisor måste vara bosatt i Sverige, EES eller i Schweiz. Han eller hon får varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträde. Vidare måste en godkänd revisor ha den utbildning och den erfarenhet som behövs för att bedriva revisionsverksamhet. Detta innebär i praktiken att personen i fråga måste ha högskoleexamen i företagsekonomi med studier i bland annat skatterätt, associationsrätt, redovisning, statistik med mera. En godkänd revisor i Västerås måste vidare ha minst tre års erfarenhet av arbete på revisionsbyrå under handledning. Sist men inte minst måste en godkänd revisor ha avlagt revisorsexamen efter ett avklarat prov som konstrueras av Revisorsnämnden. En godkänd revisor i Västerås ska också enligt Revisorslagen vara redbar och i övrigt lämplig.

När man pratar om en godkänd revisor väcks antagligen frågan om vad en auktoriserad revisor är och vad det är för skillnad på en godkänd revisor i Västerås jämfört med en auktoriserad revisor i Västerås. Auktoriserad revisor är också en titel som är utfärdad av Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad revisor måste man uppfylla alla de krav som ställs på en godkänd revisor i Västerås, men med två skillnader. Dels krävs inte bara tre års erfarenhet av arbete på revisionsbyrå som krävs för godkänd revisor i Västerås, utan det krävs minst fem års erfarenhet. Dessutom krävs det inte bara att man har anlagt revisorsexamen som för godkänd revisor i Västerås, utan det krävs ytterligare ett prov för att bli auktoriserad revisor, nämligen Högre revisorsexamen. I det stora hela så skiljer befogenheterna mellan de två sig på en punkt och det är när det kommer till att revidera stora finansiella bolag. Dessa bolag måste revideras av en auktoriserad revisor. Där räcker befogenheterna som en godkänd revisor har inte till.

Kostnad för en revisor i Västerås

Det är ingen hemlighet att revisorer ibland kan ta bra betalt för sina tjänster och för företag innebär detta en utgift som ibland själv kan vara svår att uppskatta. Det man ska veta är att det väldigt många som lagt sina priser sig på en marknadsmässig nivå och genom att vara insatt i omfattningen av ens räkenskaper vid månadens eller årets slut kan man lättare få en överblick över det arbete revisorn ska göra. Trots att det finns många faktorer att väga in när man anlitar en revisor eller revisionsbyrå så brukar priset ändå bli en viktig punkt. Speciellt kan det vara känsligt för mindre företag där budgeten ofta sätter stopp för vissa aktiviteter. Det man själv kan göra för är att skaffa sig en överblick över prisnivån på marknaden för att se till att inte betalar för mycket. På så sätt går det att spara många kronor! En annan sak kan vara att underlätta revisorns arbete genom att ha alla papper tillgängliga när det är dags för revisorn att göra sitt jobb. Då behövs färre timmar till tillsynes onödiga arbetsuppgifter för revisorn.

Hitta en revisor eller revisionsbyrå i Västerås

Om ett företag vill anlita en revisor ska han eller hon väljas till revisor på en bolagsstämma. Företaget måste också meddela Bolagsverket vem som är revisor för företaget. Ett tips om man funderar på att anlita en revisor eller revisionsbyrå i Västerås är att fundera över vilka behov som företaget har. Vad exakt är det man vill ha hjälp med och vilka mål är det man vill uppfylla genom att anlita hjälp? Det finns många revisionsbyråer i Västerås att välja bland så är man på det klara med vilka behov man har så är det större chans att man lyckas hitta en revisionsbyrå som kan ge exakt den hjälp som företaget behöver. På Ageras kan man beskriva sitt ärende och samtidigt ange den postort man önskar sökträffar inom. Vi filtrerar sen fram de redovisningsbyråer som finns i din stad och du kan vara säker på att hitta någon nära dig. Att hitta en revisor i Västerås har aldrig varit enklare.