Skatterådgivning: Få snabb kontakt med expert

Hitta din nästa skatterådgivare genom oss - gratis och utan förpliktelser

Så fungerar Ageras

Beskriv vad du önskar få hjälp med genom att fylla i formuläret och därefter matchas din förfrågan med skatterådgivare i din närhet.

Inom 48 timmar kommer du att få kontaktuppgifter till 3 skattrådgivare i din närhet som matchar din förfrågan. Därefter jämför du offerter på egen hand.

Efter att ha mottagit offerter från de föreslagna matchningarna väljer du den skatterådgivare du anser är bäst.

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med så får du tre erbjudanden inom bara några timmar!
Få erbjudande från 3 rådgivare
Ageras får kontakta mig via e-mail

Kunskap om skattesystemet

Skattesystemet är en labyrint av lagar, regler och föreskrifter. Skattesystemet innebär även olika förhållningsregler beroende på om du berörs som exempelvis privatperson eller företag. En duktig och kompetent skatterådgivare vet vilka specifika regler som berör vilken målgrupp och hur dessa ska tolkas. En professionell skatterådgivare håller sig även au jour med alla förändringar som sker och kan göra en uppmärksam på vad som är viktigt att vara medveten om.

Undvik misstag vid deklarationer

Ibland kan det uppstå oklarheter när det är dags att deklarera. Det kan handla om otydlig information, uträkningar, avläsning eller helt enkelt vad som ska finnas med och inte. Deklarationen omfattar även eventuella återbetalningar, utbetalningar och slutskattebesked vilket spelar stor roll för ens ekonomi. Därför är det viktigt att detta blir rätt. Genom att använda sig av en professionell skatterådgivare med god branschkunskap minimeras risken för misstag gällande deklarationen.

Skapa en skattestrategi

Skatterådgivning innebär inte att man endast får tips och information gällande sin deklaration. Eftersom skatt är ett oerhört brett ämne krävs det att skatterådgivaren har en rad olika kvalifikationer och kan besvara en mängd olika frågor. Bland annat är det vanligt med funderingar kring skattestrategier och hur man på bästa sätt kan tänka kring detta. En professionell skatterådgivare kan erbjuda en hel del information när det gäller skattestrategier och kan hjälpa till att skapa ett fördelaktigt förslag.

Auktoriserad skatterådgivare hjälper dig att hitta rätt i skattesystemet.

Vad innebär skatterådgivning?

Skatterådgivning innebär att experter inom området ger råd och förser en med information kring olika skattefrågor. Ofta har skatterådgivare bakgrund inom både ekonomi och juridik. Beroende på om det är privatpersoner, företag eller exempelvis ideella föreningar som gör förfrågningar så finns det olika regler att förhålla sig till. Skattefrågor kan variera i karaktär och handla om exempelvis deklaration, företagsskatter eller avdragsgilla kostnader. Även representanter från finansbranschen och fastighetsbranschen kan vara i behov av skatterådgivning. Därför gäller det att skatterådgivare besitter en bred kompetens med möjlighet att rådgöra om flera olika områden.

Vilken typ av skatterådgivning som är aktuell är alltså direkt beroende av vilken målgrupp det gäller och på vilken nivå skattefrågorna befinner sig. Ibland kan det vara en bättre idé att använda sig av en redovisningskonsult och ibland krävs det att en industrispecialist engagerar sig i fallet. Med hjälp av Ageras förmedlingstjänst är det möjligt att komma i kontakt med båda dessa expertgrupper.

Skatterådgivning Privatpersoner

Eftersom de flesta privatpersoner deklarerar på egen hand är det inte alltid nödvändigt att vända sig till en regelrätt skatterådgivare. Då kan det räcka med att vända sig till en redovisnings- eller revisionsbyrå för att få råd. Om du som privatperson besitter omfattande investeringar eller har en stor förmögenhet kan det vara en idé att vända sig till en skatterådgivare. Investeringarna kan tillexempel ligga i fastigheter eller aktier. De flesta klarar därmed själva av att göra sin deklaration. Behovet för en skatterådgivare ökar dock om man t.ex. varit anställd utomlands eller har sin förmögenhet utspridd i diverse länder eftersom frågor kring dubbelbeskattning uppstår. 

För den som behöver hjälp med personbeskattning rekommenderar vi att du vänder dig till en redovisnings- eller revisionsbyrå i din närhet. De har sannolikt den kunskap som behövs för att kunna hjälpa dig, alternativt guida dig vidare i rätt riktning. 

Skatterådgivning för företag

Behovet av skatterådgivning kan även variera för företag. Här är det dock mer vanligt att man vänder sig till en auktoriserad skatterådgivningsexpert oavsett fråga. Företag är i behov av en långsiktig skattestrategi och behöver då hjälp av professionella skatterådgivare med kunskap om exempelvis skatterätt för att på bästa sätt kunna optimera sin strategi.

Entreprenörer och partnerskap

Personligt ägda föreningar och partnerskap har möjlighet till olika typer av beskattning. En av de vanligaste skatterna är mervärdesskatten, eller den så kallade momsen. Den innebär att man betalar en procentsats av försäljningspriset på sin tjänst eller vara i skatt. En annan skatt som ska betalas är sociala avgifter, dvs. arbetsgivaravgiften. Det ska du rapportera i arbetsgivardeklarationen. Det råder ingen tvekan om att det kan vara en bra idé att få rådgivning om du saknar kunskaper om skatt. Revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare har omfattande kunskap om svensk skatterätt och kan ge professionell hjälp i dessa frågor. Det kan i slutändan göra att företaget får en långsiktig plan för hur man ska hantera skatt, vilket i sin tur kan göra att företaget sparar mycket pengar.

Skatterådgivning för ideella föreningar

Skatterådgivning kan även vara nödvändigt för ideella föreningar trots det att de flesta av dess utgifter inte är skattepliktiga. Eftersom ideella föreningar i huvudsak ska beskattas som en juridisk person kan det ändå uppstå situationer där skatterådgivning kan vara till hjälp. Exempelvis kan det handla om försäljning av eventuella fastigheter och då måste särskild lagstiftning tas i beaktning. En stor skillnad mellan ideella föreningar och andra verksamheter är att de oftast har utgifter som inte är skattepliktiga. Den regeln vidhålls till fördel för ideella föreningar och för att deras verksamheter lättare ska kunna gå runt. Huvudregeln är dock att de ska beskattas på samma sätt som en juridisk person. Det kan innebära att man till exempel ska skatta för vinster från försäljning av fastigheter och värdepapper eller för utdelningar som görs. Även ideella föreningar kan behöva råd och vägledning i skattefrågor.

Finansbranschen & Fastighetsbranschen

Även aktörer inom exempelvis finans och fastighetsbranschen använder sig av skatterådgivning. Här använder man sig dock mestadels av större revisionsbyråer för rådgivning och information kring skattefrågor. Dessa i sin tur använder sig ofta av en industrispecialist eftersom många av de skattefrågorna som är aktuella är oerhört komplexa och kräver specifik kunskap om smala ämnen.

Finansiella rådgivare, fondkommissionärer, försäkringsbolag och banker är några av dem som räknas in i finansbranschen. Många av dessa företag använder sig av större revisionsbyråer för att få hjälp med sin skattestrategi och med allmänna skattefrågor. Eftersom branschen är komplex använder de större revisionerna ofta någon som är industrispecialist för att vara säker på att man klarar av att hantera frågorna. Inom fastighetsbranschen finns det många skatter att hålla koll på och de skiljer sig mycket åt länder emellan. Ett exempel är energiskatten. För dig som är aktiv i fastighetsbranschen kan en fastighetsspecialist eller en rådgivare med speciell kompetens inom fastighets- och byggbranschen vara till stor hjälp om man överväger att investera i andra länder. Råd över vart man bör eller inte bör investera är tacksam information för investeraren. Rådgivare kan assistera i förvärvsprocesser, vid fastighetsregleringar eller omstruktureringar, genomföra due diligence i samband med fastighetstransaktioner och projekt samt sköta skatteoptimeringar vid transaktioner.

Skatterådgivning för privatpersoner

Vanligtvis har privatpersoner lite behov av skatterådgivare eftersom det ofta handlar om lättare skattefrågor som exempelvis deklarationer. Då kan det vara bättre att vända sig till en redovisningskonsult. Om du äger fastigheter, har en stor förmögenhet, har varit anställd utomlands eller investerar regelbundet kan skatterådgivning vara att föredra, eftersom det eventuellt kan handla om mer komplexa skattefrågor såsom dubbelbeskattning. För att undvika ekonomiska förluster är det bättre att då rådgöra med en expert.

Skatterådgivning för ideella föreningar

Ideella föreningar har i motsats till många andra verksamheter ofta en hel del utgifter som inte är skattepliktiga. Därför finns det många gånger inget behov av någon regelrätt skatterådgivning. För att verksamheten ska kunna existera krävs dessa skattelättnader. Trots detta är huvudregeln att ideella föreningar ska beskattas på samma sätt som en juridisk person. Ofta sker detta i samband med exempelvis vinster från försäljning av fastigheter. Då kan det vara en idé att rådfråga en skatteexpert.

Skatterådgivning för företag

Inom kategorin företag ryms det en hel del olika aktörer som kan tänkas behöva hjälp med skattefrågor. Det kan handla om en nystartad verksamhet, ett etablerat bolag, en enskild firma eller ett fastighetsbolag. Därför behöver skatterådgivare ha en bred kompetens som täcker in flera områden. En av de vanligaste frågorna för exempelvis en enskild näringsverksamhet handlar om mervärdesskatt, moms. Om du däremot arbetar inom fastighetsbranschen kan en industrispecialist hjälpa dig med t.ex. förvärvsprocesser.

Din chans till en god matchning: Vi har ett stort nätverk av skatterådgivare & Du förtjänar ett rättvist pris

För företag och entreprenörer kan beskattning vara en svår nöt att knäcka. En anledning är att det kontinuerligt sker ändringar i skattesystemet vilket gör det lätt att missa regler som tillkommit eller tagits bort. Skatt är också ett väldigt brett område vilket gör det svårt att skaffa sig en djupare kunskap om det. Skatterådgivare och redovisningskonsulter har just den breda kunskap som behövs vid deklaration, beskattning och ändringar i företagsstrukturen. Är du själv osäker på vad som gäller är det därför en bra idé att ta hjälp av en skatterådgivare!

Vi hjälper dig komma i kontakt med en skatterådgivare! Med Ageras tjänst har du möjlighet att få offerter från upp till 3 skatterådgivare inom loppet av 48 timmar. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret. Jämför sedan villkor och priser och välj den som passar bäst – eller ingen alls. Vår tjänst är icke bindande. Lycka till med din sökning!

 

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig