Likviditet

Begreppet likviditet kan betyda ett flertal olika saker. Det kan syfta till företagets kortsiktiga betalningsförmåga, en persons betalningsförmåga eller hur snabbt aktier kan omvandlas till pengar. Likviditet är ett nyckeltal när man ser över ett företags finanser.

Likvida medel

De tillgångar som omedelbart kan förvandlas till pengar kallas för likvida medel. Likvida medel är därför de pengar som finns i form av kontakter samt pengar som är uttagbara pengar från företagets konto. Företag arbetar ofta systematiskt med likviditetsprognoser för att kunna förutse flödet av dess likvida medel. Exempel på tillgångar som inte är likvida medel är inventarier, aktier, fonder och obligationer.

Hög och låg likviditet påverkar risken

Att ha ”låg likviditet” som företag innebär att det kan bli svårt att betala ränta och fakturor. Att inte kunna betala i tid innebär en risk för företagets framtid. För att minska risken att hamna i en jobbig situation kan man göra en likviditetsbudget. En likviditetsbudget är en planering som visar hur mycket pengar du ska ha i kassan eller på banken för att kunna betala dina skulder. En ”hög likviditet” ger ökad säkerhet eftersom personen eller företaget förväntas kunna fullfölja sina åtaganden och betala sina fakturor I tid. Det medför att aktören förväntas överleva på kort och längre sikt.

Aktiebolag

I aktiebolag är likviditet ett speciellt viktigt nyckeltal eftersom det påverkar avkastningen. Ett aktiebolag förväntas utav ägarna balansera mellan en likviditet där de klarar sina åtaganden men utan att bromsa avkastningen. En hög likviditet kan också betyda att ett företag planerar för en investering.

Likviditetsformel

Man brukar säga att för att kunna täcka kortsiktiga skulder ska kassalikviditeten ligga på 100 procent. Kassalikviditeten = omsättningstillgångar exkl. varulager eller förtidsbetalningar / kortfristiga skulder. Ibland räknar man balanslikviditeten. Den bör ligga på 200 procent eller mer. Formeln för den är omsättningstillgångarna / kortfristiga skulder.