Bolagsbildning: Vi matchar dig med företagsrådgivare

Starta bolag eller expandera företag med specialister inom ekonomi - Vi tillhandahåller gratis förmedlingstjänster

Att starta bolag är en spännande process! Det finns många viktiga steg att gå igenom innan du har din verksamhet igång, vare sig det är fråga om nystart eller om expansion. Att ha någon att bolla idéer och tankar med är en stor trygghet och en företagsrådgivare kan ge dig mycket energi och kraft att med självförtroende ta dig an alla aspekter av det nya företaget.

En företagsrådgivare kan hjälpa dig med uppstarten bolag eller formbytet av företaget och sköta den nödvändiga kontakten med myndigheter. På så sätt sparar du mycket tid som kan läggas på att starta igång den dagliga verksamheten i ditt nya bolag. 

Oavsett behov kan Ageras hitta någon för dig. För att allt ska bli rätt från början är det avgörande att du skaffar kompetent expertis som kan hjälpa dig med din bolagsbildning. Vi matchar dig med precis den kompetens du behöver för att du ska kunna göra din bolagsbildning enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder ett professionellt nätverk av finansiella experter och du betalar ingenting för att göra en förfrågan.

Så fungerar Ageras

Beskriv dina behov av hjälp så detaljerat som möjligt i formuläret på sidan.

Invänta minst tre matchningar från vårt nätverk som motsvarar dina behov.

Gå i lugn och ro igenom de offerterbjudanden du fått och välj den som passar dig bäst.

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med
Få erbjudande från 3 företagsrådgivare
Ageras får kontakta mig via e-mail

En erfaren företagsrådgivare kan regelverket

Har du haft glädjen att få expandera ditt företag och ska göra en ombildning exempelvis till ett aktiebolag, finns det mycket att hålla ordning på i kontakten med Skatteverket och Bolagsverket. En expert vet vad som krävs och kan all pappersexercis.

En auktoriserad konsult kan fallgroparna

Att uppge fel information till Skatteverket och andra myndigheter kan bli kostsamt och är inte sällan förenat med dryga böter. En specialist i området känner väl till alla turer kring en bolagsbildning och kan därmed hjälpa dig undvika dyra misstag.

En bolagsbildning är förenad med kostnader

Även om det inte alls kostar lika mycket att bilda bolag idag som förr, är det förenat med investeringar, vare sig du ska göra en uppstart eller om du ombildar. Med rätt hjälp håller du effektivt kostnaderna nere.

Det finns många som är duktiga på bolagsbildning & företagsrådgivning

Anlita en erfaren företagsrådgivare vid bolagsbildning

Att prata med någon som är expert på allt som har med bolag att göra är till stor hjälp vare sig du ska starta företag eller om du redan är företagare. Kanske vill du expandera eller starta upp en annan verksamhet vid sidan om din egen, då är det till oumbärlig nytta att ha någon vid din sida som kan ge dig specifika råd om hur du ska gå till väga. Startar du upp ett helt nytt företag kan det finnas hjälp att få som är specifika för din region och en företagsrådgivare har alltid koll på de här sakerna.

Med en auktoriserad expert kan du gå igenom din affärssidé, få reda på hur du bäst undersöker marknadens behov av din nya idé och inte minst hur du effektivast och bäst ska finansiera den. När du först startar upp ett bolag måste en stiftelseurkund och bolagsordning göras. Ett aktiekapital ska upprättas och det ligger i dagsläget på 50 000 för ett slutet bolag och 500 000 för ett publikt bolag. All övrig egendom ska också registreras och redovisas för. Du måste ha en styrelse i ditt bolag och ha någon som kan sköta ekonomin.

Alla de här aspekterna får du guidning genom när du anlitar någon som vet exakt hur en bolagsbildning ska göras. Du får också hjälp att hålla koll på viktiga datum som inlämning av årsredovisningar och när det är dags för bolagsstämmor, hur du upprättar protokoll med mera.

Vad kostar det att bilda bolag?

En företagsrådgivare tar vanligtvis betalt per timme för sina tjänster och vad en starta företag-kostnad slutligen landar på varierar. Ni kan tillsammans bestämma hur många timmar du vill ha stöd och hjälp med att utveckla bolaget. Ibland är företagsrådgivaren också revisor och kan hjälpa dig med den löpande bokföringen och ibland har du större nytta av att ta hjälp av en företagsrådgivare vid sidan av hjälpen med den löpande bokföringen. Med rådgivaren kan du ha personliga möten eller så kan ni diskutera via telefon, Skype eller mejl. Kostnaderna för en företagsrådgivare brukar betala sig själv i längden, eftersom du får hjälp med att få ut så mycket som möjligt av ditt företagande och expanderar på ett sätt som blir så lönsamt för dig som möjligt.

