Faktura

Vad är en faktura?

En faktura är ett dokument med betalningskrav från säljaren till köparen i samband med försäljning av en produkt eller tjänst. Fakturan specificerar vem som är betalningsskyldig och vilket belopp ärendet gäller. En faktura kan vara utfärdad som ett pappersdokument eller som ett onlinedokument. En onlinebaserad faktura kallas för en E-faktura. På senare tid har många såväl företag och privatpersoner bytt från den traditionella pappersfakturan till onlinefakturan. Några av fördelarna med e-fakturor är att man undviker miljöpåverkan från pappershantering samt slipper risken av att en faktura försvinner med posten.

Faktura - borgenär och gäldenär 

Den som utfärdar en faktura kallas ibland för borgenär, eller fordringsägare. Betäckningen används oftast när man talar om någon som lånat ut pengar, men inte sällan när man talar om en säljare som ännu inte fått betalt. Motsatsen till en borgenär är en gäldenär vilket är den person som är betalningsskyldig. Det är borgenärens ansvar att se till att det som står i fakturan stämmer. Detta gäller även om någon annan skulle utfärda fakturan.

Vad ska en faktura innehålla?

Det finns inga krav på vad en faktura ska innehålla. Däremot måste alla fakturor bokföras och redovisas. För att det ska vara så enkelt som möjligt att hantera fakturan bör den innehålla följande information:

Fakturanummer eller löpnummer: Ett unikt nummer som utfärdats i kronologisk ordning och som bokförs på samma sätt. Fördelen med att numrera utfärdade fakturor är att man lättare kan spåra dem ifall en betalning uteblir eller om problem skulle uppstå.

Datum: Faktureringsdatum och försäljningsdatum

Information om säljaren: Verksamhetens namn, adress, momsregistreringsnummer

Information om kunden: Borgenärens namn, adress, momsregistreringsnummer (om säljaren är skattskyldig)

Produkten eller tjänsten: Specificera produkten eller tjänsten som fakturan avser.

Skatteinformation: Skattesatser och beskattningsunderlag, inkluderat eventuella prisavvikelser och rabatter

Pris: Summan av priset, valutan, á pris

Rekommendation! Det kan vara en bra ide att inkludera att du är ”godkänd för F-skatt” på fakturan. Det ger ett seriöst intryck och kunden vet med säkerhet att han/hon inte behöver betala F-skatt för säljaren. Mer om vad F-skatt är kan du läsa här eller på Skatteverkets hemsida.

Hur gör jag en faktura?

När en faktura är skriven skickas den ut till den person, myndighet eller det företag som skall komma att betala fakturan. Detta kallas för att fakturera.

Fakturering vid momspliktig försäljning

En tumregel är att alla företag som handlat med en momspliktig juridisk person ska skicka en faktura. Det gör man för att man kunna redovisa sina transaktioner i bokföringen. På skatteverkets hemsida kan du läsa mer om när en faktura bör utfärdas.

Faktureringsprogram

Ett faktureringsprogram hjälper företag att hålla ordning på sina fakturor. I ett faktureringsprogram kan man söka efter, utfärda och skicka fakturor. Man kan också hantera diverse betalningar gjorda mellan den egna verksamheten och andra. Det gör att man lättare kan budgetera samt ha kontroll över sin kreditsituation och likviditet.

Få hjälp att hantera fakturor

Behöver du någon som hanterar dina fakturor? Via Ageras hemsida kan du komma i kontakt med redovisningskonsulter som kan hjälpa dig med detta, och mycket mer. Allt du behöver göra är att beskriva ditt ärende och så tar vi kontakt med dig.