Få erbjudande från 3 skatterådgivare

Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar

Ageras får kontakta mig via e-mail
Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga skatterådgivare där ute!

Vi har ett stort nätverk av redovisningskonsulter, skatterådgivare & skattejurister
Din chans till en god matchning

Du förtjänar ett rättvist pris
Offerter från flera skatterådgivare ger fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina önskningar för matchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga skatterådgivare i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 skatterådgivare som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj skatterådgivare
Efter att du mottagit offerter från samtliga skatterådgivare väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya rådgivare.

Hitta rätt skatterådgivare - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning

För företag och entreprenörer kan beskattning vara en svår nöt att knäcka. En anledning är att det kontinuerligt sker ändringar i skattesystemet vilket gör det lätt att missa regler som tillkommit eller tagits bort. Skatt är också ett väldigt brett område vilket gör det svårt att skaffa sig en djupare kunskap om det. Skatterådgivare och redovisningskonsulter har just den breda kunskap som behövs vid deklaration, beskattning och ändringar i företagsstrukturen. Är du själv osäker på vad som gäller är det därför en bra idé att ta hjälp av en skatterådgivare!

Vad gör en skatterådgivare?

Skatterådgivning omfattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Bland annat handlar det mycket om att på ett lagligt sätt minimera skatten som företaget betalar genom att planera och känna till avdragsgilla kostnader. Det gör man bäst genom att lägga upp en skattestrategi. Med en skattestrategi kan man undvika skatteavgifter och onödiga processer som kan innebär extra kostnader.

En skatterådgivare är kunnig inom lag, moms, inkomst, företagsformer, företagsskatter osv. Rådgivarna har ofta bakgrund inom ekonomi eller juridik, eller eventuellt både och. Både delarna är viktiga för att kunna ge goda råd inom ämnet!

Privat

För de flesta privatpersoner är behovet av en skatterådgivare inte särskilt stort om du inte har en stor förmögenhet eller omfattande investeringar. Investeringarna kan tillexempel ligga i fastigheter eller aktier. De flesta klarar därmed själva av att göra sin deklaration. Behovet för en skatterådgivare ökar dock om man t.ex. varit anställd utomlands eller har sin förmögenhet utspridd i diverse länder eftersom frågor kring dubbelbeskattning uppstår. För den som behöver hjälp med personbeskattning rekommenderar vi att du vänder dig till en redovisnings- eller revisionsbyrå i din närhet. De har sannolikt den kunskap som behövs för att kunna hjälpa dig, alternativt guida dig vidare i rätt riktning. Klicka här för att efterfråga offerter från en redovisningskonsult nära dig!

Företag

Entreprenörer och partnerskap

Personligt ägda föreningar och partnerskap har möjlighet till olika typer av beskattning. En av de vanligaste skatterna är mervärdesskatten, eller den så kallade momsen. Den innebär att man betalar en procentsats av försäljningspriset på sin tjänst eller vara i skatt. En annan skatt som ska betalas är sociala avgifter, dvs. arbetsgivaravgiften. Det ska du rapportera i arbetsgivardeklarationen.

Det råder ingen tvekan om att det kan vara en bra idé att få rådgivning om du saknar kunskaper om skatt. Revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och skattejurister har omfattande kunskap om svensk skatterätt och kan ge professionell hjälp i dessa frågor. Det kan i slutändan göra att företaget får en långsiktig plan för hur man ska hantera skatt, vilket i sin tur kan göra att företaget sparar mycket pengar.

Ideella föreningar

En stor skillnad mellan ideella föreningar och andra verksamheter är att de oftast har utgifter som inte är skattepliktiga. Den regeln vidhålls till fördel för ideella föreningar och för att deras verksamheter lättare ska kunna gå runt. Huvudregeln är dock att de ska beskattas på samma sätt som en juridisk person. Det kan innebära att man till exempel ska skatta för vinster från försäljning av fastigheter och värdepapper eller för utdelningar som görs. Även ideella föreningar kan behöva råd och vägledning i skattefrågor.

På skatteverkets hemsida finns en broschyr speciellt för skatteregler för ideella föreningar.

Finansbranschen

Finansiella rådgivare, fondkommissionärer, försäkringsbolag och banker är några av dem som räknas in i finansbranschen. Många av dessa företag använder sig av större revisionsbyråer för att få hjälp med sin skattestrategi och med allmänna skattefrågor. Eftersom branschen är komplex använder de större revisionerna ofta någon som är industrispecialist för att vara säker på att man klarar av att hantera frågorna.

Fastighetsbranschen

Inom fastighetsbranschen finns det många skatter att hålla koll på och de skiljer sig mycket åt länder emellan. Ett exempel är energiskatten. För dig som är aktiv i fastighetsbranschen kan en fastighetsspecialist eller en rådgivare med speciell kompetens inom fastighets- och byggbranschen vara till stor hjälp om man överväger att investera i andra länder. Råd över vart man bör eller inte bör investera är tacksam information för investeraren. Rådgivare kan assistera i förvärvsprocesser, vid fastighetsregleringar eller omstruktureringar, genomföra due diligence i samband med fastighetstransaktioner och projekt samt sköta skatteoptimeringar vid transaktioner.

Vilken skatt ska jag ha?

A-skatt

Oavsett om du är anställd eller pensionär i Sverige så betalar du A-skatt. Genom detta betalar arbetsgivaren/pensionsutbetalaren ut de sociala avgifter som behövs, vilket syns på din lön som skatteavdrag. Detta sker automatiskt när du är anställd eller blir pensionär.

F-skatt

När man bedriver en näringsverksamhet i Sverige så måste man också betala in skatt. Det kallas då för F-skatt. F-skatt ansöker man om hos Skatteverket. Normalt betalar man F-skatt om man driver enskild verksamhet, AB, HB och KB.

FA-skatt

Om man driver en verksamhet där man både är näringsidkare, men även anställd via tex konsultbyrå så kan man söka om något som heter FA-skatt. Arbetsgivaren gör då skatteavdrag på din inkomst medens du betalar in preliminärskatt och övriga egenavgifter på de inkomster som kommit via näringsverksamheten.

Fördelar med skatterådgivning

  • En skatterådgivare hjälper dig att skatteplanera och skatteoptimera.
  • De känner till avdragsgilla kostnader och hjälper därmed dig att spara pengar!
  • Med lite hjälp undviker du att begå misstag vid deklarationen som kan bli både kostsamma eller tidsödande.
  • Skatterådgivare och skattejurister kan informera om reglerna kring förändringar i företagsstruktur, ägandestruktur samt överlåtelser.

Ageras hjälper dig

Vi hjälper dig komma i kontakt med en skatterådgivare! Med Ageras tjänst har du möjlighet att få offerter från upp till 3 skatterådgivare inom loppet av 48 timmar. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret på hemsidan. Jämför sedan villkor och priser och välj den som passar bäst – eller ingen alls. Vår tjänst är icke bindande. Lycka till med din sökning!