Ekonomisk rådgivning: Få snabb kontakt med expert

Vi förmedlar kontakt med professionella rådgivare - helt gratis

Sund affärsutveckling är beroende av god insikt och kontroll över företagets aktiviteter. Oavsett vilken utmaning man står inför, om man vill expandera, skatteplanera eller skaffa sig beslutsfattarunderlag, så kan en affärsrådgivare komma bra till hands. Att ekonomin, företagsstrukturen och ägarstrukturen går hand i hand med varandra gör nämligen att bolaget lättare kan växa eller bli starkare. För detta krävs ett tränat öga som kan se vart företaget är på väg men också vad som behövs göras för att företaget ska kunna nå dit det vill.

Med hjälp av en affärsrådgivare kan du få precis den inblick du behöver för att kunna ändra riktning, hålla kurs eller bli tilldelad de verktyg som behövs för att handla i enlighet med din strategi. En bra affärsrådgivare är lösningsorienterad och ser möjligheterna som uppkommer vid varje problem. En rådgivare är ofta också specialist inom ett eller flera områden såsom skatt, ekonomistyrning eller fusioner och förvärv.

Professionell ekonomisk rådgivning kan vara värdefullt både för företag och för privatpersoner i olika skeenden i livet. Oavsett om du står inför ett väl definierat problem eller söker en optimerad helhetslösning så kan vi på Ageras hjälpa dig att komma i kontakt med en expert på området. Vi tillhandahåller Europas största plattform för specialister inom ekonomi. Med hjälp av våra förmedlingstjänster hittar du lätt rätt finansiella experter som kan ge dig råd inom såväl företagsekonomi som privatekonomi. Vi matchar dig alltid med utgångspunkt i just dina behov – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Så fungerar Ageras

Berätta för oss i formuläret på sidan om vad för sorts hjälp du är ute efter

Inom 48 timmar tar vi fram upp till 3 offerter från specialister i vårt nätvärk

Välj den rådgivare som passar dig bäst och påbörja samarbete där det känns rätt

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med så får du tre erbjudanden inom bara några timmar!
Få erbjudande från 3 rådgivare
Ageras får kontakta mig via e-mail

Kvalifikationer

Att höra efter vilka kvalifikationer en expert har är ett grundläggande och relativt enkelt sätt att ta reda på om personen kommer att kunna hjälpa dig. Utbildning och tidigare erfarenhet, liksom vilken inriktning rådgivaren har är viktig bakgrundsinformation att ta ställning till.

Branschkunskap

Affärsrådgivning och privat budgetrådgivning kräver olika slags kompetens och den som är duktig på det ena är inte alltid rätt person för det andra. Kolla på hur rådgivaren profilerar sig och ta referenser om möjligt för att få en överblick över dennes nischkunskaper i branschen.

Samstämmighet

För att du ska ha nytta av ekonomiska råd krävs att ni stämmer överens i grundläggande uppfattningar om vad som bör göras, vilka utmaningar som finns och att rådgivaren kan hjälpa dig i just den omfattning du anser rimlig. Magkänslan måste vara rätt.

Hitta rätt rådgivare - helt kostnadsfritt

Vad gör en ekonomi- och företagsrådgivare?

Ekonomisk rådgivning inkluderar egentligen flera olika tjänster. Beroende på vilken typ av rådgivning som önskas är det ibland en revisor, redovisningskonsult, bankman, kommunalt anställda eller också en annan extern person eller bolag som iklär sig rollen.

En affärsrådgivare hjälper till med ekonomistyrning och företagsstrategier som effektiviserar företaget och hjälper det växa. En expert på området tar fram kostnads- och likviditetsplaneringar och står till tjänst med planering av försäljningar, inköp och finansiering. Personen kan också ge råd om exempelvis skatter och bank- samt myndighetskontakter. Vidare kan specialister på området fungera som bollplank och föreslå lösningar på bland annat affärsutveckling och affärsstrategier, ägarförhållanden och styrelsefrågor, bolagsvärderingar och riskhanteringar – ja, listan kan göras lång.

På ett privatekonomiskt plan kan rådgivaren hjälpa till med sparstrategier, både för redan existerande besparingar och löpande inkomster, och även föreslå och i vissa fall förmedla olika placeringar. En kompetent rådgivare håller koll på alla förvecklingar, både långsiktigt och i stunden, och är därför alltid uppdaterad om vilka lösningar som kan passa för just dig.

Exempel på några av de saker en rådgivare kan hjälpa till med

      Ekonomisk rådgivning         Affärsrådgivning  
 • Skatteplanering och skattefrågor
 • Likviditetsplanering
 • Obeståndsfrågor
 • Kostnadsplanering
 • Frågor kring köp, försäljning och finansiering  
 • Kontakt med bank och myndigheter
 • Affärsutveckling och verksamhetsstyrning  
 • Mål och affärsstrategier
 • Ägarfrågor och ägarstrategier
 • Värdering av bolag eller delar av bolag
 • Förvärvsrådgivning
 • Styrelsefrågor
 • Riskhantering och riskspridning
 • Bolags- och organisationsstruktur
 • Incitamentsrådgivning

Den stadsdelsförvaltning där du är folkbokförd kan å andra sidan vara dit du bör vända dig för att få hjälp med skuld- och budgetrådgivning. Om du inte får din privatekonomi att gå ihop är det här du kan få gratis råd, stöd och bistånd efter prövning av ditt fall. Oavsett vilka utmaningar du eller ditt företag står inför så kan vi på Ageras underlätta sökandet efter rätt matchning för dig genom att enbart presentera offerter från ekonomirådgivare som möter just dina krav.

Vad kostar rådgivning: Pris för olika slags rådgivning

Priset för ekonomisk rådgivning varierar kraftigt, eftersom tjänsterna som kan ingå varierar så pass mycket. Omfattning och vilken typ av hjälp som önskas är alltså viktiga faktorer som avgör kostnaden, men också hur invecklade uppgifterna är. Till exempel kan företagsekonomi ofta vara mer invecklat än privatekonomi. Rådgivarens erfarenhet och yrkestitel spelar naturligtvis in även den.

Eftersom så många olika tjänster åsyftas kan vi inte ge ett övergripande svar på vad ekonomisk rådgivning kostar. I stället fokuserar vår tjänst på att ta fram kostnadsfria offerter från specialister, där du har möjlighet att jämföra olika förslag på vad just ditt uppdrag kan komma att kosta. På så vis får du en bra uppfattning om prisläget för de finansiella tjänster som kommer i fråga för dig själv eller din verksamhet och kan räkna på vad som lönar sig bäst i ditt fall.

En tumregel är att ett seriöst rådgivningsbolag eller yrkesperson alltid är transparent gällande vad som ingår och vilka avgifter som kan tillkomma i olika led längs vägen. Tänk på att rådgivare ofta får provision för fonder och försäkringar som de förmedlar till sina kunder, vilket gör transparens ännu viktigare. Det kan även vara bra att lägga på minnet när du jämför prisskillnader – en billigare rådgivare är inte alltid det bättre valet.

Hos Ageras kan du känna dig trygg med att vi enbart sammankopplar dig med seriösa aktörer. Vi ger dig prisförslag från olika rådgivare som du i lugn och ro kan jämföra med varandra. Du är inte heller förpliktad att anta någon offert du får genom oss, men där du ser att offerten passar dig och din situation har du alltid möjlighet att kontakta specialisten i fråga för att diskutera vidare och ställa frågor.

Som tidigare nämnt kan behoven skilja sig mycket åt från fall till fall och likaså vilka grupper som kan dra stor nytta av en specialist som ser utmaningarna med nya, men samtidigt erfarna, ögon. Rådgivning som rör ekonomin kan behövas i expanderande faser, liksom avvecklande faser av verksamhet., men också för den som vill förvalta sina tillgångar på bästa sätt. Att ta kontakt med en professionell rådgivare är ofta en god idé för dig som vill:

Effektivisera företagsekonomisk rådgivning

För att kunna expandera sin verksamhet eller göra den mer lönsam är den ekonomiska situation a och o. En kunnig rådgivare är ett utmärkt första steg på vägen, och någon att sedan ha vid sin sida under resans gång, oavsett om du just ska starta upp ett företag eller redan driver ett större företag. Affärsrådgivare hjälper till med planering och kontakter, samt håller koll på lagar, regleringar och marknad.

Allmänt få privatekonomisk rådgivning

Även ekonomisk rådgivning som privatperson kan vara lönsamt i längden. En expert som är insatt i finansmarknaden kan ge värdefulla råd om hur besparingar bäst placeras på lång och på kort sikt. Personen kan också förklara ingående och förståeligt vilka risknivåer och utdelningsmöjligheter som kommer med olika alternativ. Tillsammans med en specialist har du möjlighet att diskutera och informera dig om alla olika möjligheter.

Bli skuldfri och få ordning på ekonomin

Enligt lag så ska Sveriges kommuner erbjuda sina invånare budget- och skuldrådgivning. Inom ramen för den kommunala verksamheten kan du få goda råd om hur du ska hantera skulder och prioriteringar, samt få hjälp med ansökning om skuldsanering eller betalningsförslag om du inte uppfyller de krav som skuldsaneringslagen kräver. Det finns även hjälp att få när det gäller skuldsanering för företagare om du har bedrivit enskild verksamhet.

Olika aspekter av finansiell rådgivning

Den som ger finansiella råd till kunder är skyldig att följa lagen om finansiell rådgivning till konsument och att följa god rådgivningssed. Finansinspektionen och Konsumentverket är de instutitioner som har tillsyn över aktörerna på den svenska marknaden. Trots att lagar och regleringar finns till, ska man naturligtvis noga granska den man tar ekonomiska råd ifrån. Det är dessutom viktigt att man redan från början vet vad man vill åstadkomma.

Ekonomisk rådgivning kan ta sig många former och ju närmare du själv kan definiera vad just du behöver hjälp med, desto bättre kan vi matcha dig med proffs på området. Alla ekonomiska rådgivare har inte samma expertis och de tar inte heller på sig samma slags uppdrag. Vilket är bra – du ska känna dig säker på att den yrkesperson du till slut anlitar är väl insatt i just det område som dina utmaningar ligger. Här följer några av de vanligaste nischerna inom ekonomisk rådgivning.

Skuldrådgivning
Skuldrådgivning för privatpersoner tillhandahålls, som tidigare nämnts, av Sveriges kommuner. Efter prövning finns möjlighet till skuldsanering både för privatpersoner och för företagare, då s.k. F-skuldsanering. Ansökning sker till Kronofogdemyndigheten, men stadsdelsförvaltningen är dig behjälplig på vägen dit.
Affärsrådgivare
Affärsrådgivare finns med varierande bakgrunder inom ekonomi och juridik, och ofta kan flera olika kompetenser behövas för att driva och utveckla en verksamhet. Specialiserade affärsutvecklare, eller affärsarkitekter, kan fungera som rådgivare, men även andra yrkesroller kan vara de som möter dina behov.
Budgetrådgivare
Både som privatperson och som näringsidkare behöver man en budget för att få vardagen att fungera, vare sig man bara vill gå runt eller siktar mot stjärnorna. Kommunerna erbjuder även budgetrådgivning för den som hamnat i ekonomiska svårigheter.
Annan privatekonomisk rådgivning
En privatekonomisk rådgivare kan också vara en person som hjälper dig att komma igång med och att förvalta ditt sparande. Särskilt när du har en specifik målsättning och behöver råd om hur du ska ta dig dit kommer en pålitlig rådgivare väl till pass. Ofta erbjuder banker en s.k. personlig bankman för sina kunder, men det finns även gott om fristående alternativ på exempelvis ekonomikonsulter och rådgivningsbolag.

Med Ageras får du offerter från flera sakkunniga, vilket ger dig som kund en fördelaktig översikt över marknaden.

Termen affärsrådgivare används ofta när man talar om en rådgivare på personnivå. Antingen kan det vara någon helt utomstående som man vänder sig till, eller så kan det vara ens revisor eller redovisningskonsult som tar sig an rollen. Ekonomisk rådgivning handlar mycket om ekonomistyrning, och frågor som är nära relaterat till räkenskaperna. Termen affärsrådgivning används ofta mer övergripande på företagsstrategisk nivå.

Ageras tjänst hjälper till att samla in offerter från flera rådgivare. Därmed minskar risken att betala överpris eftersom du får en överblick över rådande marknadsvillkor. Ett tips är att helt enkelt be sin rådgivare att uppskatta antalet timmar som kommer gå åt. Man ska också våga fråga, vad ingår i priset? När båda parterna vet vad som förväntas av varandra ökar chansen för ett bra samarbete! Har du en budget är det också viktigt att informera om detta, så att din rådgivare är medveten om villkoren för ert samarbete. Det du själv kan göra för att minska kostnaden är att i förväg ta fram den information som din rådgivare behöver för att utföra sitt arbete.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig