Ekonomistyrning: Hittar experter inom controlling

Få offerter från konsulter specialiserade på ekonomistyrning och välj den offert som passar dig bäst

Så fungerar Ageras

Fyll i formuläret för att få en matchning. Beskriv ditt ärende och få prisförslag från 3 experter inom 48 timmar.

Vilken konsult passar dig bäst? Konsulter du får kontakt med är en matchning utifrån ditt behov.

Välj en expert inom ekonomistyrning. Börja samarbetet med en kunnig konsult!

Få erbjudande från 3 konsulter
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

Resultatstyrning

Resultatstyrning eller "result control" innebär att mål anges för vad verksamheten ska uppnå, samt att resultatet följs upp, analyseras, diskuteras och bedöms. Syftet med resultatstyrning i staten är att bedriva myndigheternas verksamhet så effektivt som möjligt. Resultatstyrningen i staten bygger på delegerat ansvar och förtroende, kombinerat med regelbunden återkoppling.

Handlingsstyrning

Vid handlingsstyrning eller "action control" så styr man personalens handlingar antingen genom att man ser till att de måste följa visa regler eller att man förhindrar dem från att utföra vissa handlingar. Den här typen av ekonomistyrning passar bäst inom verksamheter där man har en stor kunskap om vilka handlingar som är bra för verksamheten i sig.

Personalstyrning

Vid personalstyrning eller "personnel control" så försöker man att decentralisera och låta personalen styra sig själva. Det gör man ofta när det är svårt att mäta deras resultat. Vid kulturell styrning kontrollerar personalen varandra och precis som med annan personalstyrning så har man mycket eget ansvar och det är en stabil företagskultur som genomsyrar verksamheten.

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med så får du tre erbjudanden inom bara några timmar

Vad är ekonomistyrning?

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål.  När man talar om ekonomistyrning kan man referera till flera olika saker men i grunden handlar det om att företagets strategi förverkligas genom att sätta- och följa upp mål. Ekonomistyrningen ser till att affärsplanens övergripande mål, strategier, handlingsplaner fungerar.

Man talar oftast om tre typer av ekonomistyrning. Den mest traditionella är resultatstyrningen eller ”result control”, men det finns också handlingsstyrning (action control) och personalstyrning (personnel control). Den traditionella ekonomistyrningen handlar främst om att se till så att ekonomin stöttar företagsstrategin. Mycket handlar om att allokera resurser till strategiska fokusområden men också om att kostnadsplanera, mäta resultat och följa upp budgetar.

Det är också viktigt att se till att budgeten som läggs bryts ner på divisionsnivå till konkreta och lättlästa budgetmål. I och med det tilldelar man chefer ett budgetansvar vilket innebär att cheferna blir ansvariga för den budget som hens avdelning tilldelats. Ofta är detta kombinerat med ett incitamentsprogram som controllern sköter. Ett incitamentsprogram är en morot som ska få personer att arbeta hårdare mot sina mål.

Affärsplanering

En affärsplan är en grundläggande plan som hjälper dig förverkliga din affärsidé. Nystartade företag har med andra ord mycket att vinna på att utforma en gedigen affärsplan.

Prissättningskalkylering

Prissättningskalkylering beräkningar för vilket pris du behöver ta ut för din vara eller tjänst för att få täckning för dina kostnader.

Mått för personalomsättning

Personalomsättning är ett mått på hur många anställda som slutar under ett år i förhållande till antalet anställda. En hög personalomsättning är inte bra i och med att det kostar att anställa på nytt.

Din chans till en god matchning: Vi har ett stort nätverk av experter inom ekonomistyrning & controlling

Under fyra års tid har vi arbetat med att skapa ett högkvalitativt nätverk av konsulter specialiserade på ekonomistyrning. Vi har hittills kunnat hjälpa tusentals personer komma i kontakt med experter som passar in på deras specifika behov. Vårt nätverk möjliggör en god matchning med upp emot 3 experter med den kompetens som behövs för att hjälpa just dig. Att utnyttja Ageras tjänst är smart. Du betalar ingenting och får kontaktuppgifter till experter som är väl kvalificerade för att ta sig an ditt uppdrag. Inte heller binder du dig till att anlita någon av de föreslagna. Så ta reda på vilken expert som bäst passar dig! Det finns mycket att vinna.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig