Revisor: Hitta en revisor till ditt aktiebolag

Gratis revisormatchningar för ett enklare företagande

Behöver du någon som granskar årsredovisningen, reviderar ditt aktiebolag eller någon att bolla ekonomiska beslut med? Då kan det vara dags att se sig om efter en revisor. 

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att oberoende granska och verifiera redovisning samt bokföring i verksamheter såsom företag, myndigheter och föreningar. Då en revisor utför en revision innebär det att denne person får insyn i den ekonomiska verksamheten för försäkra att den information som lämnats är korrekt. Det gör revisorn i en revisionsberättelse där denne intygar huruvida bokföringen utförts enligt de krav som lagen ställer. En revisor är kunnig inom områden som skatt, deklaration, redovisning- och bokföringsregler. En revisor kan därför fungera som rådgivare och bollplank för företagare samt andra verksamheter.

Spara tid och bind inte upp dig innan du har hittat en skicklig och billig revisor som är den bästa lösningen för din verksamhet. Många av våra kunder upplever redovisningsbiten i företagandet som svår, tidskrävande och stressande. Det är av den anledningen vi finns här. Vi vill göra ditt företagande enklare genom att matcha dig med en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult i närheten av dig. 

Tack vare vår gratis förmedlingstjänst kan du utan förpliktelser få offerter från 3 duktiga revisorer, som alla utgår från dina specifika behov. Spara tid och pengar på att matchas med och/eller byta revisor genom oss!

Få 3 offerter

Så fungerar Ageras

1
Fyll i formuläret för att få en revisormatchning. Beskriv ditt ärende och få prisförslag från 3 duktiga revisorer inom 48 timmar.
2
Jämför offerterna. Vilken auktoriserad revisor passar dig bäst? Revisorer du får kontakt med är en matchning utifrån ditt behov.
3
Välj en revisionsbyrå. Börja samarbetet med en kunnig och billig revisor!
Få 3 offerter
Få 3 offerter

Bolag med en juridisk person som delägare

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor. Ett handelsbolag med minst en juridisk person som delägare måste enligt grundregeln ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorsplikt gäller när ett bolag med en juridisk person som delägare har två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: en nettoomsättning på över 3 miljoner kronor, en balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor eller fler än 3 anställda.

Enskild firma eller stort bolag med en fysisk individ som delägare

En enskild näringsidkare behöver normalt inte ha någon revisor. Men stora företag måste ha en kvalificerad revisor och anmäla detta till Bolagsverket. Revisorsplikt gäller när en enskild firma eller stort bolag med en fysisk individ som delägare har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren en omsättning på över 80 miljoner kronor, en balansomslutning på över 40 miljoner kronor eller fler än 50 anställda.

Ekonomiska föreningar: Ideella föreningar och stiftelser

Inte heller ekonomiska föreningar, såsom bostadsrättsföreningar, eller ideella föreningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga är undantagna revisorsplikten. De måste också genomgå en extern revision av en auktoriserad revisor. Med tanke på att revisor krav i vissa fall sträcker sig från enskild firma till i alla lägen bostadsrättsföreningar kan plikten gälla såväl privatpersoner som organisationer.

Revisor i Malmö

Hitta en lokal revisor

Revisor i Stockholm

Hitta en lokal revisor

Revisor i Göteborg

Hitta en lokal revisor

Revisor Helsingborg

Hitta en lokal revisor

Revisor i Västerås

Hitta en lokal revisor

Revisor i Uppsala

Hitta en lokal revisor

Revisor i Örebro

Hitta en lokal revisor

Revisor i Kalmar

Hitta en lokal revisor

Revisor i Växjö

Hitta en lokal revisor

Hjälp med prisförhandling

Den branschkunniga revisorn känner ofta till prisläget och kan därför hjälpa dig i prisförhandlingar. Det är en stor fördel att ha en klar bild av vad en sak kostar, att inte jämföra äpplen med päron när ett avtal ska förhandlas fram. Revisorns kunskap om marknaden kan ge din verksamhet ett övertag.

Hjälp med årsredovisningen

När revisorsplikt förekommer kan det vara obligatoriskt för dig att anlita en auktoriserad revisor, som då gör en extern revision. Såväl större bolag som ekonomiska föreningar har revisorsplikt. Det går dock lika bra att anlita konsulten för enskild firma. Då slipper du göra redovisningen själv.

Hjälp med revisionsberättelsen

Verksamheter med revisorsplikt ska även ha en revisionsberättelse. När berättelsen skrivs av en sakkunnig och engagerad konsult kan den öka potentiella investerares intresse. En tydlig och välformulerad revisionsberättelse kan likaså visa både ledarna och medarbetarna verksamhetens väg framåt.

Hjälp med idéer

Revisorns oberoende ställning till, och tystnadsplikt gentemot, verksamheten kan göra personen till en fantastisk stöttepelare. Om personen är insatt i branschen och verksamheten kan den ge professionell ekonomisk rådgivning. Det är alltid lika värdefullt att ha ett bollplank och nya, fräscha ögon som ser möjligheter du kanske inte visste fanns.

Hjälp med inkomster och utgifter

Förslag på reducerade utgifter kan vara allt från att minska inköpen till att anställa färre medarbetare. Att öka intäkterna är också en viktig del av många verksamheters effektivisering. En auktoriserad revisor eller redovisningskonsult med branschkunskap vet exempelvis hur du kan optimera verksamheten för att omsätta mer pengar och kan föreslå bra företagslån.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?