FA-skatt

Vad är FA-skatt?

FA-skatt, eller kombinerade skattesedel för F-skatt och A-skatt, innebär att man är skatteskyldig för att man bedriver egen näringsverksamhet samtidigt som man har inkomst från anställning.

Guide: Anställa personal för första gången

Det är i princip en administrativ konstruktion ämnad att förenkla skattehanteringen gällande personer som driver eget samtidigt som de har en anställning. I praktiken innebär det att den lön som utbetalas till följd av anställning hanteras via en A-skattedelen där arbetsgivaren betalar preliminärskatt och sociala avgifter. De inkomster som uppstår till följd av egen näringsverksamhet hanteras däremot via F-skattedelen där man i egenskap av företagare själv ansvarar för preliminärskatt och sociala avgifter.

På så sätt är det egentligen inget unikt med FA-skatt utan det utgör bara en kombinerad hantering av företags- och anställningsskatt. Trots detta väljer många att av praktiska skäl ansöka om FA-skatt.

Är du på gång att starta eget? Hitta rådgivare vid bolagsbildning

Vem är godkänd för FA-skatt?

För att godkännas för FA-skatt så måste man ansöka hos Skatteverket och det är i princip uteslutande fysiska personer som kan beviljas den. När man har FA-skatt så lämnar man uppgifter och preliminärskatt till Skatteverket, som sedan ligger till grund för den månadsvisa inbetalning som sker till följd av ens egen näringsverksamhet. Precis som med F-skatt så kan FA-skatt återkallas om man föreläggs med näringsförbud eller om Skatteverket anser att man har misskött sina skatteåtaganden.

Då det har blivit allt mer vanligt att personer har såväl anställning som eget företag så har antalet personer med FA-skatt ökat. I de flesta fall så behöver man även ansöka om registrering i momsregistret då det är väldigt vanligt att omsättningen överstiger gränsvärdet för momskrav. Trots att FA-skatt på många sätt förenklar förfarandet så kan det även uppstå felaktig preliminärdebitering om innehavaren har flera arbetsgivare. Detta kan då resultera i att den debiterade skatten endera måste jämkas eller uppjusteras.

FA-skatt på engelska

Conditional Class F-Tax

Relaterade begrepp