Fastighetsförvaltare

Hitta den bästa matchningen inom fastighetsförvaltning

En hyres- eller bostadsrättsförening sköter inte sig själv. Oavsett om det är glödlampor som ska bytas eller balkonger som ska byggas så behövs någon som koordinerar aktiviteterna. Bland annat är det en del administrativa arbetsuppgifter som måste skötas, men även praktiska och inte minst ekonomin. Därför behöver de flesta fastighetsföreningar en fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen sköter om och bevarar fastigheterna för att skapa en trygg och trivsam miljö. En fastighetsförvaltarens jobb kan innebära allt från gräsklippning och underhåll i trappuppgången till administrativa delar som att säkerställa att hyror blir betalda, reparationer blir gjorda och att hyresgästerna är nöjda. 

När man letar efter en fastighetsförvaltare kan den bästa lösningen se olika ut beroende på vilka behov man har. Vi tar fram de mest relevanta offerterna för just er verksamhet – helt utan förpliktelser.

Hos Ageras hittar du en gratis förmedlingstjänst med tillgång till ett högkvalitativt nätverk av kvalificerade specialister.Till specialistens uppgifter hör att underhålla och förvalta olika slags fastigheter. Det innebär såväl administrativa som praktiska sysslor och i praktiken kan arbetet se mycket varierande ut. För en mindre fastighetsägare ser behoven annorlunda ut jämfört med för en större fastighetsägare. Det betyder att man i jakten på rätt lösning kan behöva allt ifrån en person som sköter drift och är kunnig inom flera områden, till ett större företag som erbjuder en helhetslösning. Ofta utgör det en utmaning att finna det alternativ som passar verksamheten, för att inte tala om flera alternativ där man har möjlighet att jämföra i lugn och ro. Det är här vi vill underlätta för dig och matchar dig därför med tre fastighetsförvaltare.

Så fungerar Ageras

Fyll i formuläret. Beskriv ditt ärende och få tre kostnadsfria offerter.

Inom 48 timmar kommer du att få offerter och har möjlighet att jämföra dem utifrån ditt behov.

Välj fastighetsförvaltare. Välj den specialist som passar din verksamhet för att inleda ett samarbete.

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med
Få offerter från 3 fastighetsexperter
Ageras får kontakta mig via e-mail

Passande omfattning

Små fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar vill ibland sköta vissa uppgifter i fastigheten själv och på så sätt hålla nere kostnaderna. För andra fastighetsbolag utan egen förvaltningsavdelning är däremot det naturliga ofta att vända sig till någon som tar det övergripande ansvaret för koordination.

Gott anseende

Vare sig det handlar om att anlita en extern person för dagligt underhåll eller att lägga ut hela förvaltningen på entreprenad, är det viktigt att välja duktiga fastighetsförvaltare med gott rykte i branschen.

Rätt kvalificering

Att förvalta fastigheter tenderar att bli mer komplext och beroende på vilka områden man vill ta in hjälp på är det viktigt att se till att en förvaltare har motsvarande kvalifikationer. Det finns flera olika yrkeshögskoleutbildningar till fastighetsförvaltare, men även högskoleutbildning inom ekonomi och teknik kan styrka den kompetens som eftersöks.

Ta chansen att välja bland tre offerter från olika fastighetsförvaltare

Vad gör en fastighetsförvaltare?

En fastighetsförvaltare är en person som ansvarar för en eller flera bostadsrättsföreningar samt har det övergripande ansvaret för projekt, ekonomi, facilitet och driftpersonal. En högskoleutbildad fastighetsförvaltare är oftast den som förädlar fastigheterna och säkerställer att kunderna är nöjda med fastigheten.

En fastighetsförvaltare har som arbetsuppgifter flera varierande åtaganden. De kan hjälpa till med allt från att byta glödlampor i trapphus till att ha det övergripande ansvaret för samtliga delar av fastighetens skötsel. Kort sagt, så menas inte alltid samma sak och alla i branschen utför inte heller samma uppgifter. För att svara på frågan vad gör en fastighetsförvaltare skiljer man vanligtvis på teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Tekniska förvaltare har ofta rollen som knutpunkt för den driftpersonal som behövs för att underhålla byggnader och tillhörande markområden. Ekonomiska förvaltare sköter i stället den administrativa biten av fastighetsdriften. Några konkreta exempel på vad en fastighetsförvaltare kan hjälpa till med är:

   Teknisk förvaltning      Ekonomisk förvaltning
  • Att sköta planeringen av byggnadsunderhåll och reparationer
  • Att sköta det löpande underhållet och driften av fastigheten
  • Att ta hand om städning av allmännyttiga utrymmen inomhus och utomhus
  • Att ta emot felanmälningar från hyresgäster
  • Att förhandla om entreprenadupphandlingar
 
  • Att ansvara för budget
  • Att förhandla om och skriva olika hyreskontrakt
  • Att ansvara för bokföring med mera

Det går att utbilda sig till fastighetsförvaltare på yrkeshögskola eller universitet. Oftast söker man sig till akademiska utbildningar med fastighetsanknytning såsom ekonomiprogrammet eller till fastighetsprogrammet. Där får man avancerade kunskaper inom många relevanta områden. Tillexempel kan man lära sig om fastighetsförvaltning, fastighetsrätt, fastighetsekonomi, investeringskalkylering, upphandling och uthyrning. Alla dessa områden är värdefulla för den som ska förvalta en eller flera fastigheter.

Fastighetsförvaltare är inte någon skyddad titel, utan vem som helst har rätt att kalla sig så. I dag finns flera alternativ på fastighetsförvaltningsprogram på yrkeshögskolor, och där man även kan bli diplomerad fastighetsförvaltare. Flerårig branscherfarenhet kan dock vara nog så meriterande och det är en god idé att gå på rekommendationer från tidigare och nuvarande uppdragsgivare.

En större fastighetsförvaltning har vanligtvis anställda som är specialiserade inom alla olika delar. Då har dessa personer egna ansvarsområden där de är experter. Den som har hand om bokföring bör exempelvis då ha helt andra kvalifikationer än den som planerar byggnadsåtgärder. Även juridisk kompetens kan krävas i vissa fall.

Hur mycket kostar en fastighetsförvaltare?

Priset för att anlita en fastighetsförvaltare varierar och är beroende av flera olika faktorer. Till exempel storleken och mängden på fastigheter samt omfattningen och typen av tjänster som behövs, men även var i landet man befinner sig kan spela in. Därför är det i de flesta fall omöjligt att ange en exakt prisnivå på marknaden.

Kostnaden för fastighetsförvaltning går att dela upp i två grupper: kostnader för underhåll och kostnader för administration. I det första fallet ingår de sysslor som förvaltaren koordinerar och avtalar, ofta med andra parter, till exempel trappstädning och byggnadsåtgärder. Både löpande driftkostnader och enstaka åtgärder hör alltså hit. En duktig förhandlare med lämpligt nätverk och god kännedom om den lokala marknaden ska kunna se till att priserna för dessa och liknande tjänster är så fördelaktiga som möjligt för fastighetsägaren. Till administrationskostnader hör i stället kostnaden för själva förvaltningen. Dessutom krävs vanligtvis en revisor där fastighetsförvaltaren inte sköter ekonomin.

En helhetslösning kostar naturligtvis mer, men samlar också alla kostnader på ett överskådligt sätt och i enlighet med budgeten. Med god framförhållning och planering av framtida åtgärder går det också att undvika oförutsedda utgifter. Var man bäst sparar in på kostnader skiljer sig alltså åt mellan större och mindre fastighetsägare, liksom bostadsrättsföreningar, men även från fall till fall, beroende på vilken kompetens och kapacitet man redan besitter inom företaget. Det också viktigt att komma ihåg att med en bra yrkesperson effektiviseras verksamheten ekonomiskt, både direkt och indirekt. Rätt person kan förhindra att kostnader sticker i väg genom bra planering och stort kontaktnät.

I större städer finns större utbud och större efterfrågan av förvaltningstjänster, men var du än är verksam så matchar vi dig med en så billig fastighetsförvaltare som möjligt utifrån just dina krav. Genom att granska några olika offerter får du dessutom snabbt en bild av prisläget för just de tjänster du behöver – där du behöver dem. Vår service är alltid icke-bindande så du är aldrig tvungen att acceptera en offert.

Fastighetsbranschen har förändrats snabbt de senaste åren, och allt större och mer mångsidiga krav ställs på den som förvaltar fastigheter. Det finns inte bara många regleringar och lagar att ta hänsyn till, utan även en kundfokus och långsiktiga affärsrelationer att upprätthålla för att kunna sköta sina fastigheter på bästa sätt. Fastigheter är alltid en investering som behöver förvaltas, men investerare har alla olika förutsättningar och i förlängningen behov av utomstående hjälp. Ibland kan fastighetsägaren också vara den som sköter all förvaltning, men ofta sker det i samarbete med en eller flera specialister.

Bland exempel på fastighetsägare ingår statliga och kommunala fastighetsbolag, privata företag och aktiebolag, samt bostadsrättsföreningar och andra föreningar. Ägarförhållandena ser alltså mycket olika ut och även målsättningen för verksamheterna. Eftersom området är så brett definierat, behöver inte alla samma tjänster tillgodosedda av en fastighetsförvaltare. Olika slags uppdragsgivare kan dessutom gynnas av att välja särskilda lösningar mer än andra gör. I vissa fall behöver man som fastighetsägare enbart en teknisk förvaltare eller fastighetsskötare, och i de fall där all fastighetsdrift kan skötas internt är det ofta en revisor som kan behövas i stället. Oavsett hur den bästa lösningen ser ut ditt specifika fall kan vi ta fram olika förslag att välja bland.

Allmännyttiga bostadsbolag

Allmännyttiga bostadsbolag, det vill säga kommunalt eller statligt ägda sådana, drivs utan vinstsyfte och hur organisation och drift ser ut varierar från kommun till kommun. Det finns även specialfall, som exempelvis Akademiska Hus, som ägs av Svenska staten men ändå ska generera marknadsmässig avkastning.

Privata fastighetsbolag

Privata fastighetsbolag drivs med vinstsyfte. Små fastighetsägare, som exempelvis endast äger ett eller ett par hyreshus, kan ofta sköta det mesta av driften själva, men behöver ibland ta hjälp med vissa bitar. Även större fastighetsägare utan egen förvaltningsavdelning lägger gärna ut uppgiften på entreprenad. Den som äger ett eller ett par mindre hus kanske bara behöver hjälp med det dagliga underhållet å andra sidan. För ett stort eller medelstort fastighetsbolag tjänar man ofta på att ge en expert det övergripande ansvaret för all drift och skötsel.

Bostadsrättsföreningar

Ett annat av exemplen är bostadsrättsföreningar, där en extern förvaltning normalt sett är nödvändig. Medlemmar i en bostadsrättsförening vill naturligtvis hålla sina bostadsavgifter låga utan att tumma på husets underhåll och skick. I en bostadsrättsförening kan man ofta spara in pengar genom att exempelvis anordna städdagar eller scheman där alla bostadsrättsinnehavare hjälps åt, medan den ekonomiska delen helst bör skötas externt.

Olika sätt en fastighetsförvaltare kan hjälpa dig

Hur kan då en fastighetsförvaltare hjälpa till i just ditt fall? Det finns i de flesta fall skräddarsydda lösningar att få, och när du har fyllt i vårt formulär utgår vi sedan från dina specifika behov när vi matchar dig med experter. För att få en överblick över olika tjänster följer här sex av de vanligaste områdena där du kan få hjälp av ett proffs.

