Skatterådgivning: för privatpersoner och företag

Hitta din nästa skatterådgivare genom oss - gratis och utan förpliktelser

Skatterådgivning omfattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Bland annat handlar det mycket om att på ett lagligt sätt minimera skatten som företaget betalar genom att planera och känna till avdragsgilla kostnader. Det gör man bäst genom att lägga upp en skattestrategi. Med en skattestrategi kan man undvika skatteavgifter och onödiga processer som kan innebär extra kostnader.

Skatt är ett komplicerat ämne, oavsett om det gäller för företag eller privatpersoner. Det finns många lagar och regler att förhålla sig till och inom skattesystemet sker det kontinuerligt förändringar som man bör vara medveten om. Därför kan det vara bra att få hjälp genom skatterådgivning. En skatterådgivare är kunnig inom lag, moms, inkomst, företagsformer, företagsskatter osv. Rådgivarna har ofta bakgrund inom ekonomi, juridik eller eventuellt både och. Både delarna är viktiga för att kunna ge goda råd inom ämnet!

Vår förmedlingstjänst sammankopplar dig med experter inom skatterådgivning och du får svar från Ageras inom 48 timmar med tre föreslagna matchningar. Vi har samlat ett professionellt nätverk av finansiella experter, specialister inom ekonomi och juridik, skatterådgivare och redovisningskonsulter med rätt kompetens anpassade för dina specifika behov. Vår förmedlingstjänst matchar dig med rätt expert helt utan kostnad och du som använder tjänsten åtar dig inte att anlita någon av de förslag Agera förser dig med.

Få 3 offerter

Så fungerar Ageras

1
Beskriv vad du önskar få hjälp med genom att fylla i formuläret och därefter matchas din förfrågan med skatterådgivare i din närhet.
2
Inom 48 timmar kommer du att få kontaktuppgifter till 3 skatterådgivare i din närhet som matchar din förfrågan. Därefter jämför du offerter på egen hand.
3
Efter att ha mottagit offerter från de föreslagna matchningarna väljer du den skatterådgivare du anser är bäst.
Få 3 offerter
Få 3 offerter

Skatterådgivning för privatpersoner

Vanligtvis har privatpersoner ett mindre behov av skatterådgivare eftersom det ofta handlar om lättare skattefrågor som exempelvis deklarationer. Då kan det vara bättre att vända sig till en redovisningskonsult. Om du äger fastigheter, har en stor förmögenhet, har varit anställd utomlands eller investerar regelbundet kan skatterådgivning vara att föredra, eftersom det eventuellt kan handla om mer komplexa skattefrågor såsom dubbelbeskattning. För att undvika ekonomiska förluster är det bättre att då rådgöra med en expert.

Skatterådgivning för ideella föreningar

Ideella föreningar har i motsats till många andra verksamheter ofta en hel del utgifter som inte är skattepliktiga. Därför finns det många gånger inget behov av någon regelrätt skatterådgivning. För att verksamheten ska kunna existera krävs dessa skattelättnader. Trots detta är huvudregeln att ideella föreningar ska beskattas på samma sätt som en juridisk person. Ofta sker detta i samband med exempelvis vinster från försäljning av fastigheter. Då kan det vara en idé att rådfråga en skatteexpert.

Skatterådgivning för företag

Inom kategorin företag ryms det en hel del olika aktörer som kan tänkas behöva hjälp med skattefrågor. Det kan handla om en nystartad verksamhet, ett etablerat bolag, en enskild firma eller ett fastighetsbolag. Därför behöver skatterådgivare ha en bred kompetens som täcker in flera områden. En av de vanligaste frågorna för exempelvis en enskild näringsverksamhet handlar om mervärdesskatt, moms. Om du däremot arbetar inom fastighetsbranschen kan en industrispecialist hjälpa dig med t.ex. förvärvsprocesser.

Skatterådgivare eller redovisningskonsult?

För företag är det i stort sett alltid mer lämpligt att ta hjälp av en professionell skatterådgivare. Beroende på företagets struktur, storlek, omsättning och antal anställda kan det röra sig om en skatterådgivare eller till och med en industrispecialist. Att skapa en skattestrategi är nödvändigt för de flesta företag för att kunna maximera möjlighet till vinst, men även för att undvika kostsamma misstag vid deklarationer. De flesta skatterådgivare och industrispecialister har kunskap om både ekonomi och juridik vilken är nödvändigt för att kunna ge adekvata råd till företag. En inblick i den svenska skatterätten och en förståelse för ekonomiska strukturer hjälper skatterådgivare att assistera företag vid skattefrågor.För privatpersoner kan det många gånger räcka med att få hjälp av en redovisningskonsult i stället för en skatterådgivare. Ofta rör det sig om regelrätta personbeskattningsfrågor och då kan denna typ av tjänst vara mer fördelaktig. Naturligtvis kan det finnas privatpersoner som också behöver skatterådgivning som exempelvis vid potentiella investeringsmöjligheter.

Olika typer av skatter

Olika målgrupper betalar olika skatter. Ett företag kommer exempelvis att råka ut för skatter som preliminärskatt och mervärdesskatt, moms. Dessa skatter är en direkt konsekvens av beslutet att idka verksamhet som hanterar försäljning av varor eller tjänster. För att moms ska kunna redovisas korrekt behöver ett företag göra en momsregistrering och lämna in en momsdeklaration(er) beroende på hur ofta momsen ska redovisas. Företag som har anställda kommer det även att behöva lämnas in en arbetsgivardeklaration varje månad. På så sätt redovisar man för Skatteverket hur mycket som har betalats ut i lön till anställda under månaden. Genom arbetsgivardeklarationen redogör man även för olika skattesatser. För privatpersoner är det något enklare. Ofta handlar det om att på egen hand deklarera en gång om året genom en inkomstdeklaration och ha koll på sina kontrolluppgifter. För att ha full koll på vilka skatter som gäller för vilken målgrupp kan man hitta information på Skatteverkets hemsida, men även ta hjälp av en skatterådgivare eller redovisningskonsult.

Kommunalskatt

Skatten man betalar till kommunen och regionen ingår i kommunalskatten. Sverige har haft kommunalskatt sedan 1980-talet. Tidigare ingick även kyrkoskatten men år 2000 infördes istället en kyrkoavgift till de som är medlemmar av Svenska Kyrkan. Kommunalskatten varierar från kommun till kommun och den har mer än fördubblats sedan den infördes. Skatten går till olika saker i kommunen man bor i. Det kan till exempel vara skola, vård och omsorg, kollektivtrafik och olika projekt som behöver finansieras.

Arbetsgivaravgiften

Som arbetsgivare är du skyldig att betala en arbetsgivaravgift. Det gör man i samband med utbetalning av lön och ersättning till sina anställda. Arbetsgivaravgifter redovisas i samband med arbetsgivardeklarationen. Avgiften består av flera mindre avgifter som tillsammans ger ett socialt försäkringsskydd. Arbetsgivaravgifter i Sverige ligger på 31,42 procent av bruttolönen. Avgiften ska betalas den 12:e varje månad med undantag för januari och augusti då den ska betalas ut den 17:e.

Bolagsskatt

Den skatt du betalar på vinsten du gör i ett aktiebolag är bolagsskatt. Om man i bolaget väljer att dela ut vinst beskattas ägarna även en andra gång med kapitalinkomstskatt. Det kan förekomma att stiftelser och ideella föreningar också behöver betala bolagsskatt. Aktiebolaget blir beskattad för verksamhetens vinst och bolagets ägare blir beskattad för lönen och eventuell utdelning av aktier. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag har däremot inga egna skattesubjekt. Vilket innebär att de inte påverkas av bolagsskatten. Delägarna beskattas istället separat för sin andel av vinsten.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?