En hyres- eller bostadsrättsförening sköter inte sig själv. Oavsett om det är glödlampor som ska bytas eller balkonger som ska byggas så behövs någon som koordinerar aktiviteterna. Bland annat är det en del administrativa arbetsuppgifter som måste skötas, men även praktiska och inte minst ekonomin. Därför behöver de flesta fastighetsföreningar en fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen sköter om och bevarar fastigheterna för att skapa en trygg och trivsam miljö. En fastighetsförvaltarens jobb kan innebära allt från gräsklippning och underhåll i trappuppgången till administrativa delar som att säkerställa att hyror blir betalda, reparationer blir gjorda och att hyresgästerna är nöjda. Genom att beskriva till Ageras vad just din förening behöver hjälp med kan du motta offerter från 3 fastighetsförvaltare – helt kostnadsfritt!

Vad är ett fastighetsbolag?

Ett fastighetsbolag är ett företag som äger, förvaltar och/eller på något sätt förmedlar fastigheter. I Sverige talar man om olika typer av fastighetsbolag. Dels talar man om allmännyttiga bostadsbolag som mestadels ägs av kommuner eller stat. Dessa drivs därmed utan vinstsyfte. Men det finns också privata fastighetsbolag vars ändamål är driva in vinst. Sen finns en tredje kategori som inte riktigt passar in i någon av de tidigare nämnda. Dit hör till exempel statsägda Akademiska Hus.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning handlar som vi tidigare nämnt om att underhålla och förvalta fastigheter av olika slag. Man brukar dela upp fastighetsbranschen i tre delar; bygg, transaktioner och förvaltning. De två förstnämnda är helt klart de två som brukar synas mest i media medans förvaltningsdelen är den kanske minst genomlysta. Förvaltning omsätter i princip samma belopp som byggmarknaden och transaktionsmarknaden gör, men i kontrast från de delarna präglas fastighetsbranschen av en stor mängd relativt små affärer. Därav hamnar de såklart i skymundan bakom storartade byggprojekt i miljardklassen. Men faktum är att det är från förvaltningsverksamheter som de flesta ägare får sin avkastning och där de flesta i fastighetsbranschen faktiskt arbetar. En annan anledning till att det är ett mindre välkänt område kan vara för att man ofta pratar i engelska termer och då istället hänvisar till det som facility-eller asset management.

Miljöaspekt och Trivsel

I fastighetsbranschen liksom i många andra branscher ökar kraven på miljövänliga åtgärder. Det kan vara allt ifrån material i hus som måste ersättas till glödlampor med kvicksilver som måste bytas ut. Vid större förändringar kan de boende behöva ett temporärt uppehälle. Det är sådana frågor som en fastighetsförvaltare kan behöva planera för.

Driften av fastigheten ska också diskuteras och helst ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Där spelar energiförvaltning och avfallsprocesser en stor roll. Det bestäms av de boende, fastighetsförvaltaren och styrelsen.

Fastighetsförvaltare

En fastighetsförvaltare är en person som ansvarar för en eller flera bostadsrättsföreningar samt har det övergripande ansvaret för projekt, ekonomi, facilitet och driftpersonal. En högskoleutbildad fastighetsförvaltare är oftast den som förädlar fastigheterna och säkerställer att kunderna är nöjda med fastigheten.

En fastighetsförvaltares arbetsuppgifter varierar mycket beroende på fastighet, ansvarsområde, kompetens och dylikt. Här är några saker en fastighetsförvaltare kan hjälpa dig med:

  • Hyra ut lägenheter
  • Medverka vid ägarbyte av lägenheter
  • Ekonomiskt ansvar med allt från bokföring och redovisning till lån (Alternativt anställa en revisor eller redovisningskonsult)
  • Planera för/utföra underhåll av gemensamma utrymmen (t.ex. garage, gård, trapphus, hiss osv.)
  • Medverka och planera för reparationer
  • Posthantering och kontakt med postens personal
  • Kontroll av fastighet
  • Kontakt med driftpersonal, myndigheter, kommun och hyresgäster.
  • Planering av projekt såsom renovering, utbyggnationer, mm.

Det går att utbilda sig till fastighetsförvaltare på yrkeshögskola eller universitet. Oftast söker man sig till akademiska utbildningar med fastighetsanknytning såsom ekonomiprogrammet eller till fastighetsprogrammet. Där får man avancerade kunskaper inom många relevanta områden. Tillexempel kan man lära sig om fastighetsförvaltning, fastighetsrätt, fastighetsekonomi, investeringskalkylering, upphandling och uthyrning. Alla dessa områden är värdefulla för den som ska förvalta en eller flera fastigheter.

Tips när du ska välja fastighetsförvaltare

För mindre fastighetsbolag kan det vara svårt att ha sin egen fastighetsförvaltningsavdelning. Därför väljer många fastighetsägare att istället anlita en fastighetsförvaltare. En fastighetsförvaltare kan arbeta för flera fastighetsföreningar utan att det behöver innebära problem för någondera. Det enda man ska tänka på är att denne inte har allt för mycket på sitt bord. Då kan det vara svårt för hen att hinna med just din förenings arbetsuppgifter.

Vidare är det bra om fastighetsförvaltaren kommer från ett fastighetsförvaltningsbolag med gott rykte. Då är det mer troligt att denne besitter den kunskap som krävs samt har koll på viktiga lag- och regeländringar i branschen. Det blir också lättare att ställa krav samt att man slipper oroa sig över att fastighetsförvaltningen missköts vid semestrar eller sjukdom eftersom fastighetsförvaltare har någon som kan täcka upp vid vakanser.

Pris på fastighetsförvaltning

Pris på fastighetsförvaltning kan vara mycket varierande. Främst beror det på antalet lägenheter samt vilka arbetsuppgifter fastighetsförvaltaren förväntas göra. Med en duktig fastighetsförvaltare finns pengar att spara. Bl.a. är det viktigt att ens fastighetsförvaltare är duktig på att förhandla om avtal och har ett bra nätverk. Fastighetsförvaltaren ska se till att ha pålitlig driftpersonal och se till föreningen inte betalar mer än man borde för dessa tjänster. Om fastighetsförvaltaren inte själv sköter ekonomin är det också viktigt med en branscherfaren revisor eller redovisningskonsult eftersom dessa bl.a. känner till de avdragsgilla kostnader som finns. Där finns pengar att spara!

Man brukar dela upp kostnaden för fastighetsförvaltning i två grupper; kostnaden för underhåll som baseras på de priser man fått för städning, montering osv. och förvaltningskostnaden som är den administrativa delen. Båda kostanderna ska budgeteras noggrant och det är fastighetsförvaltaren som är ansvarig för att föreningen håller budget.

Fastighetsjuridik och fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett juridiskt område som handlar om bildande, ägande, upplåtelser och överlåtelser av fastigheter. En fastighetsjurist är således en jurist som har expertkunskaper inom fastighetsrätt. En viktig del inom fastighetsrätten är att klargöra ägandeförhållanden. Främst måste äganderätten definieras och skrivas ner samt att ägandeparten blir tydlig för alla.

Fastighetsrätt kan delas in under allmän fastighetsrätt samt speciell fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten rör i första hand privatpersoner och sådant som fastighetsköp, hyror och arrende. Fastighetsköp kräver en köpehandling med underskrift från köparen och säljaren och ska dessutom innehålla överlåtelseförklaring och köpesumma. Dessa delar kan en fastighetsjurist hjälpa till med. Speciell fastighetsrätt å andra sidan rör i första hand myndigheter och liknande funktioner. Oftast tillämpas speciell fastighetsrätt vid fastighetsbildning samt vid nya byggbestämmelser.

Fastighetsjurist

En fastighetsjurist kan vara guld värd när man behöver hjälp inom det fastighetsrättsliga området. Fastighetsjuristen kan hjälpa till med ombildning av hyresfastigheter, fastighetsöverlåtelse, ekonomistyrning och hyresförhandlingar. En fastighetsjurist kan även sköta saker som tvistelösning och myndighetskontakter åt bostadsrättsföreningen.

Varför anlita en fastighetsjurist?

Juridik är komplext och inte alltid greppbart för den som inte är utbildad. För att kunna få lagen på sin sida krävs det att man har stenkoll på lagar och regler inom det område man verkar. Eftersom juridik inte är någonting som vem som helst sätter sig in i på nolltid är det tur att det finns utbildade och erfarna människor man kan vända sig till. En fastighetsjurist jobbar med fastighetsfrågor och är därför uppdaterad på ändringar i lagar och regler som behövs för att hantera frågor om fastigheter och fastighetsskötsel. 

Ageras hjälper dig att hitta en fastighetsförvaltare eller fastighetsjurist

Vi på Ageras samarbetar med duktiga fastighetsförvaltare och fastighetsjurister som kan hjälpa dig med allt som rör förvaltning och fastighetsrätt. Oavsett om du är privatperson, arbetar på en myndighet eller driver ett företag kan vi hjälpa dig. Genom att beskriva ditt behov på vår hemsida kan du motta upp emot 3 offerter inom loppet av 48 timmar! Samtliga erbjudanden är gratis och helt oförpliktigade. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret på hemsidan, så matchar vi dig med en specialist nära dig! 

Få erbjudande från 3 fastighetsförvaltare

Gratis, oförpliktigat och inom 48 timmar

Ageras får kontakta mig via e-mail
Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga fastighetsförvaltare och fastighetsjurister där ute!

Sveriges största nätverk av fastighetsförvaltare och fastighetsjurister
Din chans till rätt matchning

Du förtjänar ett rättvist pris
Offerter från flera förvaltare och jurister ger fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på matchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga fastighetsförvaltare eller fastighetsjurister i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 sakkunniga som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj specialist
När du mottagit offerter från samtliga specialister väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya förvaltare eller jurist.

Hitta rätt fastighetsförvaltare - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning