Fastighetsförvaltare

Hitta den bästa matchningen inom fastighetsförvaltning

Så fungerar Ageras

Fyll i formuläret. Beskriv ditt ärende och få tre kostnadsfria offerter.

Inom 48 timmar kommer du att få offerter och har möjlighet att jämföra dem utifrån ditt behov.

Välj fastighetsförvaltare. Välj den specialist som passar din verksamhet för att inleda ett samarbete.

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med
Få offerter från 3 fastighetsexperter
Ageras får kontakta mig via e-mail

Passande omfattning

Små fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar vill ibland sköta vissa uppgifter i fastigheten själv och på så sätt hålla nere kostnaderna. För andra fastighetsbolag utan egen förvaltningsavdelning är däremot det naturliga ofta att vända sig till någon som tar det övergripande ansvaret för koordination.

Gott anseende

Vare sig det handlar om att anlita en extern person för dagligt underhåll eller att lägga ut hela förvaltningen på entreprenad, är det viktigt att välja duktiga fastighetsförvaltare med gott rykte i branschen.

Rätt kvalificering

Att förvalta fastigheter tenderar att bli mer komplext och beroende på vilka områden man vill ta in hjälp på är det viktigt att se till att en förvaltare har motsvarande kvalifikationer. Det finns flera olika yrkeshögskoleutbildningar till fastighetsförvaltare, men även högskoleutbildning inom ekonomi och teknik kan styrka den kompetens som eftersöks.

Ta chansen att välja bland tre offerter från olika fastighetsförvaltare

Vad gör en fastighetsförvaltare?

En fastighetsförvaltare är en person som ansvarar för en eller flera bostadsrättsföreningar samt har det övergripande ansvaret för projekt, ekonomi, facilitet och driftpersonal. En högskoleutbildad fastighetsförvaltare är oftast den som förädlar fastigheterna och säkerställer att kunderna är nöjda med fastigheten.

En fastighetsförvaltare har som arbetsuppgifter flera varierande åtaganden. De kan hjälpa till med allt från att byta glödlampor i trapphus till att ha det övergripande ansvaret för samtliga delar av fastighetens skötsel. Kort sagt, så menas inte alltid samma sak och alla i branschen utför inte heller samma uppgifter. För att svara på frågan vad gör en fastighetsförvaltare skiljer man vanligtvis på teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Tekniska förvaltare har ofta rollen som knutpunkt för den driftpersonal som behövs för att underhålla byggnader och tillhörande markområden. Ekonomiska förvaltare sköter i stället den administrativa biten av fastighetsdriften. Några konkreta exempel på vad en fastighetsförvaltare kan hjälpa till med är:

   Teknisk förvaltning      Ekonomisk förvaltning
  • Att sköta planeringen av byggnadsunderhåll och reparationer
  • Att sköta det löpande underhållet och driften av fastigheten
  • Att ta hand om städning av allmännyttiga utrymmen inomhus och utomhus
  • Att ta emot felanmälningar från hyresgäster
  • Att förhandla om entreprenadupphandlingar
 
  • Att ansvara för budget
  • Att förhandla om och skriva olika hyreskontrakt
  • Att ansvara för bokföring med mera

Det går att utbilda sig till fastighetsförvaltare på yrkeshögskola eller universitet. Oftast söker man sig till akademiska utbildningar med fastighetsanknytning såsom ekonomiprogrammet eller till fastighetsprogrammet. Där får man avancerade kunskaper inom många relevanta områden. Tillexempel kan man lära sig om fastighetsförvaltning, fastighetsrätt, fastighetsekonomi, investeringskalkylering, upphandling och uthyrning. Alla dessa områden är värdefulla för den som ska förvalta en eller flera fastigheter.

Fastighetsförvaltare är inte någon skyddad titel, utan vem som helst har rätt att kalla sig så. I dag finns flera alternativ på fastighetsförvaltningsprogram på yrkeshögskolor, och där man även kan bli diplomerad fastighetsförvaltare. Flerårig branscherfarenhet kan dock vara nog så meriterande och det är en god idé att gå på rekommendationer från tidigare och nuvarande uppdragsgivare.

En större fastighetsförvaltning har vanligtvis anställda som är specialiserade inom alla olika delar. Då har dessa personer egna ansvarsområden där de är experter. Den som har hand om bokföring bör exempelvis då ha helt andra kvalifikationer än den som planerar byggnadsåtgärder. Även juridisk kompetens kan krävas i vissa fall.

Allmännyttiga bostadsbolag

Allmännyttiga bostadsbolag, det vill säga kommunalt eller statligt ägda sådana, drivs utan vinstsyfte och hur organisation och drift ser ut varierar från kommun till kommun. Det finns även specialfall, som exempelvis Akademiska Hus, som ägs av Svenska staten men ändå ska generera marknadsmässig avkastning.

Privata fastighetsbolag

Privata fastighetsbolag drivs med vinstsyfte. Små fastighetsägare, som exempelvis endast äger ett eller ett par hyreshus, kan ofta sköta det mesta av driften själva, men behöver ibland ta hjälp med vissa bitar. Även större fastighetsägare utan egen förvaltningsavdelning lägger gärna ut uppgiften på entreprenad. Den som äger ett eller ett par mindre hus kanske bara behöver hjälp med det dagliga underhållet å andra sidan. För ett stort eller medelstort fastighetsbolag tjänar man ofta på att ge en expert det övergripande ansvaret för all drift och skötsel.

Bostadsrättsföreningar

Ett annat av exemplen är bostadsrättsföreningar, där en extern förvaltning normalt sett är nödvändig. Medlemmar i en bostadsrättsförening vill naturligtvis hålla sina bostadsavgifter låga utan att tumma på husets underhåll och skick. I en bostadsrättsförening kan man ofta spara in pengar genom att exempelvis anordna städdagar eller scheman där alla bostadsrättsinnehavare hjälps åt, medan den ekonomiska delen helst bör skötas externt.

Tips när du ska välja fastighetsförvaltare - Viktiga aspekter att tänka på

För mindre fastighetsbolag kan det vara svårt att ha sin egen fastighetsförvaltningsavdelning. Därför väljer många fastighetsägare att istället anlita en fastighetsförvaltare. En fastighetsförvaltare kan arbeta för flera fastighetsföreningar utan att det behöver innebära problem för någondera. Det enda man ska tänka på är att denne inte har allt för mycket på sitt bord. Då kan det vara svårt för hen att hinna med just din förenings arbetsuppgifter.

Vidare är det bra om fastighetsförvaltaren kommer från ett fastighetsförvaltningsbolag med gott rykte. Då är det mer troligt att denne besitter den kunskap som krävs samt har koll på viktiga lag- och regeländringar i branschen. Det blir också lättare att ställa krav samt att man slipper oroa sig över att fastighetsförvaltningen missköts vid semestrar eller sjukdom eftersom fastighetsförvaltare har någon som kan täcka upp vid vakanser.

Det kan ändå finnas gott om anledningar till att ta in nya offerter från andra yrkesutövare. Verksamheter förändras med tiden och därmed tillkommer nya behov och krav som måste mötas. I och med det kan även nya förvaltningslösningar bli nödvändiga. Exempelvis när man etablerar sig i en ny stad kan lokala lösningar behövas på plats. Interna omstruktureringar i företaget kan göra att fler, färre eller bara helt andra externa tjänster kan komma att behövas. Det skadar aldrig att se över nya offerter för att kunna jämföra vilka fördelar som finns att vinna.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig