A-skatt

Vad är A-skatt?

A-skatt, eller anställningsskatt, är den preliminärskatt och de sociala avgifter som en arbetsgivare drar av innan lönen betalas ut. Detta kallas ofta för skatteavdrag och är en del av systemet kring beskattning av förvärvsinkomst. Oavsett om det handlar om fast anställning, timanställning, tillsvidareanställning eller någon helt annan anställningsform så är A-skatt en del av det svenska skattesystemet kring löneskatt och arbetsgivaravgifter.

Få hjälp med a-skatt

Hur mycket A-skatt?

Hur mycket a-skatt som ska betalas påverkas av olika faktorer bland annat hemkommun och lönens storlek. Skatteverket tillhandahåller årligen skattetabeller som man kan förhålla sig vid uträkningen. För den anställde så framgår däremot inte slutgiltig skatt förrän vid inkomstdeklarationen i slutet av taxeringsåret.

Ska jag välja A-skatt eller F-skatt?

Utöver fysiska personer så är det även möjligt för juridiska personer utan F-skatt att betala inkomstskatt via A-skatt. Detta är vanligast förekommande bland företag som av någon anledning inte har möjligheten att inneha F-skattesedel. Precis som med fysiska personer är det då den som företaget utför arbete åt som hanterar skatt och avgifter.

På senare tid har en del  företag även börjat erbjuda anställda som innehar F-skattesedel att istället för A-skatt faktureras som egenföretagare. Detta har blivit allt mer populärt då det blir vanligare att vid sidan av anställningen även driva egen verksamhet. Ett problem som uppstår när en anställd har flera arbetsgivare är att preliminärskatten blir felaktigt debiterad, detta på grund av att arbetsgivarna har svårt att känna till totalskatten. Detta kan resultera i endera jämkning eller uppjustering av den debiterade preliminärskatten.

Få hjälp med a-skatt

Var ser jag min A-skattsedel?

Du kan alltid kontrollera din A-skatt via Skatteverket och säkerställa att korrekta skattetabeller används. Som anställd kan det vara bra att kontrollera att man har en A-skattesedel för att säkerställa att man har lagenlig utbetalning av ens lön. 

Olika skattetabeller

Inkomstskatt går till kommun, landsting och stat och eftersom lokalpolitikerna bestämmer hur hög kommunalskatten ska vara kan din inkomstskatt variera. Detta beroende på var i landet du bor och även beroende på hur hög lön du har. Din skattesats står på lönespecifikationen och ska varje år redovisas till Skatteverket. Din specifika skattetabell kan du hitta på Skatteverkets hemsida.

A-skatt på engelska

Income Tax

Hjälp med a-skatt

Behöver du hjälp med a-skatt eller annan typ av skatterådgivning? Med Ageras matchas du ihop med experter baserat på dina önskemål och behov. Du får tre gratis offerter som du kan välja mellan och som inte är bindande. 

Få hjälp med a-skatt