Få 3 offerter

Hitta Konkursförvaltare här

Få gratis offerter för konkursförvaltare som passar dina behov - lätt och utan förpliktelser

Konkurs är ett juridiskt förfarande då en persons eller ett företags samtliga tillgångar omhändertas för att fördelas mellan borgenärerna under ordnade former. För att en konkurs ska vara aktuell så ska personen eller företaget vara insolvent, vilket innebär att man inte kan betala sina förfallna skulder inom rätt tid. Ordet konkurs kommer av det latinska ordet concurro, vilket är sammansatt av curro som betyder springa och con som betyder tillsammans med. Man kan alltså få en bild av att borgenärerna springer tillsammans för att få betalt för sina fordringar. 

När ett företag har skulder som växer utan att intäkterna ökar blir situationen ohållbar och det är då bra att ta kontakt med en konkursförvaltare som kan ta hand om hela avvecklingsprocessen. En konkursförvaltare är den person som företräder ett konkursbo under en konkursprocess.

Ageras är ett av Sveriges största nätverk som tillhandahåller en förmedlingstjänst av specialister inom ekonomi och juridik. Vi matchar dig - helt utan förbindelser - med några av våra finansiella experter inom 48 timmar.

Få 3 offerter
Få 3 offerter

Så fungerar Ageras

1
Beskriv ditt ärende i via formuläret här på sidan så väljer vi ut konkursförvaltare som passar din profil.
2
Inom 48 timmar matchar vi dig med konkursförvaltare som motsvarar dina önskemål.
3
Gå i lugn och ro igenom offerterna och välj ut den som passar dig bäst.
Få 3 offerter
Få 3 offerter

Den enskilda firman

Om din enskilda firma dras med mycket skulder och utgifterna ökar är det läge att ta hjälp av en konkursförvaltare som kan se till att går rätt till när du fortsätter företaget i konkurs. Har du ett litet företag kan eventuellt din revisor förvalta konkursen, men i de allra flesta fall behövs en konkursförvaltare som kan ta sig an hela uppdraget från grunden.

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag kan det finns möjlighet att upprätta en företagsrekonstruktion istället för att försätta bolaget i konkurs och här är en bra konkursförvaltare som kan sin sak oumbärlig. Om det inte skulle lyckas behöver en förvaltare ta hand om allt som har med avvecklingen att göra. Skulder och tillgångar ska räknas ut, borgenärernas pengar ska betalas ut samt löntagare ska få sina löner om det finns obetalda sådana.

Handelsbolag

Ett handelsbolag som försätts i konkurs ska ha samma rutiner kring konkursförvaltning som ett vanligt bolag och det är därför viktigt att anlita en konkursförvaltare för ändamålet. Företagsrekonstruktioner brukar vara ovanligare när det gäller handelsbolag och att ni har en konkursförvaltare med kompetens för bolagsformen är mycket viktigt. Av en duktig konkursförvaltare får du också råd om hur du ska gå tillväga för att din ekonomi ska skadas så lite som möjligt.

Sköter kontakter till Kronofogden och TIngsrätten

När konkursförvaltaren avslutat konkursarbetet upprättas en slutredovisning och därefter ska denredovisas den Tingsrätten så att myndigheten ska kunna fatta beslut om konkursen ska avskrivas eller inte. Om allt går som planerat avskrivs konkursen och handläggs vidare för slutlig avveckling av företaget. Totalt brukar det ta några år innan en konkurs är helt avslutad. Om ekonomiska oegentligheter framkommit kan det bli ett fortsatt efterspel.

Undersöker möjligheten till företagsrekonstruktion

Konkursförvaltaren tar reda på om det finns möjlighet för företaget att fortsätta i någon annans regi. Förvaltaren analyserar förutsättningarna ur ekonomiska och organisatoriska perspektiv och ger råd och stöd till både det konkurshotade företaget och den nya företagsledningen som eventuellt tar över. I vissa fall kan förvaltaren hjälpa ursprungsägaren köpa loss bolaget och driva det vidare.

Ombud för den bolagets ledning

Förvaltaren brukar också utgöra det ombud som kommunicerar med borgenärerna. Inkassoföretag kontaktas också av förvaltaren för att meddela att ett konkursbo är upprättat. Det brukar också vara förvaltaren som informerar företagets anställda om läget och underrättar alla berörda parter om eventuella förändringar i arbetet med konkursboet.

Ansvarar för löpande bokföring

Konkursförvaltaren tar hand om all bokföring ända fram till konkursdagen. Förvaltaren kontrollerar räkenskaperna och reder ut vilka skulder och tillgångar företaget har. Om konkursförvaltaren behöver det anlitas sakkunniga experter för speciella utredningar. Konkursförvaltaren ser till att alla tillgångar delas upp rättvist mellan borgenärerna.

Försäljning av tillgångar

Om ingen intressent tar över verksamheten brukar konkursförvaltaren anlita någon som annonserar ut tillgångarna, eller så kanske ett auktionsföretag anlitas. Tillgångar är allt som företaget äger rent fysiskt, till exempel varulager, maskinpark, fordon och lösöre såsom datorer, möbler och husgeråd. Pengarna används till att betala skulder och även konkursförvaltaren tar ut sin del.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?