Täckningsbidrag

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag (TB), på engelska Contribution Margin, är ett nyckeltal som används för att se hur en specifik produkt bidrar till alla betala gemensamma produktkostnader. Detta nyckeltal används oftast när man vill räkna på olika handlingsalternativ och då jämföra täckningsbidraget för olika produkter. Täckningsbidraget visar alltså om produkten skulle vara lönsam för företaget eller inte.

Totala täckningsbidraget

Man kan också beräkna något som kallas totala täckningsbidraget där man räknar på samma sak fast för en grupp av produkter eller samtliga av företagets varor. Denna beräkning görs för att se att det totala täckningsbidraget bidrar till att täcka de gemensamma kostnaderna och eventuell vinst.

Söker du specialiserad ekonomisk rådgivning, redovisning eller revision? 

Få kostnadsfria offerter

Vad kan täckningsbidrag användas till?

Täckningsbidrag och totalt täckningsbidrag kan användas i fler olika sammanhang, bland annat för produktkalkylering, bidragskalkylering och vid nollpunktsanalys. Men oftast används det för att ge underlag till produktionsbeslut inom verksamheten. Ibland kan företaget välja att acceptera ett projekt eller produktion av en produkt med lägre positivt täckningsbidrag men annars är ett så högt täckningsbidrag som möjligt att föredra eftersom det betyder mer vinst i slutändan. Därför väljer oftast företag att producera de alternativ som ger högst täckningsbidrag.

Hur beräknar man täckningsbidrag?

Formel för täckningsbidrag per produkt:

Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt – Rörlig kostnad

Alternativt räknesätt:

Täckningsbidrag = Särintäkt – Särkostnad

Särintäkt = Produktens pris

Särkostnad = De kostnader som direkt relaterar till produkten så som materialkostnad

Formel för totalt täckningsbidrag (TTB):

Totalt täckningsbidrag = Totala särintäkter – Totala särkostnader

Alternativt räknesätt:

Totalt täckningsbidrag = Täckningsbidrag x Försäljningsvolym

Räkneexempel för täckningsbidrag

Max säljer hemmasnickrade fågelholkar för ett försäljningspris på 200 kr styck och för dessa har han en rörlig kostnad per produkt på 150 kr styck. Under 2016 lyckades han totalt sälja 3000 fågelholkar.

Täckningsbidraget per fågelholk = 200 – 150 = 50 kr

Totalt täckningsbidrag = (200 x 3000) – (150 x 3000) = 600 000 – 450 000 = 150 000 kr

Mer om särkostnader, särintäkter och samkostnader

Särkostnaderna är de kostnaderna som är direkt relaterade till produkten, särkostnaderna ganska likt begreppet rörliga kostnader. Det kan alltså till exempel handla om de materiella kostnaderna för att tillverka produkten. Särkostnader innefattar alltså inte exempelvis inte marknadsföringen och personalkostnaderna. Dessa kostader kallas istället för samkostnader och innefattar alltså alla kostnader som inte är särkostnader. Särintäkterna är de intäkterna som är direkt relaterade till produkten, normalt sett är det detsamma som varans försäljningspris.