A-skatt

Vad är A-skatt?

A-skatt, eller anställningsskatt, är den preliminärskatt och de sociala avgifter som en arbetsgivare drar av innan lönen betalas ut. Detta förfarande kallas ofta för skatteavdrag och är en del av systemet kring beskattning av förvärvsinkomst. Oavsett om det handlar om fast anställning, timanställning, tillsvidareanställning eller någon helt annan anställningsform så är A-skatt en del av det svenska skattesystemet kring löneskatt och arbetsgivaravgifter.

Hur mycket A-skatt?

Omfattningen påverkas av ett stort antal faktorer, däribland den anställdes hemkommun och lönens storlek. Skatteverket tillhandahåller årligen skattetabeller som man kan förhålla sig vid uträkningen. För den anställde så framgår däremot inte slutgiltig skatt förrän vid inkomstdeklarationen i slutet av taxeringsåret.

Få 3 kostnadsfria offerter på skatterådgivning

Ska jag välja A-skatt eller F-skatt?

Utöver fysiska personer så är det även möjligt för juridiska personer utan F-skatt att betala inkomstskatt via A-skatt. Detta är vanligast förekommande bland företag som av någon anledning inte har möjligheten att inneha F-skattesedel. Precis som med fysiska personer är det då den som företaget utför arbete åt som hanterar skatt och avgifter.

På senare tid har en del  företag även börjat erbjuda anställda som innehar F-skattesedel att istället för A-skatt faktureras som egenföretagare. Detta har populariseras då det blir allt mer vanligt att vid sidan av anställningen även driva egen verksamhet.

Ett vanligt problem är att en anställd med flera arbetsgivare debiteras felaktig preliminärskatt, då de olika arbetsgivarna av naturliga skäl svårligen kan känna till totalskatten. Detta kan resultera i endera jämkning eller uppjustering av den debiterade preliminärskatten.

Var ser jag min A-skattsedel?

Man har alltid möjligheten att via Skatteverket kontrollera sin A-skatt och säkerställa att rätt skattetabeller används. Ofta rekommenderas det även att man som anställd kontrollerar att man faktiskt har en A-skattesedel för säkerställa att man faktiskt har en lagenlig utbetalning av lön. I vissa fall så kan man däremot ha särskild A-skatt vilket ställer en del unika krav på hanteringen av preliminärskatt.

Olika skattetabeller

Inkomstskatt går till kommun, landsting och stat och eftersom lokalpolitikerna bestämmer hur hög kommunalskatten ska vara kan din inkomstskatt därför variera beroende på var i landet du bor. Din skattesats står på lönespecifikationen och ska varje år redovisas till Skatteverket. Din specifika skattetabell kan du hitta på Skatteverkets hemsida.

A-skatt på engelska

Income Tax

Relaterade begrepp