Få erbjudanden från 3 revisorer

Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar

Ageras får kontakta mig via e-mail
Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga revisorer där ute!

Sveriges största nätverk av revisorer
Din chans till rätt matchning

Du förtjänar ett rättvist pris
Offerter från flera revisionsbyråer ger fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på revisormatchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga revisorer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 revisorer som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj specialist
Efter att du mottagit offerter från samtliga revisionsbyråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya revisor.

Hitta rätt revisor - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning

Introduktion till ekonomistyrning

När man talar om ekonomistyrning kan man referera till flera olika saker men i grunden handlar det om att företagets strategi förverkligas genom att sätta- och följa upp mål. Ekonomistyrningen ser till att affärsplanens övergripande mål, strategier, handlingsplaner fungerar. Man talar oftast om tre typer av ekonomistyrning. Den mest traditionella är resultatstyrningen eller ”result control”, men det finns också handlingsstyrning (action control) och personalstyrning (personnel control). Den traditionella ekonomistyrningen handlar främst om att se till så att ekonomin stöttar företagsstrategin. Mycket handlar om att allokera resurser till strategiska fokusområden men också om att kostnadsplanera, mäta resultat och följa upp budgetar.

Det är också viktigt att se till att budgeten som läggs bryts ner på divisionsnivå till konkreta och lättlästa budgetmål. I och med det tilldelar man chefer ett budgetansvar vilket innebär att cheferna blir ansvariga för den budget som hens avdelning tilldelats. Ofta är detta kombinerat med ett incitamentsprogram som controllern sköter. Ett incitamentsprogram är en morot som ska få personer att arbeta hårdare mot sina mål.

Vem jobbar med ekonomistyrning?

Personer som arbetar med ekonomistyrning brukar kallas för controllers. En controller har bred kunskap inom företagsekonomi och kan sköta allt från budgetering och fakturering till att göra mätningar och kalkyler. En annan viktig uppgift är att kommunicera med ledningen och resten av företaget och berätta hur företaget mår. Controllern informerar om huruvida man håller budget, skapar prognoser och ger förslag på åtgärder som företaget kan vidta för att bli bättre.

Till skillnad från en redovisningskonsult så använder controllern information från logistiksystem, personalsystem och CRM system vid vissa analyser. Ibland bryter controllern ner siffrorna i kundbeteendeanalyser som kan användas för att till exempel utbilda säljpersonal. Det ligger också inom en controllers ansvarsområde att se till att mätstockarna och mätinstrumenten är korrekta när man övervakar en prestation.

Några av de uppgifter som kan ligga på controllerns bord är:
  • Tillväxtfart i omsättning eller försäljning
  • Marknadsandelsfart
  • Hur ska företaget maximera sin vinst?
  • Prissättningskalkylering
  • Personalomsättningsmått
  • Kundnöjdhetsanalys
  • Kostnadskalkyl

… och så vidare…

Controllerns jobb är viktigt

Många av besluten som tas på ledningsnivå baseras på kalkyler som controllern har gjort. Bland annat kan det handla om att satsningen år 1 har visat positiva resultat och att man i år 2 antingen känner sig nöjd och nu vill allokera resurser till andra delar, eller att man vill fortsätta satsa eftersom det givit resultat.

Överlag handlar ekonomistyrningen om att hålla ekonomin synkad med den operativa delen för att uppnå resultat som ligger i linje med företagets strategi. Med det kan en revisor hjälpa till. Det finns också möjligheter att reda ut varför företaget inte går som förväntat eller varför budgetutfallet inte blir som man tänkt sig.

Ageras matchar dig med 3 revisorer

Ageras är Nordens främsta förmedlare av ekonomiuppdrag och har ett bredd nätverk av revisorer och redovisningskonsulter. Vi kan hjälpa dig komma i kontakt med upp emot 3 revisorer – snabbt, smidigt och kostnadsfritt!