Att starta upp ett bolag är alltid förenat med kostnader. Ett aktiekapital måste in i företaget och det gör man genom att pengar förs in i bolaget eller att man delvis skapar kapitalet genom så kallad apportegendom. Det innebär att man räknar in sådant som utrustning och fastigheter i kapitalet. Du kan själv välja om du vill att bolaget ska vara privat eller publikt. Det publika bolaget kan sprida sina aktier och sälja dem till allmänheten. Annars så skapar du ett privat aktiebolag. Du måste också betala en mindre summa till bolagsverket när du registrerar bolaget. Avgörande för ditt företags ekonomi är också hur du använder aktiekapitalet i verksamheten. Här finns det många fallgropar, till exempel om du köper saker som inte får räknas som tillgångar i bolaget. Att som nystartad företagare hamna i en situation där det inte finns tillräckligt med intäkter som buffert om bolaget skulle gå i förlust, vilket är vanligt för många nystartade bolag, är något som måste undvikas och har du rätt rådgivning från början har du mycket större chanser att undvika sådana här situationer.

Ett av de första besluten du måste ta när du startar eget är vilken bolagsform du ska bedriva verksamheten i. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs eller vad du vill uppnå med ditt företag så skiljer sig behovet av företagsform. När man bestämt sig för bolagsform ska man kontakta skatteverket där man registrerar sitt nya bolag. Men det kan vara knepigt att förstå vilken företagsform som passar bäst. Då kan det vara hjälpsamt att ta hjälp av en expert.

  • Bilda Aktiebolag: För att bilda AB måste man ha startkapital på minst 50 000 kr. Man kan ha en eller flera ägare och dessa kan vara både fysiska och juridiska. Den stora fördelen med aktiebolag är att ägarna inte har något personligt ansvar. Om någonting skulle hända är det enbart det insatta kapitalet man riskerar, ingenting annat.
  • Bilda Enskild näringsverksamhet: I en enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som det också kallas, är du som privatperson ensam ägare för företaget. Som enskild näringsidkare går det bra att driva flera verksamheter samtidigt så länge dessa sköts. Näringsidkaren kan inte vara en juridisk person vilket innebär att man är personligt ansvarig för exempelvis skulder och slutna avtal. Skulle företagets resurser inte räcka till kan man behöva betala dessa ur egen ficka.
  • Bilda handelsbolag: I ett handelsbolag finns inget kapitalkrav. Däremot ska det finnas minst två delägare varav båda är personligt ansvariga för den verksamhet som bedrivs. Personligt ansvar innebär att bolagets skulder kan behöva betalas ur ägarnas egen ficka om det skulle uppstå en situation där bolaget inte kan betala sina skulder.
  • Bilda kommanditbolag: I ett kommanditbolag finns en komplementär eller en så kallad bolagsman. Denna person har ett obegränsat personligt ansvar i bolaget. Ett kommanditbolag kan utöver komplementären ha flera andra kommanditdelägare. Dessa kan till skillnad från komplementären endast förlora sitt insatta kapital i bolaget.
  • Bilda ekonomisk förening: Som man hör på namnet så är en ekonomisk förening en förening. Syftet med en ekonomisk förening är att medlemmarna själva ska ha ekonomisk nytta av verksamheten. En ekonomisk förening måste vid registreringen ha minst tre medlemmar varav samtliga medlemmar har rösträtt vid föreningens stämmor. Varje medlem betalar en insats och vanligtvis en årsavgift för sitt medlemskap. Samtliga föreningar måste också ha en revisor. Föreningen registreras hos bolagsverket innan uppstart och tillges vid godkännandet ett organisationsnummer. Skulle någonting hända kan styrelsemedlemmarna hållas personligt ansvariga.

Ombilda eller omvandla företag

Om du vill ändra företagsform överlåts det nuvarande företagets tillgångar och skulder till det nya bolaget. Överlåtelsen skiljer sig från försäljning eftersom ingen annan tillåts möjligheten att ta över tillgångarna. Oavsett om du är mitt uppe i ett verksamhetsår måste ett bokslut göras. Det kan innebära att sista räkenskapsåret är kortare än ett år. Med en revisor eller redovisningskonsult kan du få hjälp med både bokslut och överlåtelsen. De vet hur man överför tillgångar till skattemässigt värde och ser till att bolagsändringen blir så smidig som möjligt.

Om du tänker ombilda din enskilda firma till aktiebolag bör du registrera och skapa det nya bolaget på bolagsverket. Eftersom det krävs 50 000 kronor för att bilda ett aktiebolag krävs minst detta belopp som eget kapital i den enskilda firman för att kunna få tillbaka kontantinsatsen som gjordes vid registreringen. Det finns många regler kring överlåtelser vilket kan vara krångligt. På skatteverkets hemsida kan man få hjälp när man ombildar sin enskilda firma.

För dig som vill starta aktiebolag

Ska du bilda aktiebolag kan det ofta kännas som ett stort steg att ta på egen hand och många blir avskräckta när de läser informationen på Skatteverkets sida eller hos Bolagsverket. Men det gäller att komma ihåg att mycket av det inte alls är så svårt som det ser ut och av en kompetent företagsrådgivning får du all hjälp du behöver för att komma igång.

