Få tre erbjudanden

Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar

Ageras får kontakta mig via e-mail
Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många som är duktiga på bolagsbildning & företagsrådgivning!

Sveriges största nätverk av ekonomer, jurister och advokater
Stor chans till rätt matchning

Få ett rättvist pris
Offerter från flera byråer ger fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på matchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga personer eller byråer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 sakkunniga som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj specialist
Efter att du mottagit offerter från samtliga personer eller byråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete.

Få hjälp med bolagsbildning

Kostnadsfritt och helt utan bindning

Bolagsbildning

Att bilda bolag är en spännande process! Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs eller vad du vill uppnå med ditt företag så skiljer sig behovet av företagsform.

En redovisning- eller revisionsbyrå kan hjälpa dig med uppstarten eller formbytet av företaget och sköta den nödvändiga kontakten med myndigheter. På så sätt sparar du mycket tid som kan läggas på att starta igång den dagliga verksamheten i ditt nya bolag. Vid stora förändringar eller försäljning av andelar kan det vara bra att vända sig till en jurist för råd och information om skattekonsekvenser etc. Oavsett behov kan Ageras hitta någon för dig.

Med Ageras kan du som behöver hjälp med bolagsbildning eller ombildning snabbt bli satt i kontakt med rätt person. Baserat på ditt behov filtrerar vi fram 3 specialister som återkommer med offerter! Motta 3 icke-bindande erbjudanden – inom 48 timmar!

Starta företag

Om man ska starta eller ombilda ett företag är första steget att ta ställning till vilken bolagsform som passar bäst. När man bestämt sig för bolagsform ska man kontakta skatteverket där man registrerar sitt nya bolag. Men det kan vara knepigt att förstå vilken företagsform som passar bäst. Då kan det vara hjälpsamt att ta hjälp av en expert!

Bilda Aktiebolag

För att bilda AB måste man ha startkapital på minst 50 000 kr. Man kan ha en eller flera ägare och dessa kan vara både fysiska och juridiska. Den stora fördelen med aktiebolag är att ägarna inte har något personligt ansvar. Om någonting skulle hända är det enbart det insatta kapitalet man riskerar, ingenting annat.

Bilda Enskild näringsverksamhet

I en enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som det också kallas, är du som privatperson ensam ägare för företaget. Som enskild näringsidkare går det bra att driva flera verksamheter samtidigt så länge dessa sköts. Näringsidkaren kan inte vara en juridisk person vilket innebär att man är personligt ansvarig för exempelvis skulder och slutna avtal. Skulle företagets resurser inte räcka till kan man behöva betala dessa ur egen ficka.

Bilda handelsbolag

I ett handelsbolag finns inget kapitalkrav. Däremot ska det finnas minst två delägare varav båda är personligt ansvariga för den verksamhet som bedrivs. Personligt ansvar innebär att bolagets skulder kan behöva betalas ur ägarnas egen ficka om det skulle uppstå en situation där bolaget inte kan betala sina skulder.

Bilda kommanditbolag

I ett kommanditbolag finns en komplementär eller en så kallad bolagsman. Denna person har ett obegränsat personligt ansvar i bolaget. Ett kommanditbolag kan utöver komplementären ha flera andra kommanditdelägare. Dessa kan till skillnad från komplementären endast förlora sitt insatta kapital i bolaget.

Bilda ekonomisk förening

Som man hör på namnet så är en ekonomisk förening en förening. Syftet med en ekonomisk förening är att medlemmarna själva ska ha ekonomisk nytta av verksamheten. En ekonomisk förening måste vid registreringen ha minst tre medlemmar varav samtliga medlemmar har rösträtt vid föreningens stämmor. Varje medlem betalar en insats och vanligtvis en årsavgift för sitt medlemskap. Samtliga föreningar måste också ha en revisor.

Föreningen registreras hos bolagsverket innan uppstart och tillges vid godkännandet ett organisationsnummer. Skulle någonting hända kan styrelsemedlemmarna hållas personligt ansvariga.

Ombilda eller omvandla företag

Om du vill ändra företagsform överlåts det nuvarande företagets tillgångar och skulder till det nya bolaget. Överlåtelsen skiljer sig från försäljning eftersom ingen annan tillåts möjligheten att ta över tillgångarna.

Oavsett om du är mitt uppe i ett verksamhetsår måste ett bokslut göras. Det kan innebära att sista räkenskapsåret är kortare än ett år. Med en revisor eller redovisningskonsult kan du få hjälp med både bokslut och överlåtelsen. De vet hur man överför tillgångar till skattemässigt värde och ser till att bolagsändringen blir så smidig som möjligt.

Ombilda Enskild firma till Aktiebolag – Exempel

Om du tänker ombilda din enskilda firma till aktiebolag bör du registrera och skapa det nya bolaget på bolagsverket. Eftersom det krävs 50 000 kronor för att bilda ett aktiebolag krävs minst detta belopp som eget kapital i den enskilda firman för att kunna få tillbaka kontantinsatsen som gjordes vid registreringen. Det finns många regler kring överlåtelser vilket kan vara krångligt. På skatteverkets hemsida kan man få hjälp när man ombildar sin enskilda firma. Du kan också ta hjälp av en bolagsjurist eller en ekonom.

