Likviditet

Likviditet - Vad är likvididet?

Begreppet likviditet kan betyda ett flertal olika saker, men syftar oftas på ett företags kortsiktliga betalningsförmåga. Det kan även syfta på en persons betalningsförmåga eller hur snabbt aktier kan omvandlas till pengar. Likviditet eller kassalikviditet är ett nyckeltal när man ser över ett företags finanser. Anledningen är att ett företags betalningsförmåga på kort sikt kan vara central för att bedöma finanserna. 

Definition av likvida medel

De tillgångar som omedelbart kan förvandlas till pengar kallas för likvida medel. Likvida medel är därför de pengar som finns i form av kontakter samt pengar som är uttagbara pengar från företagets konto. Företag arbetar ofta systematiskt med likviditetsprognoser för att kunna förutse flödet av dess likvida medel. Exempel på tillgångar som inte är likvida medel är inventarier, aktier, fonder och obligationer.

Hög eller låg likviditet - Vad är en bra likviditet?

Likviditeten påverkar avkastningen och därför är det viktigt att ha en balanserad soliditet om det finns ett ägarintresse på avkastning. Detta är dock inte särkskilt centralt för mindre företag, då är det mer viktigt att ha såpass stor likviditet att du kan betala dina fakturor. Att ha ”låg likviditet” som företag innebär att det kan bli svårt att betala ränta och fakturor. Att inte kunna betala i tid innebär en risk för företagets framtid. För att minska risken att hamna i en jobbig situation kan man göra en likviditetsbudget. En likviditetsbudget är en planering som visar hur mycket pengar du ska ha i kassan eller på banken för att kunna betala dina skulder. En ”hög likviditet” ger ökad säkerhet eftersom personen eller företaget förväntas kunna fullfölja sina åtaganden och betala sina fakturor I tid. Det medför att aktören förväntas överleva på kort och längre sikt. 

Få hjälp med ditt företags likviditet

Likviditet - Nyckeltal

I aktiebolag är likviditet, som ibland även kallas kassalikviditet ett speciellt viktigt nyckeltal eftersom det påverkar avkastningen. Ett aktiebolag förväntas utav ägarna balansera mellan en likviditet där de klarar sina åtaganden men utan att bromsa avkastningen. En hög likviditet kan också betyda att ett företag planerar för en investering. Ett annat exempel på nyckeltal är soliditet.

Likviditetsformel - Hur räknar man ut likviditeten?

Man brukar säga att för att kunna täcka kortsiktiga skulder ska kassalikviditeten ligga på 100 procent. Kassalikviditeten = omsättningstillgångar exkl. varulager eller förtidsbetalningar / kortfristiga skulder. Ibland räknar man balanslikviditeten, den bör ligga på 200 procent eller mer. Formeln för den är omsättningstillgångarna / kortfristiga skulder.