Bolagsbildning: Vi matchar dig med företagsrådgivare

Starta bolag eller expandera företag med specialister inom ekonomi - Vi tillhandahåller gratis förmedlingstjänster

Så fungerar Ageras

Beskriv dina behov av hjälp så detaljerat som möjligt i formuläret på sidan.

Invänta minst tre matchningar från vårt nätverk som motsvarar dina behov.

Gå i lugn och ro igenom de offerterbjudanden du fått och välj den som passar dig bäst.

Fyll i formuläret och beskriv vad du behöver hjälp med
Få erbjudande från 3 företagsrådgivare
Ageras får kontakta mig via e-mail

En erfaren företagsrådgivare kan regelverket

Har du haft glädjen att få expandera ditt företag och ska göra en ombildning exempelvis till ett aktiebolag, finns det mycket att hålla ordning på i kontakten med Skatteverket och Bolagsverket. En expert vet vad som krävs och kan all pappersexercis.

En auktoriserad konsult kan fallgroparna

Att uppge fel information till Skatteverket och andra myndigheter kan bli kostsamt och är inte sällan förenat med dryga böter. En specialist i området känner väl till alla turer kring en bolagsbildning och kan därmed hjälpa dig undvika dyra misstag.

En bolagsbildning är förenad med kostnader

Även om det inte alls kostar lika mycket att bilda bolag idag som förr, är det förenat med investeringar, vare sig du ska göra en uppstart eller om du ombildar. Med rätt hjälp håller du effektivt kostnaderna nere.

Det finns många som är duktiga på bolagsbildning & företagsrådgivning

Anlita en erfaren företagsrådgivare vid bolagsbildning

Att prata med någon som är expert på allt som har med bolag att göra är till stor hjälp vare sig du ska starta företag eller om du redan är företagare. Kanske vill du expandera eller starta upp en annan verksamhet vid sidan om din egen, då är det till oumbärlig nytta att ha någon vid din sida som kan ge dig specifika råd om hur du ska gå till väga. Startar du upp ett helt nytt företag kan det finnas hjälp att få som är specifika för din region och en företagsrådgivare har alltid koll på de här sakerna.

Med en auktoriserad expert kan du gå igenom din affärssidé, få reda på hur du bäst undersöker marknadens behov av din nya idé och inte minst hur du effektivast och bäst ska finansiera den. När du först startar upp ett bolag måste en stiftelseurkund och bolagsordning göras. Ett aktiekapital ska upprättas och det ligger i dagsläget på 50 000 för ett slutet bolag och 500 000 för ett publikt bolag. All övrig egendom ska också registreras och redovisas för. Du måste ha en styrelse i ditt bolag och ha någon som kan sköta ekonomin.

Alla de här aspekterna får du guidning genom när du anlitar någon som vet exakt hur en bolagsbildning ska göras. Du får också hjälp att hålla koll på viktiga datum som inlämning av årsredovisningar och när det är dags för bolagsstämmor, hur du upprättar protokoll med mera.

För dig som vill starta aktiebolag

Ska du bilda aktiebolag kan det ofta kännas som ett stort steg att ta på egen hand och många blir avskräckta när de läser informationen på Skatteverkets sida eller hos Bolagsverket. Men det gäller att komma ihåg att mycket av det inte alls är så svårt som det ser ut och av en kompetent företagsrådgivning får du all hjälp du behöver för att komma igång.

För dig som vill starta handelsbolag

Handelsbolag är en form av bolag som har mycket gemensamt med ett aktiebolag, trots att bolagsformen är enklare. Här finns dock tydliga juridiska skillnader och bland annat finns inget krav på ett startkapital när ett handelsbolag bildas. Den här aspekten gör det särskilt meningsfullt att ha en rådgivare när det är dags att bilda bolag. Detta inte minst eftersom bolagsmännen är ansvariga för rörelsens finanser med hela den egna förmögenheten.

För dig som vill starta fåmansföretag

Kanske vill du du starta eget café, starta eget åkeri eller någon annan typ av verksamhet? Har du inte drivit egen firma förut och nu står i begrepp att starta ett företag där du också kommer att ha en eller två anställda, är det viktigt att allting görs på rätt sätt. En erfaren rådgivare hjälper också dig att hitta ett passande system för smidig löneutbetalning med mera.

Här finns reglerna för vad som gäller för att ett bolag ska anses vara bildat

Inom bolagsrätten tas förhållandet mellan organisationer och människor i ett bolag upp. Bolagsrätten styr även de olika bolagsformerna samt reglerar individers personliga ansvar i dessa. Den berättar också för oss vad som händer när företag löses upp, går i konkurs, avvecklas och vad som sker med ledarna i dessa situationer.

Att teckna avtal

Avtal kan vara svåra att teckna. När det kommer till företag är det viktigt att överenskommelser tecknas i form av avtal som visar vad de två partnerna kommit överens om. Enligt lag så är muntliga och skriftliga avtal lika giltiga men det är betydligt svårare att styrka ett muntligt avtal vid en eventuell tvist. Därför kan det vara bra att skriva kontrakt som visar vad man kommit överens om.

I ett kontrakt är det dock viktigt att allt blir rätt och att man inte skriver på någonting som man sedan inte kan stå för. Det är därför väldigt viktigt att själva avtalstexten är korrekt. Den ska helt enkelt inte gå att feltolka. För att försäkra sig om att man får ett bra kontrakt tar många hjälp av en affärsjurist eller en revisor. Dessa personer har den kunskap och erfarenhet som behövs för att skriva ihop ett skräddarsytt avtal till dig.

Försäljning och köp av företag

Vid försäljning eller köp av företag måste avtal som inkluderar nya ägandeförhållanden, försäljningspris osv. skrivas. Detsamma gäller om delar av ett bolag säljs. I de situationerna kan man behöva hjälp på expertnivå. Vi rekommenderar därför att man anlitar en jurist eller advokat. Det spelar ingen roll hur noggrant man skriver ett avtal om dess innehåll kan bli tolkat på olika sätt. Det kan leda till en invecklad och kostsam rättstvist. Dessutom kan det leda till att man tvingas  avveckla bolaget, ett utfall som är väldigt oönskat. Se därför till att få hjälp av en juridiskt kunnig person om du ska köpa eller sälja ett bolag.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig