Få 3 gratis offerter

Revisor: Hitta revisor till ditt aktiebolag eller enskild firma

Gratis revisormatchning till din verksamhet

Behöver du någon som granskar årsredovisningen, reviderar ditt aktiebolag eller någon att bolla ekonomiska beslut med? Då kan det vara dags att hitta en revisor.

Få 3 gratis offerter
Få 3 gratis offerter

Så här fungerar Ageras:

1
Fyll i formuläret vad du behöver hjälp med. Inom 48 timmar får du offerter från tre olika revisorer. Detta är inte bindande.
2
Revisorerna som matchas med dig är baserat på dina behov, vilken auktoriserad revisor passar dig bäst? Jämför offerterna innan du tar ditt beslut.
3
Välj vilken revisionsbyrå du vill jobba med och börja samarbetet med en kunnig och billig revisor.
Få 3 gratis offerter
Få 3 gratis offerter

Bolag med en juridisk person som delägare

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor. Ett handelsbolag med minst en juridisk person som delägare måste enligt grundregeln ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorsplikt gäller när ett bolag med en juridisk person som delägare har två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: en nettoomsättning på över 3 miljoner kronor, en balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor eller fler än 3 anställda.

Enskild firma eller stort bolag med en fysisk individ som delägare

En enskild näringsidkare behöver normalt inte ha någon revisor. Men stora företag måste ha en kvalificerad revisor och anmäla detta till Bolagsverket. Revisorsplikt gäller när en enskild firma eller stort bolag med en fysisk individ som delägare har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren en omsättning på över 80 miljoner kronor, en balansomslutning på över 40 miljoner kronor eller fler än 50 anställda.

Ekonomiska föreningar: Ideella föreningar och stiftelser

Inte heller ekonomiska föreningar, såsom bostadsrättsföreningar, eller ideella föreningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga är undantagna revisorsplikten. De måste också genomgå en extern revision av en auktoriserad revisor. Med tanke på att revisor krav i vissa fall sträcker sig från enskild firma till i alla lägen bostadsrättsföreningar kan plikten gälla såväl privatpersoner som organisationer.

Revisor i Malmö

Hitta en lokal revisor

Revisor i Stockholm

Hitta en lokal revisor

Revisor i Göteborg

Hitta en lokal revisor

Revisor Helsingborg

Hitta en lokal revisor

Revisor i Västerås

Hitta en lokal revisor

Revisor i Uppsala

Hitta en lokal revisor

Revisor i Örebro

Hitta en lokal revisor

Revisor i Kalmar

Hitta en lokal revisor

Revisor i Växjö

Hitta en lokal revisor

Hjälp med prisförhandling

Den branschkunniga revisorn känner ofta till prisläget och kan därför hjälpa dig i prisförhandlingar. Det är en stor fördel att ha en klar bild av kostnaden för till exempel en produkt eller tjänst. Revisorns kunskap om marknaden kan ge din verksamhet ett övertag.

Hjälp med årsredovisningen

När revisorsplikt förekommer kan det vara obligatoriskt för dig att anlita en auktoriserad revisor, som då gör en extern revision. Såväl större bolag som ekonomiska föreningar har revisorsplikt. Givetvis kan du anlita en revisor även om du har enskild firma för att inte behöva göra redovisningen själv.

Hjälp med revisionsberättelsen

Verksamheter med revisorsplikt ska även ha en revisionsberättelse. När berättelsen skrivs av en sakkunnig och engagerad konsult kan den öka potentiella investerares intresse. En tydlig och välformulerad revisionsberättelse kan likaså visa både ledarna och medarbetarna verksamhetens väg framåt

Hjälp med idéer

Revisorns oberoende ställning till, och tystnadsplikt gentemot, verksamheten kan göra personen till en fantastisk stöttepelare. Om personen är insatt i branschen och verksamheten kan den ge professionell ekonomisk rådgivning. Det är alltid lika värdefullt att ha ett bollplank och nya, fräscha ögon som ser möjligheter du kanske inte visste fanns.

Hjälp med inkomster och utgifter

Förslag på reducerade utgifter kan vara allt från att minska inköpen till att anställa färre medarbetare. Att öka intäkterna är också en viktig del av många verksamheters effektivisering. En auktoriserad revisor eller redovisningskonsult med branschkunskap vet exempelvis hur du kan optimera verksamheten för att omsätta mer pengar och kan föreslå bra företagslån.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?