Administration
Budgetering och planering, löpande bokföring, beaktande av skatteregler och kontakt med myndigheter, listan kan göras lång av allt pappersarbete som ingår i ett fastighetsbolag.
Underhållsplanering
Trappstädning, gräsklippning och fasadmålning är alla viktiga delar av en fastighets underhåll. Dagliga, veckovisa och kvartalsvisa sysslor, men även de som sker på lång sikt, behöver planeras in och följas upp för att hålla ett hus i gott skick utan att kostnaderna skenar i väg. Ett proffs fungerar som knutpunkten i arbetet och ser till att det blir gjort.
Kontakt med driftpersonal och hyresgäster
En teknisk förvaltare blir lätt en arbetsledare för ytterligare personer som utför det praktiska arbetet i huset. Behöver hissen repareras eller en glödlampa i trapphuset bytas ut? Rätt person ser till att allt blir gjort i tid och utan bekymmer, även när hen inte utför sysslorna själv. Förvaltaren kan även sköta övrig kontakt med hyresgäster och på så sätt fungera som ditt ombud i många frågor.
Medverkande vid ägarbyte
När bostadsrätter köps och säljs i en förening behöver bostadsrättsföreningen någon som sköter ägarbytet rätt och riktigt. Mäklare och banker tar hand om sina uppgifter, men en förvaltning kan vara behjälplig när det kommer till bakgrundskontroll av köparen och det administrativa arbetet som kommer med medlemmars tillträde och utträde ur föreningen.
Upphandlingar
Inköp av tjänster och varor sker regelbundet i en fastighet. En erfaren och duktig yrkesperson har bra koll på var och hur man får de bästa kontrakten och ser till att ha rätt person på rätt plats i verksamheten. Ett stort kontaktnät och långvariga affärsrelationer kan göra stor skillnad vid entreprenadupphandlingar.
Förhandling av lokalhyror
Hyresrätter följer ett noga regelverk, och ofta förhandlas hyrorna mellan intresseföreningarna Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Vid förhandling av lokalhyror däremot kan en ekonomisk förvaltare ta över ansvaret och även skriva hyreskontrakt för fastighetsägarens räkning.

Tips när du ska välja fastighetsförvaltare - Viktiga aspekter att tänka på

För mindre fastighetsbolag kan det vara svårt att ha sin egen fastighetsförvaltningsavdelning. Därför väljer många fastighetsägare att istället anlita en fastighetsförvaltare. En fastighetsförvaltare kan arbeta för flera fastighetsföreningar utan att det behöver innebära problem för någondera. Det enda man ska tänka på är att denne inte har allt för mycket på sitt bord. Då kan det vara svårt för hen att hinna med just din förenings arbetsuppgifter.

Vidare är det bra om fastighetsförvaltaren kommer från ett fastighetsförvaltningsbolag med gott rykte. Då är det mer troligt att denne besitter den kunskap som krävs samt har koll på viktiga lag- och regeländringar i branschen. Det blir också lättare att ställa krav samt att man slipper oroa sig över att fastighetsförvaltningen missköts vid semestrar eller sjukdom eftersom fastighetsförvaltare har någon som kan täcka upp vid vakanser.

Det kan ändå finnas gott om anledningar till att ta in nya offerter från andra yrkesutövare. Verksamheter förändras med tiden och därmed tillkommer nya behov och krav som måste mötas. I och med det kan även nya förvaltningslösningar bli nödvändiga. Exempelvis när man etablerar sig i en ny stad kan lokala lösningar behövas på plats. Interna omstruktureringar i företaget kan göra att fler, färre eller bara helt andra externa tjänster kan komma att behövas. Det skadar aldrig att se över nya offerter för att kunna jämföra vilka fördelar som finns att vinna.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig