Ekonomisk rådgivning: Få snabb kontakt med expert

Vi förmedlar kontakt med professionella rådgivare - helt gratis

Så fungerar Ageras

Berätta för oss i formuläret på sidan om vad för sorts hjälp du är ute efter

Inom 48 timmar tar vi fram upp till 3 offerter från specialister i vårt nätvärk

Välj den rådgivare som passar dig bäst och påbörja samarbete där det känns rätt

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med så får du tre erbjudanden inom bara några timmar!
Få erbjudande från 3 rådgivare
Ageras får kontakta mig via e-mail

Kvalifikationer

Att höra efter vilka kvalifikationer en expert har är ett grundläggande och relativt enkelt sätt att ta reda på om personen kommer att kunna hjälpa dig. Utbildning och tidigare erfarenhet, liksom vilken inriktning rådgivaren har är viktig bakgrundsinformation att ta ställning till.

Branschkunskap

Affärsrådgivning och privat budgetrådgivning kräver olika slags kompetens och den som är duktig på det ena är inte alltid rätt person för det andra. Kolla på hur rådgivaren profilerar sig och ta referenser om möjligt för att få en överblick över dennes nischkunskaper i branschen.

Samstämmighet

För att du ska ha nytta av ekonomiska råd krävs att ni stämmer överens i grundläggande uppfattningar om vad som bör göras, vilka utmaningar som finns och att rådgivaren kan hjälpa dig i just den omfattning du anser rimlig. Magkänslan måste vara rätt.

Hitta rätt rådgivare - helt kostnadsfritt

Vad gör en ekonomi- och företagsrådgivare?

Ekonomisk rådgivning inkluderar egentligen flera olika tjänster. Beroende på vilken typ av rådgivning som önskas är det ibland en revisor, redovisningskonsult, bankman, kommunalt anställda eller också en annan extern person eller bolag som iklär sig rollen.

En affärsrådgivare hjälper till med ekonomistyrning och företagsstrategier som effektiviserar företaget och hjälper det växa. En expert på området tar fram kostnads- och likviditetsplaneringar och står till tjänst med planering av försäljningar, inköp och finansiering. Personen kan också ge råd om exempelvis skatter och bank- samt myndighetskontakter. Vidare kan specialister på området fungera som bollplank och föreslå lösningar på bland annat affärsutveckling och affärsstrategier, ägarförhållanden och styrelsefrågor, bolagsvärderingar och riskhanteringar – ja, listan kan göras lång.

På ett privatekonomiskt plan kan rådgivaren hjälpa till med sparstrategier, både för redan existerande besparingar och löpande inkomster, och även föreslå och i vissa fall förmedla olika placeringar. En kompetent rådgivare håller koll på alla förvecklingar, både långsiktigt och i stunden, och är därför alltid uppdaterad om vilka lösningar som kan passa för just dig.

Exempel på några av de saker en rådgivare kan hjälpa till med

      Ekonomisk rådgivning         Affärsrådgivning  
 • Skatteplanering och skattefrågor
 • Likviditetsplanering
 • Obeståndsfrågor
 • Kostnadsplanering
 • Frågor kring köp, försäljning och finansiering  
 • Kontakt med bank och myndigheter
 • Affärsutveckling och verksamhetsstyrning  
 • Mål och affärsstrategier
 • Ägarfrågor och ägarstrategier
 • Värdering av bolag eller delar av bolag
 • Förvärvsrådgivning
 • Styrelsefrågor
 • Riskhantering och riskspridning
 • Bolags- och organisationsstruktur
 • Incitamentsrådgivning

Den stadsdelsförvaltning där du är folkbokförd kan å andra sidan vara dit du bör vända dig för att få hjälp med skuld- och budgetrådgivning. Om du inte får din privatekonomi att gå ihop är det här du kan få gratis råd, stöd och bistånd efter prövning av ditt fall. Oavsett vilka utmaningar du eller ditt företag står inför så kan vi på Ageras underlätta sökandet efter rätt matchning för dig genom att enbart presentera offerter från ekonomirådgivare som möter just dina krav.

Effektivisera företagsekonomisk rådgivning

För att kunna expandera sin verksamhet eller göra den mer lönsam är den ekonomiska situation a och o. En kunnig rådgivare är ett utmärkt första steg på vägen, och någon att sedan ha vid sin sida under resans gång, oavsett om du just ska starta upp ett företag eller redan driver ett större företag. Affärsrådgivare hjälper till med planering och kontakter, samt håller koll på lagar, regleringar och marknad.

Allmänt få privatekonomisk rådgivning

Även ekonomisk rådgivning som privatperson kan vara lönsamt i längden. En expert som är insatt i finansmarknaden kan ge värdefulla råd om hur besparingar bäst placeras på lång och på kort sikt. Personen kan också förklara ingående och förståeligt vilka risknivåer och utdelningsmöjligheter som kommer med olika alternativ. Tillsammans med en specialist har du möjlighet att diskutera och informera dig om alla olika möjligheter.

Bli skuldfri och få ordning på ekonomin

Enligt lag så ska Sveriges kommuner erbjuda sina invånare budget- och skuldrådgivning. Inom ramen för den kommunala verksamheten kan du få goda råd om hur du ska hantera skulder och prioriteringar, samt få hjälp med ansökning om skuldsanering eller betalningsförslag om du inte uppfyller de krav som skuldsaneringslagen kräver. Det finns även hjälp att få när det gäller skuldsanering för företagare om du har bedrivit enskild verksamhet.

Med Ageras får du offerter från flera sakkunniga, vilket ger dig som kund en fördelaktig översikt över marknaden.

Termen affärsrådgivare används ofta när man talar om en rådgivare på personnivå. Antingen kan det vara någon helt utomstående som man vänder sig till, eller så kan det vara ens revisor eller redovisningskonsult som tar sig an rollen. Ekonomisk rådgivning handlar mycket om ekonomistyrning, och frågor som är nära relaterat till räkenskaperna. Termen affärsrådgivning används ofta mer övergripande på företagsstrategisk nivå.

Ageras tjänst hjälper till att samla in offerter från flera rådgivare. Därmed minskar risken att betala överpris eftersom du får en överblick över rådande marknadsvillkor. Ett tips är att helt enkelt be sin rådgivare att uppskatta antalet timmar som kommer gå åt. Man ska också våga fråga, vad ingår i priset? När båda parterna vet vad som förväntas av varandra ökar chansen för ett bra samarbete! Har du en budget är det också viktigt att informera om detta, så att din rådgivare är medveten om villkoren för ert samarbete. Det du själv kan göra för att minska kostnaden är att i förväg ta fram den information som din rådgivare behöver för att utföra sitt arbete.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig