Engångsskatt

Vad är engångsskatt?

Engångsskatt är en arbetsskatt på inkomster som inte betalas ut regelbundet, som till exempel en bonus eller en provision. Det är arbetsgivaren som bokför och betalar in engångsskatten, precis som vid vanlig inkomstskatt. Undrar du hur mycket engångsskatten är? Du kan hämta tabellerna här.

Behöver du hjälp att redovisa eller deklarera engångsskatt? Ageras hittar tre offerter från redovisningskonsulter - kostnadsfritt. 

Klicka här - Få 3 kostnadsfria offerter

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Exempel på engångsbelopp är:

  • Vissa sorters ackordersättningar. Alltså ersättningar som uppstått när en anställd uppnått  en viss produktivitet
  • Lön som betalas ut i efterhand
  • Semesterersättning
  • Tantiem eller bonus
  • Provisioner och arvoden
  • Avgångsvederlag
  • Retroaktiv livränta

Hur mycket är engångsskatten på engångsbelopp?

Om mottagaren av engångsbeloppet inte är anställd hos arbetsgivaren ska arbetsgivaren betala 30 % av beloppet i preliminärskatt.

Läs mer: Så hanterar du lön i ditt eget aktiebolag

I fallen då engångsbeloppet betalas av huvudarbetsgivaren, till exempel vid bonus eller vissa sorters provision, ska arbetsgivaren dra engångsskatt enligt en engångsskattetabell. Det finns två tabeller för engångsskatten. Den ena gäller för personer vars huvudsakliga årsinkomst kommer från arbete och den andra för personer som får pension. Du kan hämta tabellerna här.

Tabellerna anger skatten på engångsbeloppet, baserat på personens totala arbetsinkomst under året. Skatten beror alltså inte på engångsbeloppet, utan den totala lönen eller pensionen. Om en engångsutbetalning sker i samband med en vanlig löneutbetalningen ska arbetsgivaren dra två separata personalskatter. Den vanliga personalskatten är samma som alltid och engångsskatten dras på engångsbeloppet utifrån engångsskattetabellen.