Få erbjudanden från 3 revisorer

Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar

Ageras får kontakta mig via e-mail
Kundtjänst är tillgänglig på
08-40300102

Det finns många duktiga revisorer där ute!

Sveriges största nätverk av revisorer
Din chans till rätt matchning

Få ett rättvist pris
Offerter från flera revisionsbyråer ger en fördelaktig översikt av marknaden

Ta vara på möjligheten
Gratis och helt utan bindning

Så fungerar det

Steg 1
Fyll i formuläret
Beskriv ditt uppdrag och dina förväntningar på revisormatchningen. Därefter matchar vi ditt uppdrag med 3 duktiga revisorer i din närhet.
Steg 2
Jämför villkor
Du kommer inom 48 timmar ha mottagit kontaktuppgifter till 3 revisorer som matchar din uppdragsprofil. Det är sedan upp till dig att jämföra offerter.
Steg 3
Välj revisor
Efter att du mottagit offerter från samtliga revisionsbyråer väljer du helt enkelt den som passar dig bäst. Du är sedan redo att inleda ett samarbete med din nya revisor.

Hitta rätt revisor i Stockholm - helt kostnadsfritt

Kostnadsfritt och helt utan bindning
Cleanandnomic AB
135 70 Stockholm

Otroligt hängiven och professionell! Vi anlitade henne som egenföretagare och gick sedan smidigt över till AB med Maries hjälp. Allt skedde snabbt och med bra kontakt direkt med Marie gick allt hur bra som helst! Efter det har allt flutit på perfekt och vi är SÅ nöjda! Marie och hennes Team Rekommenderas starkt av oss!

- Daniel Hellsten
2018-04-18
Soft Ekonomi & Management
131 26 Nacka Strand

Professionella Trevliga, professionella, duktiga o punktliga.

- Mattias Edström
2018-05-23

Positiv Känenr stort förtroende för Michael. Proffsig och hjälpsam

- Ulla Johansson
2018-08-29

Otroligt bra bemötande och en stark vilja att lösa problem -

- Carl Sibbern
2018-10-31
Green Light AB
112 27 Stockholm

Tycker Agera skötte allting väldigt bra. Både vad det gäller uppföljning och vilja att förmedla revisor förslag. Get ett gott omdöme. Mvh Samuel

- Samuel Andreasson
2018-10-30
Parameter Revision AB
112 34 Stockholm

Väldigt professionellt bemötande från både Ageras och Parameter Revision Jag fick direkt ett väldigt snabb och professionellt bemötande, både från Ageras och sen den byrån jag valde, Parameter Revision. Dom har sedan bibehållt detta och förstått mitt bolags problematik och arbete. Jag är extremt nöjd!

- Torbjörn Christell
2018-11-27

Anders Lundqvist står för hög kvalité och kompetens. Anders Lundqvist är väldigt kompetent, proffsig, snabb. Han är lätt att ha att göra med och återkopplar direkt vid frågor. Han sätter stort fokus i att utföra sitt arbete med högsta kvalité och han tar rimligt betalt. Vill varmt rekommendera honom till andra företagare som vill ha bra koll på sina papper.

- Magnus Laupa
2018-06-15
SC Accounting AB
136 40 Handen

Utmärkt service Hög kompetens med utmärkt service. Mina bästa rekommendationer.

- Marcus Rastefalk
2018-09-21
Nordic Accounts Stockholm AB
114 31 Stockholm

Mkt bra trevligt bemötande och proffsigt utfört

- Peter / Malin Birgell / Brännlund
2018-10-19
A.L.K redovisning AB
102 23 Stockholm

Fantastiskt Jag skulle ha bytt till dom för länge sedan, dom kan sin sak och jobbar snabbt så jag är helnöjd och man får inte glömma ett sådant trevligt bemötande

- Thomas Svensson
2018-10-08

v4.leads.headline

Exclusive! Framgångsrikt och etablerat AB inom fastighetsmäklarbranschen söker redovisningskonsult för långvarigt samarbete - Stockholm/Södra Stockholm
#204128 Stockholm
Verksamhet inom bemanningsbranschen AB söker revisor för långvarigt samarbete - Hela Sverige
#204096 Johanneshov
Nystartad EF inom restaurangbranschen söker samarbete med redovisningskonsult - Stockholm
#204087 Järfälla
Växande AB med Konsultbyrå inom IT söker första samarbete med redovisningskonsult - Stockholm
#204044 Stockholm
EF som musiker söker redovisningskonsult - Stockholm
#204029 Älvsjö
AB med digital webbyrå söker första samarbete med auktoriserad revisor - Hela Sverige
#204024 Stockholm
Stadigt växande AB inom mjukvaruutveckling söker revisor för sitt första och långvariga samarbete - Stockholm län
#204004 Stockholm
Vilande AB söker samarbete med redovisningskonsult - Stockholm
#203938 Sundbyberg
Nystartat EF inom skönhetsbranschen söker samarbete med redovisningskonsult - Stockholm
#203895 Stockholm
EF som vildmarksguide söker redovisningskonsult för bokslut - Stockholm med omnejd
#203782 Sköndal

