F-skatt

Vad är F-skatt?

F-skatt, företagsskatt eller F-skattesedel, utfärdas av Skatteverket för den som på egen ansökan eller efter bedömning av Skatteverket bedriver eller planerar att bedriva näringsverksamhet. Den praktiska innebörden kring F-skatt är att man själv ansvarar för inbetalning av inkomstskatt och eventuella sociala avgifter. Man kan se det som en sorts motpol till anställning där det är arbetsgivaren som istället hanterar skattefrågorna via A-skatt. Förekomsten av F-skatt ska generellt sett framgå senast i samband med fakturering.

Är du på gång att starta eget? Hitta rådgivare vid bolagsbildning

Fördelarna med F-skatt

F-skatten är något lägre än den skatt du betalar som anställd och därför får du ut lite mer av din lön. Dessutom kan du göra avdrag för utgifter som är kopplade till företaget, exempelvis kontorsmaterial eller resor. För att få avdrag måste alla kvitton sparas och redovisas i deklarationen.

Vem är godkänd för F-skatt?

I princip alla som bedriver näringsverksamhet, oavsett om det sker i formen av enskild näringsverksamhet, aktiebolag eller annan företagsform, ska ansöka om f-skatt. Det är Skatteverket som avgör huruvida man tilldelas F-skatt, men efter godkännande så ansvarar man själv, eller i egenskap av företagsansvarig, för inbetalning av preliminärskatt och eventuella sociala avgifter. Vid fakturering, offert eller anbud ska det även framgår huruvida man är registrerad för F-skatt. Detta är för att mottagaren ska veta att ansvaret för skattefrågor ligger hos innehavaren av F-skatt.

  • Som arbetstagare, det vill säga när du arbetar för en arbetsgivare, kallas den skatt du betalar för A-skatt.
  • När du som löntagare bedriver näringsverksamhet vid sidan av ska du godkännas för både A-skatt och F-skatt eftersom F-skatten inte får användas i en anställning.
  • När du som egen företagare kan visa att du är godkänd för F-skatt, till exempel när du skickar en faktura, innebär det att den som ska betala fakturan inte betalar skatt eller sociala avgifter.
  • Det finns inte någon arbetsgivare som betalar skatter eller sociala avgifter utan det ska du själv göra varje månad.

För att kunna ansöka om F-skatt ska du bedriva näringslivsverksamhet, det vill säga driva ett företag självständigt och med vinstsyfte, exempelvis enskild firma eller som representant för någon av de vanligaste bolagsformerna så som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsförening. För att få F-skatt krävs också att du lämnat in deklareraration samt betalat skatter och avgifter.

När betalas F-skatten?

F-skatten betalas tillsammans med övriga skatter och avgifter till ett bestämt bankgiro. Om du missbrukar F-skatten, inte redovisar och betalar skatter och avgifter eller lämnar in inkomstdeklarationen kan du riskera att Skatteverket drar in godkännandet. Du kan läsa mer om deadlines och särskilda regler för inbetalning på Skatteverkets hemsida.

Vad innebär F-skatt?

Vad innebär det att bli godkänd för F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt? Det innebär dels det att din arbetsgivare fortsätter att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter och dels att du själv ska betala F-skatt varje månad eftersom du fortfarande ansvarar för att skatta för din näringsverksamhet. Var uppmärksam på att du ska hänvisa till din F-skatt skriftligen när du tar in ett nytt jobb eller varje gång du fakturerar. Du kan ansöka om FA-skatt.

Vad kostar det att ha F-skatt?

Det är helt gratis att ansöka och bli godkänd för F-skatt. Det kostar alltså ingenting förutom själva skatten du betalar.

Ansöka om F-skatt

Du kan ansöka om F-skatt, och FA-skatt, via blankett eller online. Ansökan görs till Skatteverket på blanketten Skatte- och avgiftsanmälan (SKV 4620).

Indragen F-skatt

Ett godkännande för F-skatt kan återkallas om företaget missköter sina skattebetalningar under en längre tid eller om näringsverksamheten har upphört. Den kan även återkallas på egen begäran, alltså om företagen själv ansöker om att få den återkallad. 

Vad händer om blir av med F-skatten?

Att F-skatten återkallas innebär inte att verksamheten upphör, men det kan ändå vara väldigt problematiskt. Många företag anlitar bara uppdragsgivare som är godkända för F-skatt och långivare kan kolla om du har godkännande för F-skatt. Det är alltså viktigt att sköta sina betalningar, men det krävs en hel del misskötsamhet för att bli av med F-skatten.

Göra affärer med någon som saknar F-skatt

Om du eller den du köper tjänster av saknar F-skatt måste motparten behandla den som saknar F-skatt som om det vore en anställd. Uppdragsgivaren behöver alltså betala skatter och avgifter för den som tar sig an uppdraget. 

F-skatt på engelska

Class F-tax

Relaterade begrepp