Få 3 offerter

Fastighetsförvaltare

Hitta den bästa matchningen inom fastighetsförvaltning

En hyres- eller bostadsrättsförening sköter inte sig själv. Oavsett om det är glödlampor som ska bytas eller balkonger som ska byggas så behövs någon som koordinerar aktiviteterna. Bland annat är det en del administrativa arbetsuppgifter som måste skötas, men även praktiska och inte minst ekonomin. Därför behöver de flesta fastighetsföreningar en fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen sköter om och bevarar fastigheterna för att skapa en trygg och trivsam miljö. En fastighetsförvaltarens jobb kan innebära allt från gräsklippning och underhåll i trappuppgången till administrativa delar som att säkerställa att hyror blir betalda, reparationer blir gjorda och att hyresgästerna är nöjda. 

När man letar efter en fastighetsförvaltare kan den bästa lösningen se olika ut beroende på vilka behov man har. Vi tar fram de mest relevanta offerterna för just er verksamhet – helt utan förpliktelser.

Hos Ageras hittar du en gratis förmedlingstjänst med tillgång till ett högkvalitativt nätverk av kvalificerade specialister.Till specialistens uppgifter hör att underhålla och förvalta olika slags fastigheter. Det innebär såväl administrativa som praktiska sysslor och i praktiken kan arbetet se mycket varierande ut. För en mindre fastighetsägare ser behoven annorlunda ut jämfört med för en större fastighetsägare. Det betyder att man i jakten på rätt lösning kan behöva allt ifrån en person som sköter drift och är kunnig inom flera områden, till ett större företag som erbjuder en helhetslösning. Ofta utgör det en utmaning att finna det alternativ som passar verksamheten, för att inte tala om flera alternativ där man har möjlighet att jämföra i lugn och ro. Det är här vi vill underlätta för dig och matchar dig därför med tre fastighetsförvaltare.

Få 3 offerter
Få 3 offerter

Så fungerar Ageras

1
Fyll i formuläret. Beskriv ditt ärende och få tre kostnadsfria offerter.
2
Inom 48 timmar kommer du att få offerter och har möjlighet att jämföra dem utifrån ditt behov.
3
Välj fastighetsförvaltare. Välj den specialist som passar din verksamhet för att inleda ett samarbete.
Få 3 offerter
Få 3 offerter

Allmännyttiga bostadsbolag

Allmännyttiga bostadsbolag, det vill säga kommunalt eller statligt ägda sådana, drivs utan vinstsyfte och hur organisation och drift ser ut varierar från kommun till kommun. Det finns även specialfall, som exempelvis Akademiska Hus, som ägs av Svenska staten men ändå ska generera marknadsmässig avkastning.

Privata fastighetsbolag

Privata fastighetsbolag drivs med vinstsyfte. Små fastighetsägare, som exempelvis endast äger ett eller ett par hyreshus, kan ofta sköta det mesta av driften själva, men behöver ibland ta hjälp med vissa bitar. Även större fastighetsägare utan egen förvaltningsavdelning lägger gärna ut uppgiften på entreprenad. Den som äger ett eller ett par mindre hus kanske bara behöver hjälp med det dagliga underhållet å andra sidan. För ett stort eller medelstort fastighetsbolag tjänar man ofta på att ge en expert det övergripande ansvaret för all drift och skötsel.

Bostadsrättsföreningar

Ett annat av exemplen är bostadsrättsföreningar, där en extern förvaltning normalt sett är nödvändig. Medlemmar i en bostadsrättsförening vill naturligtvis hålla sina bostadsavgifter låga utan att tumma på husets underhåll och skick. I en bostadsrättsförening kan man ofta spara in pengar genom att exempelvis anordna städdagar eller scheman där alla bostadsrättsinnehavare hjälps åt, medan den ekonomiska delen helst bör skötas externt.

Administration

Budgetering och planering, löpande bokföring, beaktande av skatteregler och kontakt med myndigheter, listan kan göras lång av allt pappersarbete som ingår i ett fastighetsbolag.

Medverkande vid ägarbyte

När bostadsrätter köps och säljs i en förening behöver bostadsrättsföreningen någon som sköter ägarbytet rätt och riktigt. Mäklare och banker tar hand om sina uppgifter, men en förvaltning kan vara behjälplig när det kommer till bakgrundskontroll av köparen och det administrativa arbetet som kommer med medlemmars tillträde och utträde ur föreningen.

Underhållsplanering

Trappstädning, gräsklippning och fasadmålning är alla viktiga delar av en fastighets underhåll. Dagliga, veckovisa och kvartalsvisa sysslor, men även de som sker på lång sikt, behöver planeras in och följas upp för att hålla ett hus i gott skick utan att kostnaderna skenar i väg. Ett proffs fungerar som knutpunkten i arbetet och ser till att det blir gjort.

Upphandlingar

Inköp av tjänster och varor sker regelbundet i en fastighet. En erfaren och duktig yrkesperson har bra koll på var och hur man får de bästa kontrakten och ser till att ha rätt person på rätt plats i verksamheten. Ett stort kontaktnät och långvariga affärsrelationer kan göra stor skillnad vid entreprenadupphandlingar.

Kontakt med driftpersonal och hyresgäster

En teknisk förvaltare blir lätt en arbetsledare för ytterligare personer som utför det praktiska arbetet i huset. Behöver hissen repareras eller en glödlampa i trapphuset bytas ut? Rätt person ser till att allt blir gjort i tid och utan bekymmer, även när hen inte utför sysslorna själv. Förvaltaren kan även sköta övrig kontakt med hyresgäster och på så sätt fungera som ditt ombud i många frågor.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?