Få 3 offerter gratis

Skatterådgivning för privatpersoner och företag

Matchas ihop med skatterådgivare för din verksamhet

Skatterådgivning innebär att experter inom området ger råd och förser en med information kring olika skattefrågor. Ofta har skatterådgivare bakgrund inom både ekonomi och juridik. Beroende på om det är privatpersoner, företag eller exempelvis ideella föreningar som gör förfrågningar så finns det olika regler att förhålla sig till. 

Bland annat handlar det mycket om att på ett lagligt sätt minimera skatten som företaget betalar genom att planera och känna till avdragsgilla kostnader. Det gör man bäst genom att lägga upp en skattestrategi. Med en skattestrategi kan man undvika skatteavgifter och processer som kan innebär extra kostnader.

Få 3 offerter gratis
Få 3 offerter gratis

Hur fungerar Ageras?

1
Beskriv vad du önskar få hjälp med genom att fylla i formuläret och därefter matchas din förfrågan med skatterådgivare i din närhet.
2
Inom 48 timmar kommer du få förslag från tre olika skatterådgivare.
3
Efter att ha mottagit offerter från de föreslagna matchningarna väljer du den skatterådgivare som lämpar sig bäst för dig.
Få 3 offerter gratis
Få 3 offerter gratis

Skatterådgivning för privatpersoner

De flesta privatpersoner deklarerar på egen hand är det inte alltid nödvändigt att vända sig till en skatterådgivare. Då kan det räcka med att vända sig till en redovisnings- eller revisionsbyrå för att få råd. Däremot om du som privatperson besitter omfattande investeringar eller har en stor förmögenhet kan det vara en idé att vända sig till en skatterådgivare. Investeringarna kan till exempel ligga i fastigheter eller aktier. De flesta klarar därmed själva av att göra sin deklaration. Behovet för en skatterådgivare ökar dock om man till exempel varit anställd utomlands eller har sin förmögenhet utspridd i diverse länder eftersom i sådana fall frågor kring dubbelbeskattning kan uppstå.

Skatterådgivning för ideella föreningar

Skatterådgivning kan även vara nödvändigt för ideella föreningar trots det att de flesta av dess utgifter inte är skattepliktiga. Eftersom ideella föreningar i huvudsak ska beskattas som en juridisk person kan det ändå uppstå situationer där skatterådgivning kan vara till hjälp. Exempelvis kan det handla om försäljning av eventuella fastigheter och då måste särskild lagstiftning tas i beaktning. En stor skillnad mellan ideella föreningar och andra verksamheter är att de oftast har utgifter som inte är skattepliktiga. Den regeln vidhålls till fördel för ideella föreningar och för att deras verksamheter lättare ska kunna gå runt. Huvudregeln är dock att de ska beskattas på samma sätt som en juridisk person. Det kan innebära att man till exempel ska skatta för vinsten från försäljning av fastigheter och värdepapper eller för utdelningar som görs.

Skatterådgivning för företag

Behovet av skatterådgivning kan även variera för företag. Här är det dock mer vanligt att man vänder sig till en auktoriserad skatterådgivning oavsett vilken typ av fråga det gäller. Företag är i behov av en långsiktig skattestrategi och behöver då hjälp av professionella skatterådgivare med kunskap om exempelvis skatterätt för att på bästa sätt kunna optimera sin strategi.

Skatterådgivare eller redovisningskonsult?

För företag är det i stort sett alltid mer lämpligt att ta hjälp av en professionell skatterådgivare. Beroende på företagets struktur, storlek, omsättning och antal anställda kan det röra sig om en skatterådgivare eller till och med en industrispecialist. Att skapa en skattestrategi är nödvändigt för de flesta företag för att kunna maximera möjlighet till vinst, men även för att undvika kostsamma misstag vid deklarationer. De flesta skatterådgivare och industrispecialister har kunskap om både ekonomi och juridik vilken är nödvändigt för att kunna ge adekvata råd till företag. En inblick i den svenska skatterätten och en förståelse för ekonomiska strukturer hjälper skatterådgivare att assistera företag vid skattefrågor.För privatpersoner kan det många gånger räcka med att få hjälp av en redovisningskonsult i stället för en skatterådgivare. Ofta rör det sig om regelrätta personbeskattningsfrågor och då kan denna typ av tjänst vara mer fördelaktig. Naturligtvis kan det finnas privatpersoner som också behöver skatterådgivning som exempelvis vid potentiella investeringsmöjligheter.

Olika typer av skatter

Företag betalar skatter som preliminärskatt och moms. Dessa skatter är en direkt konsekvens av beslutet att idka verksamhet som hanterar försäljning av varor eller tjänster. För att moms ska kunna redovisas korrekt behöver ett företag göra en momsregistrering och lämna in momsdeklarationer, hur ofta momsen ska redovisas varierar. Företag som har anställda kommer det även att behöva lämnas in en arbetsgivardeklaration varje månad. På så sätt redovisar man för Skatteverket hur mycket som har betalats ut i lön till anställda under månaden. Genom arbetsgivardeklarationen redogörs även olika skattesatser. För privatpersoner är skatt ett enklare ämne då det oftast innebär att man ska deklarera en gång om året genom en inkomstdeklaration.

Kommunalskatt

Skatten man betalar till kommunen och regionen ingår i kommunalskatten. Sverige har haft kommunalskatt sedan 1980-talet. Tidigare ingick även kyrkoskatten men år 2000 infördes istället en kyrkoavgift till de som är medlemmar av Svenska Kyrkan. Kommunalskatten varierar från kommun till kommun och den har mer än fördubblats sedan den infördes. Skatten går till olika saker i kommunen man bor i. Det kan till exempel vara skola, vård och omsorg, kollektivtrafik och olika projekt som behöver finansieras.

Arbetsgivaravgiften

Arbetsgivare är skyldiga att betala en så kallad arbetsgivaravgift. Det görs i samband med utbetalning av lön och ersättning till de anställda. Arbetsgivaravgifter redovisas i samband med arbetsgivardeklarationen. Avgiften består av flera mindre avgifter som tillsammans ger ett socialt försäkringsskydd. Arbetsgivaravgifter i Sverige ligger på 31,42 % av bruttolönen.

Bolagsskatt

Den skatt du betalar på vinsten du gör i ett aktiebolag är bolagsskatt. Om man i bolaget väljer att dela ut vinst beskattas ägarna även en andra gång med kapitalinkomstskatt. Det kan förekomma att stiftelser och ideella föreningar också behöver betala bolagsskatt. Aktiebolaget blir beskattad för verksamhetens vinst och bolagets ägare blir beskattad för lönen och eventuell utdelning av aktier. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag har däremot inga egna skattesubjekt. Vilket innebär att de inte påverkas av bolagsskatten. Delägarna beskattas istället separat för sin andel av vinsten.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?