För dig som vill starta handelsbolag

Handelsbolag är en form av bolag som har mycket gemensamt med ett aktiebolag, trots att bolagsformen är enklare. Här finns dock tydliga juridiska skillnader och bland annat finns inget krav på ett startkapital när ett handelsbolag bildas. Den här aspekten gör det särskilt meningsfullt att ha en rådgivare när det är dags att bilda bolag. Detta inte minst eftersom bolagsmännen är ansvariga för rörelsens finanser med hela den egna förmögenheten.

För dig som vill starta fåmansföretag

Kanske vill du du starta eget café, starta eget åkeri eller någon annan typ av verksamhet? Har du inte drivit egen firma förut och nu står i begrepp att starta ett företag där du också kommer att ha en eller två anställda, är det viktigt att allting görs på rätt sätt. En erfaren rådgivare hjälper också dig att hitta ett passande system för smidig löneutbetalning med mera.

Starta företag: Tips till att starta eget

Att ha en kunnig, erfaren och lättillgängligt expert vid sin sida när man startar eget är en enorm trygghet. Att det blir rätt från början finns det otroligt mycket att vinna på, både ekonomiskt och för att det helt enkelt blir roligare att bedriva företag då. Tillsammans med en expert från vårt nätverk kan du ta ditt företagande till nya nivåer.

Starta företag idéer
När man utvecklar en företagsidé från det första tankefröet till ett bolag som omsätter pengar är det många timmars arbete vid skissbordet. En oberoende expert kan stötta samt hjälpa dig att utveckla idéerna och är en stor hjälp på vägen som gör att varje steg i processen också blir juridiskt korrekt.
Rätt företagsform
Hur du ska fördela dina finanser och vilken typ av företag du ska bilda är ett stort beslut att fatta. Har du stora planer och ett större kapital att gå in med i din verksamhet? Vid den här typen av ärenden lämpar det sig att konsultera en företagsrådgivare om vad som är bäst.
Hur ska du använda bolagets kapital?
Att köpa saker i företagets namn som sedan inte får räknas som en tillgång undergräver verksamheten och kan längden förorsaka många problem. Med rätt rådgivning undviker du fallgropar som detta och kan i stället optimera företagets kapital.
Registrera din verksamhet
När du lämnar in din företagsbeskrivning har du ensamrätt till ditt namn i din bransch. Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av verksamhet du vill bedriva. Man ska lätt kunna förstå i detalj vad verksamheten går ut på från beskrivningen. Här är en expert på företagsbildning kunnig om tillvägagångssätt.
Styrelse och suppleant
Om du startar enskild firma behövs ingen styrelse, men om du däremot startar ett bolag kräver företagsformen att en sådan finns. En företagsrådgivare brukar inte gå med i styrelsen, men utgör en trygg extern rådgivning i hur du ska göra.
Att sälja eller lägga ner sitt företag
Det är inte möjligt att på egen hand lägga ner ett företag. Det finns flera tillvägagångssätt och endast en kunnig expert kan veta vilket som är det mest lämpliga för din del. Har du möjlighet att sälja går det till så att du säljer av din del av aktierna till den nya ägaren.

Här finns reglerna för vad som gäller för att ett bolag ska anses vara bildat

Inom bolagsrätten tas förhållandet mellan organisationer och människor i ett bolag upp. Bolagsrätten styr även de olika bolagsformerna samt reglerar individers personliga ansvar i dessa. Den berättar också för oss vad som händer när företag löses upp, går i konkurs, avvecklas och vad som sker med ledarna i dessa situationer.

Att teckna avtal

Avtal kan vara svåra att teckna. När det kommer till företag är det viktigt att överenskommelser tecknas i form av avtal som visar vad de två partnerna kommit överens om. Enligt lag så är muntliga och skriftliga avtal lika giltiga men det är betydligt svårare att styrka ett muntligt avtal vid en eventuell tvist. Därför kan det vara bra att skriva kontrakt som visar vad man kommit överens om.

I ett kontrakt är det dock viktigt att allt blir rätt och att man inte skriver på någonting som man sedan inte kan stå för. Det är därför väldigt viktigt att själva avtalstexten är korrekt. Den ska helt enkelt inte gå att feltolka. För att försäkra sig om att man får ett bra kontrakt tar många hjälp av en affärsjurist eller en revisor. Dessa personer har den kunskap och erfarenhet som behövs för att skriva ihop ett skräddarsytt avtal till dig.

Försäljning och köp av företag

Vid försäljning eller köp av företag måste avtal som inkluderar nya ägandeförhållanden, försäljningspris osv. skrivas. Detsamma gäller om delar av ett bolag säljs. I de situationerna kan man behöva hjälp på expertnivå. Vi rekommenderar därför att man anlitar en jurist eller advokat. Det spelar ingen roll hur noggrant man skriver ett avtal om dess innehåll kan bli tolkat på olika sätt. Det kan leda till en invecklad och kostsam rättstvist. Dessutom kan det leda till att man tvingas  avveckla bolaget, ett utfall som är väldigt oönskat. Se därför till att få hjälp av en juridiskt kunnig person om du ska köpa eller sälja ett bolag.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig