Få 3 gratis offerter

Redovisning - Vad är redovisning?

Gratis offerter för redovisningstjänster till ditt företag

Redovisning är en dokumentation och visar ett företags ekonomiska sammanställning och det är lagkrav i Sverige att bolag ska upprätthålla redovisning. Det innebär en hel del arbete med redovisningen beroende på hur stort bolaget är. Då kan det vara skönt att använda sig av en extern redovisningskonsult eller redovisningsbyrå som kan hjälpa till med hela eller delar av redovisningsarbetet.

Få 3 gratis offerter
Få 3 gratis offerter

Så fungerar Ageras

1
Beskriv vad ditt företag har för behov.
2
Inom 48 timmar får du tre offerter från redovisningskonsulter vi matchar dig med baserat på dina behov.
3
Jämför offerterna och välj det alternativ som passar dig bäst.
Få 3 gratis offerter
Få 3 gratis offerter

För alla som gör momsredovisning i skattedjungeln

I löpande bokföring ska alltid moms redovisas betalas in på ditt skattekonto enligt den överenskommelse du har med Skatteverket. Det kan vara en gång per år, kvartalsvis, eller i vissa fall varje månad. Reglerna gäller både vid redovisning för handelsbolag och vid redovisning för mindre företag. Momsens storlek beror på vilken bransch du arbetar inom samt vilka varor du köper in eller handlar med i ditt företag.

Redovisning för enskild firma och större bolag

Redovisningen måste göras enligt regelverk och utifrån företagets löpande bokföring, oavsett om du har en rörelse som är en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller aktiebolag. Ofta kan det vara lönsamt att lämna bort redovisning och bokföring till någon som har rätt utbildning och som från början gör det på rätt sätt. Du som företagare får loss mer tid till företagets kärnverksamhet och slipper brottas med det administrativa.

För dig med varierande inkomster under året

När ett företags intäkter beräknas gör man också en beräkning på hur mycket skatt som ska betalas in per månad. Skatten är baserad på den förväntade inkomsten och det innebär att budgeten måste gås igenom i början av inkomståret och eventuellt överskott räknas ut. Det här kan vara svårt att räkna ut själv om inkomsterna inte är jämnt spridda över året och en expert på ämnet kan då vara till stor hjälp.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är en sammanställning av revisorernas granskning av bokslutet. De uppgifter som revisorn samlar är de som sedan ger den rättvisande bilden av verksamheten och det är därför viktigt att redovisningen av bokslutet alltid är korrekt.

Årsredovisning

I en årsredovisning ska aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar göra en resultaträkning, balansräkning och en förvaltningsberättelse ska även ingå. För större företag måste också årsredovisningen innehålla en kassaflödesanalys, även kallat finansieringsanalys.

Debet och kredit

I ett företag uppstår löpande utgifter och inkomster. Detta kallas debet och kredit och ska hela tiden registreras och föras in i ett bokföringssystem. Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och även vissa handelsbolag ska enligt svensk skattelagstiftning sammanställa räkenskapsåret i en offentlig årsredovisning.

Bokföring

För att korrekta årsredovisningar och årsbokslut ska kunna upprättas måste den löpande bokföringen ha skötts korrekt. Verifikationer ska bokföras efter datum och moms ska registreras. I större företag är bokföringen än mer komplex och det krävs ofta en redovisningskonsult på heltid för att sköta bokföringen.

Inkomster och utgifter

I din verksamhet uppstår både utgifter och inkomster löpande. Detta kallas debet och kredit och ska hela tiden registreras och föras in i ett bokföringssystem. En professionell konsult använder sig av avancerade bokföringsprogram där sedan årsredovisningar och bokslut snabbt kan räknas fram vid behov.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?