Få 3 offerter gratis

Bolagsbildning - allt om att starta bolag

Företagsrådgivare vid expandering eller nystartat företag

Det är spännande att starta bolag men det är en process att gå igenom innan verksamheten är igång, oavsett om det är ett nystartat företag eller expansion av ett befintligt. I samband med bolagsbildning kan det vara skönt att ha en företagsrådgivare som kan ge dig råd och stöd i företaget.

Få 3 offerter gratis
Få 3 offerter gratis

Så här fungerar Ageras

1
Beskriv dina behov av hjälp så detaljerat som möjligt i formuläret på sidan.
2
Invänta minst tre matchningar från vårt nätverk som motsvarar dina behov.
3
Gå i lugn och ro igenom de offerterbjudanden du fått och välj den som passar dig bäst.
Få 3 offerter gratis
Få 3 offerter gratis

Starta aktiebolag

För att starta aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kr. Man kan ha en eller flera ägare och dessa kan vara både fysiska och juridiska. Den stora fördelen med aktiebolag är att ägarna inte har något personligt ansvar. Om någonting skulle hända är det enbart det insatta kapitalet man riskerar, ingenting annat.

Starta handelsbolag

Handelsbolag är en form av bolag som har mycket gemensamt med ett aktiebolag. Här finns dock tydliga juridiska skillnader och bland annat finns inget krav på ett startkapital när ett handelsbolag bildas. Däremot ska det finnas minst två delägare varav båda är personligt ansvariga för den verksamhet som bedrivs. Personligt ansvar innebär att bolagets skulder kan behöva betalas ur ägarnas egen ficka om det skulle uppstå en situation där bolaget inte kan betala sina skulder.

Starta enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som det också kallas, är du som privatperson ensam ägare för företaget. Som enskild näringsidkare går det bra att driva flera verksamheter samtidigt så länge dessa sköts. Näringsidkaren kan inte vara en juridisk person vilket innebär att man är personligt ansvarig för exempelvis skulder och slutna avtal. Skulle företagets resurser inte räcka till kan man behöva betala dessa ur egen ficka.

Spåna företagsidéer

När man utvecklar en företagsidé från det första tanke fröet till ett bolag som omsätter pengar är det många timmars arbete vid skissbordet. En oberoende expert kan stötta samt hjälpa dig att utveckla idéerna och är en stor hjälp på vägen som gör att varje steg i processen också blir juridiskt korrekt.

Registrera din verksamhet

När du lämnar in din företagsbeskrivning har du ensamrätt till ditt namn i din bransch. Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av verksamhet du vill bedriva. Man ska lätt kunna förstå i detalj vad verksamheten går ut på från beskrivningen. Här är en expert på företagsbildning kunnig om tillvägagångssätt.

Rätt företagsform

Hur du ska fördela dina finanser och vilken typ av företag du ska bilda är ett stort beslut att fatta. Har du stora planer och ett större kapital att gå in med i din verksamhet? Vid den här typen av ärenden lämpar det sig att konsultera en företagsrådgivare om vad som är bäst.

Styrelse och suppleant

Om du startar enskild firma behövs ingen styrelse, men om du däremot startar ett bolag kräver företagsformen att en sådan finns. En företagsrådgivare brukar inte gå med i styrelsen, men utgör en trygg extern rådgivning i hur du ska göra.

Hur ska du använda bolagets kapital?

Att köpa saker i företagets namn som sedan inte får räknas som en tillgång undergräver verksamheten och kan längden förorsaka många problem. Med rätt rådgivning undviker du fallgropar som detta och kan i stället optimera företagets kapital.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?