Redovisning: hitta en expert och få hjälp med din redovisning

Gratis offerter för redovisningstjänster - lätt och utan förpliktelser

Så fungerar Ageras

Beskriv ditt företags behov i formuläret här intill.

Inom 48 timmar får du preliminära offerter från tre redovisningsspecialister som vi matchar dig med.

Jämför offerterna och välj den av våra finansiella experter som passar dina behov bäst.

Få erbjudande från 3 redovisningskonsulter
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

Rätt hjälpmedel – korrekta beräkningar

En duktig expert jobbar alltid med de datorprogram som krävs för att de här uppgifterna sammanställs och räknas ut på ett korrekt sätt. Resultaträkningen är en sammanställning av företagets kostnader och intäkter under räkenskapsåret. Balansräkningen visar bolagets tillgångar, kapital och skulder.

Konsulter med rätt erfarenhet och kompetens

Redovisaren måste ha erfarenhet för att kunna ge en rättvisande bild av hur verksamheten ser ut. Förvaltningsberättelsen är en översikt och här återges det som inte går att få in i balans- och resultaträkningen. Det kan vara betydelsefulla händelser i företaget samt utvecklingen under året.

En specialist vet hur man värderar företaget

Det är viktigt att den person som tar hand om räkenskaperna har god branschkunskap. Ett företags noter är information om hur bland annat skulder och tillgångar värderas. Här redovisas även hur nedskrivningar och avskrivningar utförts, samt vilket anskaffningsvärde de eventuella avskrivningarna hade.

Det finns många duktiga redovisningskonsulter där ute.

Vad är redovisning?

Begreppet redovisning betyder dokumentation av ett företags information. Redovisning av ett företag innebär att ekonomisk information sammanställs och dokumenteras. Hit hör bland annat den löpande bokföringen, bokslut, årsredovisning och information gällande företagets affärshändelser.

Redovisningen ska upprättas så att företagets interna och externa intressenter får all information som de behöver. Den interna redovisningen är den mest omfattande och förser de som arbetar i företaget med information om företaget. Den externa redovisningen syftar till att ge information om ställning och resultat under en bestämd period. Den externa redovisningen är reglerad i lagen och faller bland annat under årsredovisningslagen och bokföringslagen.

Skillnaden mellan redovisning och exempelvis bokföring är att redovisning är ett vidare begrepp. Här ska fler saker än företagets affärshändelser redogöras för. Deklarationer, och rapportering finns bl.a. med i en redovisning. Den externa redovisningen tillhandahåller information till aktieägare, investerare, långivare, analytiker och till Skatteverket.

I större företag kallar man ofta den här redovisningen för revision. Här granskar en oberoende revisor redovisningen och avgör då om den ger en rättvisande bild av verksamheten. Kraven på hur ett företag ska redovisas varierar. Det beror i första hand på företagsformen och dess omfattning. Men gemensamt för alla är att företagets affärshändelser ska registreras i den externa redovisningen så att alla intressenter kan ta del av företagets utveckling. All redovisning ska ske enligt god redovisningssed och exakt vad det innebär är det i slutänden Bokföringsnämnden som har ansvar för. Det här normsystemet kallas i Sverige för REKO. Det står för svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.

För alla som gör momsredovisning i skattedjungeln

I löpande bokföring ska alltid moms redovisas betalas in på ditt skattekonto enligt den överenskommelse du har med Skatteverket. Det kan vara en gång per år, kvartalsvis, eller i vissa fall varje månad. Reglerna gäller både vid redovisning för handelsbolag och vid redovisning för mindre företag. Momsens storlek beror på vilken bransch du arbetar inom samt vilka varor du köper in eller handlar med i ditt företag.

Redovisning för enskild firma och större bolag

Redovisningen måste göras enligt regelverk och utifrån företagets löpande bokföring, oavsett om du har en rörelse som är en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller aktiebolag. Ofta kan det vara lönsamt att lämna bort redovisning och bokföring till någon som har rätt utbildning och som från början gör det på rätt sätt. Du som företagare får loss mer tid till företagets kärnverksamhet och slipper brottas med det administrativa.

För dig med varierande inkomster under året

När ett företags intäkter beräknas gör man också en beräkning på hur mycket skatt som ska betalas in per månad. Skatten är baserad på den förväntade inkomsten och det innebär att budgeten måste gås igenom i början av inkomståret och eventuellt överskott räknas ut. Det här kan vara svårt att räkna ut själv om inkomsterna inte är jämnt spridda över året och en expert på ämnet kan då vara till stor hjälp.

Offerter från flera redovisningsbyråer ger fördelaktig översikt av marknaden

Ageras har specialiserat sig på att förmedla uppdrag inom ekonomi. Vårt nätverk av redovisningskonsulter är Nordens största vilket gör det möjligt att förse kunden med offerter från redovisningsbyråer av hög kvalitet. Vi ser till att våra kunder får offerter från upp till 3 redovisningskonsulter - villiga att ta sig an ditt uppdrag. Det enda du behöver göra är att fylla i boxen på sidan och vänta på att förslagen trillar in.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig