Hitta Konkursförvaltare här

Få gratis offerter för konkursförvaltare som passar dina behov - lätt och utan förpliktelser

Så fungerar Ageras

Beskriv ditt ärende i via formuläret här på sidan så väljer vi ut konkursförvaltare som passar din profil.

Inom 48 timmar matchar vi dig med konkursförvaltare som motsvarar dina önskemål.

Gå i lugn och ro igenom offerterna och välj ut den som passar dig bäst.

Få erbjudande från 3 konkursförvaltare
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

Vilken kvalificering har din konkursförvaltare?

Hur erfaren är konkursförvaltaren? En bra förvaltare har total koll på vilka uppgifter som behöver göras. Ställ alltid ingående frågor och be om referenser innan du anlitar någon.

En konkursförvaltare är också din rådgivare

Konkursförvaltaren ska inte bara göra en genomgång av företagets räkenskaper utan också diskret kunna undersöka möjligheterna till exempelvis en företagsrekonstruktion eller var det går att sälja av tillgångar med största möjliga vinst.

En konkursförvaltare ska kunna tolka lagstiftningen

Eftersom borgenärer, och andra som du eventuellt är ersättningsskyldig, har rätt till ersättning i en viss prioritetsordning är det viktigt att en extern konkursförvaltare har den kunskap som behövs för att fördela tillgångarna i rätt turordning.

Få upp till tre offerter från auktoriserade konkursförvaltare

Vad är konkursförvaltarens uppgift?

En konkursförvaltares huvudsakliga uppgift är att gå igenom företagets räkenskaper vid tidpunkten när företaget gick i konkurs. En förteckning över företagets alla skulder och tillgångar måste upprättas och det är konkursförvaltarens uppgift. Bland konkursförvaltarens uppgifter hör också att ta tillvara på gäldenärens egendom, att upprätta en bouppteckning, att vara delaktig i edgångssammanträdet, att omvandla gäldenärens tillgångar till pengar för att dra in dem till konkursboet och att betala gäldenärens fordringsägare.

Konkursförvaltaren ska också informera personal och fordringsägare om gäldenärens situation. Vidare ska han eller hon fatta beslut om eventuellt fortsättande av gäldenärens rörelse, uppsägning av anställda, lönegaranti till anställda, hur avtal ska hanteras samt organisation av den fortsatta förvaltningen i företaget. Om det ingår en rörelse i konkursboet försöker konkursförvaltaren i första hand att rekonstruera rörelsen.

Du får också hjälp med att ta reda på om det finns intressenter som vill köpa upp bolaget och driva det vidare istället för att det avvecklas. I vissa fall går det att upprätta en företagsrekonstruktion när en konkurs är ett faktum och här är det viktigt att du får hjälp av en duktig expert.Borgenärer i företaget har rätt att få sina ersättningar i viss turordning och därför är det också avgörande att en konkursförvaltare kan sin sak. Turordningen är lagstiftad och måste följas noggrant. Visar det sig att det finns en potentiell köpare till konkursboet ska förvaltaren ta reda på om affären är realistisk, och om möjligheten finns för intressenterna att driva företaget vidare på ett bra sätt. Om inte annat ska tillgångarna delas upp och säljas i omgångar. Tillgångarna, eller konkursboet, är allt som är av värde i företaget. Det kan exempelvis vara fordon, varulager och inventarier. Det är alltid en prioritet att betala tillbaka alla skulder till borgenärerna, men det är inte alltid möjligt. En konkursförvaltare är en opartisk person som ser till att allt delas upp så rättvist som möjligt. Det är konkursförvaltaren som fulländar konkursen och i samband med detta upphör också företaget att existera.

 

Den enskilda firman

Om din enskilda firma dras med mycket skulder och utgifterna ökar är det läge att ta hjälp av en konkursförvaltare som kan se till att går rätt till när du fortsätter företaget i konkurs. Har du ett litet företag kan eventuellt din revisor förvalta konkursen, men i de allra flesta fall behövs en konkursförvaltare som kan ta sig an hela uppdraget från grunden.

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag kan det finns möjlighet att upprätta en företagsrekonstruktion istället för att försätta bolaget i konkurs och här är en bra konkursförvaltare som kan sin sak oumbärlig. Om det inte skulle lyckas behöver en förvaltare ta hand om allt som har med avvecklingen att göra. Skulder och tillgångar ska räknas ut, borgenärernas pengar ska betalas ut samt löntagare ska få sina löner om det finns obetalda sådana.

Handelsbolag

Ett handelsbolag som försätts i konkurs ska ha samma rutiner kring konkursförvaltning som ett vanligt bolag och det är därför viktigt att anlita en konkursförvaltare för ändamålet. Företagsrekonstruktioner brukar vara ovanligare när det gäller handelsbolag och att ni har en konkursförvaltare med kompetens för bolagsformen är mycket viktigt. Av en duktig konkursförvaltare får du också råd om hur du ska gå tillväga för att din ekonomi ska skadas så lite som möjligt.

Innan du gör ditt slutgilitga val av konkursförvaltare finns det några saker du alltid bör tänka på

Det är naturligt att den som är på väg att försättas i konkurs har många frågor och funderingar i samband med det. Att så fort som möjligt utse en konkursförvaltare till ditt bolag för med sig många fördelar, inte minst för att du får hjälp av någon som är kapabel att ta tag i företagets ekonomi innan skadan blir ännu större. Anlita oss idag och få offerter av flera skickliga konkursförvaltare som är redo att hjälpa dig.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig