Redovisning: hitta en expert och få hjälp med din redovisning

Gratis offerter för redovisningstjänster - lätt och utan förpliktelser

Det är inte alltid lätt att som företagare sköta redovisningen på egen hand. Balansrapporten måste gå ihop och så är det ju det där med resultatrapporten. Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och även vissa handelsbolag ska enligt svensk skattelagstiftning sammanställa räkenskapsåret i en offentlig årsredovisning. För att det här ska bli rätt utfört är det allra bäst om du anlitar en auktoriserad specialist som har den branschkunskap som behövs för att upprätta en felfri redovisning.

Ageras tillhandahåller ett professionellt nätverk av ekonomiska specialister som kan hjälpa dig med de här delarna. Vi förmedlar exakt de tjänster du har behov av och sammankopplar dig med flera proffs som ser till att redovisningen sker i enlighet med god redovisningssed och upprättas med den praxis som krävs för att det ska bli korrekt. Inom 48 timmar kan du motta offerter från upp emot 3 redovisningskunniga ekonomer – utan kostnad och utan förpliktelser. Fyll i uppgifter kring uppdraget i boxen på sidan så återkommer vi med offerter.

Få 3 offerter

Så fungerar Ageras

1
Beskriv ditt företags behov i formuläret här intill.
2
Inom 48 timmar får du preliminära offerter från tre redovisningsspecialister som vi matchar dig med.
3
Jämför offerterna och välj den av våra finansiella experter som passar dina behov bäst.
Få 3 offerter
Få 3 offerter

För alla som gör momsredovisning i skattedjungeln

I löpande bokföring ska alltid moms redovisas betalas in på ditt skattekonto enligt den överenskommelse du har med Skatteverket. Det kan vara en gång per år, kvartalsvis, eller i vissa fall varje månad. Reglerna gäller både vid redovisning för handelsbolag och vid redovisning för mindre företag. Momsens storlek beror på vilken bransch du arbetar inom samt vilka varor du köper in eller handlar med i ditt företag.

Redovisning för enskild firma och större bolag

Redovisningen måste göras enligt regelverk och utifrån företagets löpande bokföring, oavsett om du har en rörelse som är en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller aktiebolag. Ofta kan det vara lönsamt att lämna bort redovisning och bokföring till någon som har rätt utbildning och som från början gör det på rätt sätt. Du som företagare får loss mer tid till företagets kärnverksamhet och slipper brottas med det administrativa.

För dig med varierande inkomster under året

När ett företags intäkter beräknas gör man också en beräkning på hur mycket skatt som ska betalas in per månad. Skatten är baserad på den förväntade inkomsten och det innebär att budgeten måste gås igenom i början av inkomståret och eventuellt överskott räknas ut. Det här kan vara svårt att räkna ut själv om inkomsterna inte är jämnt spridda över året och en expert på ämnet kan då vara till stor hjälp.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är en sammanställning av revisorernas granskning av bokslutet. De uppgifter som revisorn samlar är de som sedan ger den rättvisande bilden av verksamheten och det är därför viktigt att redovisningen av bokslutet alltid är korrekt.

Företagsanalys

Ett företag med hög omsättning och lån kan med stor fördel analyseras. På det sättet kan man se bortom siffrorna och ta reda på hur företaget egentligen mår. Den vanligaste formen av företagsanalys är att analysera de ekonomiska redovisningarna; det vill säga balans- och resultaträkning.

Årsredovisning

I en årsredovisning ska aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar redogöra för resultaträkning, balansräkning och en förvaltningsberättelse ska även ingå. För större företag måste också årsredovisningen innehålla en finansieringsanalys. Det är vanligt att bolag i större storlek måste ge utförligare information om företagets verksamhet och dess organisation.

Bokföring

För att korrekta årsredovisningar och årsbokslut ska kunna upprättas måste den löpande bokföringen ha skötts korrekt. Verifikationer ska bokföras efter datum och moms ska registreras. I större företag, som exempelvis sysslar med produktion i stor skala, är bokföringen än mer komplex och det krävs ofta en redovisningskonsult på heltid för att sköta bokföringen.

Inkomster och utgifter

I din verksamhet uppstår både utgifter och inkomster löpande. Detta kallas debet och kredit och ska hela tiden registreras och föras in i ett bokföringssystem. En professionell konsult använder sig av avancerade bokföringsprogram där sedan årsredovisningar och bokslut snabbt kan räknas fram vid behov.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?