Bolagsrätt

Inom bolagsrätten tas förhållandet mellan organisationer och människor i ett bolag upp. Här finns också reglerna för vad som gäller för att ett bolag ska anses vara bildat. Bolagsrätten styr även de olika bolagsformerna samt reglerar individers personliga ansvar i dessa. Den berättar också för oss vad som händer när företag löses upp, går i konkurs, avvecklas och vad som sker med ledarna i dessa situationer.

Att teckna avtal

Avtal kan vara svåra att teckna. När det kommer till företag är det viktigt att överenskommelser tecknas i form av avtal som visar vad de två partnerna kommit överens om. Enligt lag så är muntliga och skriftliga avtal lika giltiga men det är betydligt svårare att styrka ett muntligt avtal vid en eventuell tvist. Därför kan det vara bra att skriva kontrakt som visar vad man kommit överens om.

I ett kontrakt är det dock viktigt att allt blir rätt och att man inte skriver på någonting som man sedan inte kan stå för. Det är därför väldigt viktigt att själva avtalstexten är korrekt. Den ska helt enkelt inte gå att feltolka. För att försäkra sig om att man får ett bra kontrakt tar många hjälp av en affärsjurist eller en revisor. Dessa personer har den kunskap och erfarenhet som behövs för att skriva ihop ett skräddarsytt avtal till dig.

Försäljning och köp av företag

Vid försäljning eller köp av företag måste avtal som inkluderar nya ägandeförhållanden, försäljningspris osv. skrivas. Detsamma gäller om delar av ett bolag säljs. I de situationerna kan man behöva hjälp på expertnivå. Vi rekommenderar därför att man anlitar en jurist eller advokat. Det spelar ingen roll hur noggrant man skriver ett avtal om dess innehåll kan bli tolkat på olika sätt. Det kan leda till en invecklad och kostsam rättstvist. Dessutom kan det leda till att man tvingas  avveckla bolaget, ett utfall som är väldigt oönskat. Se därför till att få hjälp av en juridiskt kunnig person om du ska köpa eller sälja ett bolag.

Bolagsjurist

En bolagsjurist är en jurist som jobbar för ett företag. Bolagsjurister arbetar med de juridiskt relaterade frågorna i ett bolag. Det kan vara allt från förändringar i organisationsstrukturen, köp eller försäljning av bolag, avtalsrätt och mycket mer. På senare år har det blivit vanligare att anlita en extern bolagsjurist men det beror helt på hur behovet ser ut.

Tips när du väljer bolagsjurist

Etablera en bra relation

Väljer man att anlita en extern bolagsjurist är det bra att tänka att man ska kunna använda hen vid fler tillfällen. Därmed kan det vara bra att etablera en god relation parterna emellan. Genom att hen lär känna företaget, branschen, målsättningen och räkenskaperna kan bolagsjuristen lättare och snabbare göra ett bra jobb och skapa mervärde för företaget. Dessutom blir det ofta dyrare att ta hjälp av flera, eftersom det går åt fler timmar om en ny person ska sätta sig in i verksamheten.

Ta hjälp av en Bolagsjurist i tid

I många fall är det smart att ta hjälp av en bolagsjurist redan från start. På så sätt kan man klara upp många av de frågeställningar som ofta uppkommer i uppstartsskedet. Till exempel kan man få svar på hur man kan hantera utomstående finansiering, hur man fördelar ansvar mellan delägare, vilka krav som ställs på de olika bolagsformerna osv. Eventuellt blir det också aktuellt med leasingavtal, hyresavtal, anställningsavtal, kontraktsskrivning, garantier och dylikt. Detta är någonting en jurist kan hjälpa till med.

Många frågor uppkommer också under tidens gång och det är då en trygghet att från start ha en person man litar på. Om företagets livscykel börjar gå mot sitt slut kan andra frågor bli aktuella. Det kan handla om försäljning av företaget, upplösning, avveckling, konkursförfarande eller företagsrekonstruktion.

Utnyttja kunskapen hos bolagsjuristen genom företagsrådgivning

En bolagsjurist är kunnig inom många olika områden så var smart och utnyttja denna kunskap till fullo. En bolagsjurist kan ge råd inom bland annat skatt, företagsförvärv och  due dilligence, förse företaget med analyser, osv. Hen kan svara på frågor om vad för skattekonsekvenser ett förvärv eller en ombildning kan ha. Den kan också ha mycket att säga till om när det gäller kundgarantier och så vidare. Jurister har de verktyg som behövs för att kunna handla och hjälpa företaget nå sina mål.

Kom igång

Vi hjälper dig komma i kontakt med specialister som kan hjälpa dig med bolagsbildning, omvandling eller rådgivning! Ageras har kontakt med flera yrkeskategorier och kan matcha dig med upp emot 3 revisorer, redovisningskonsulter, bolagsjurister eller affärsrådgivare – efter ditt behov! Vi filtrerar kostnadsfritt fram de 3 som passar bäst för dig, snabbt och enkelt!