Anlita en revisor i Stockholm

Revision är ett enormt område och det är inte alla företagare som har fått upp ögonen för hur stor hjälp man egentligen kan få genom att anlita en revisor eller revisionsbyrå i Stockholm eller någon annanstans. Revision syftar dels till att företaget får ökad trovärdighet genom att dess verksamhet och räkenskaper granskas av en oberoende men kompetent person. Revision syftar också till att undvika misstag och felaktigheter i bokföringen som annars kan ställa till det för företaget. I förlängningen innebär detta förstås att företaget får bättre koll på sin ekonomi och på sin verksamhet. När revisionen är genomförd skriver revisorn ett revisions-PM där han eller hon tar upp eventuella brister som denne har upptäckt samt tips, råd och förslag på hur bristerna kan avhjälpas och hur företaget kan förbättra sin bokföring, sin redovisning och sina rutiner.

Revisionsbyrå i Stockholm - ett bollplank till företaget

En revisor som jobbar på en revisionsbyrå har väldigt stora kunskaper som de gärna delar med sig av till de företag som anlitar dem. För att revisorn ska kunna utföra sina arbetsuppgifter som att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning behöver man ha stora kunskaper inom såväl ekonomi och redovisning som juridik och beskattning. I Stockholm finns en mängd olika revisionsbyråer med både breda och mer specifika kompetensområden. Dessutom kommer det ständigt nya regler och normer inom dessa områden, vilket gör att en revisor på en revisionsbyrå i Stockholm ständigt måste hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området.

När en revisor tar sig an ett uppdrag så ingår det ofta i hans eller hennes arbetsuppgifter att fungera som ett bollplank och som en samtalspartner för företaget. Det innebär bland annat att en revisionsbyrå kan hjälpa ett företag att förbättra och effektivisera sina rutiner, samt ge tips och råd till hur företaget kan förbättra sin redovisning. Tanken med denna rådgivning är att revisionsbyrån ska kunna bidra till att minska risken för att avsiktliga såväl som oavsiktliga fel och misstag uppstår när det gäller företagets räkenskaper och förvaltning.

Certifierade revisorer

Här i Sverige är det Revisorsnämnden som ansvarar för auktorisering och godkännande av revisorer samt registrering av revisionsbolag. Det är bara yrkesverksamma revisorer som får inneha godkännande eller auktorisation. För att få titeln godkänd revisor eller auktoriserad revisor måste man ha utbildning och erfarenhet samt ha avlagt revisorsexamen respektive högre revisorsexamen. Dessa titlar får man under fem år i taget och för att få behålla sin titel gäller det att följa alla regler, rekommendationer och lagar som finns i branschen och som Revisorsnämnden ställer som krav. Bland annat innebär detta god revisorsed samt att man ständigt vidareutbildar sig. Man måste också vara yrkesverksam för att kunna förnya sin titel. Om man väljer att anlita en auktoriserad eller godkänd revisor till sitt företag kan man alltså säkerställa att denne innehar en kvalitativ yrkesutbildning och erfarenhet. 

Godkänd revisor

För att bli godkänd revisor i Stockholm måste man alltså avlägga revisorsexamen hos Revisorsnämnden och för att få göra detta måste man ha genomgått såväl en teoretisk som en praktisk utbildning. Man måste ha genomgått en treårig högskoleutbildning med inriktning mot företagsekonomi och dessutom ska man ha jobbat som revisor i minst tre år.

Auktoriserad revisor

För att få titeln auktoriserad revisor måste man enligt Revisorslag 5§ uppfylla en del krav. Man ska yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet, vilket konkret innebär att man antingen ska vara anställd i eller driva en egen revisionsbyrå. Man ska också vara bosatt i Sverige, Schweiz eller EES. Man får inte heller vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträde. Vidare måste man förstås också ha den utbildning och erfarenhet som krävs för revisionsyrket. Utbildningskravet omfattar bland annat krav på högskoleexamen i företagsekonomi med studier i redovisning, associationsrätt, skatterätt, statistik med mera. Det finns också ett krav på att man ska ha minst fem års praktisk arbetslivserfarenhet av arbete med revision. Vidare ska man ha avlagt så kallad högre revisorsexamen efter avklarat prov hos Revisorsnämnden. Sist men inte minst så ska man också vara redbar och i övrigt lämplig.

Den som är auktoriserad revisor i Stockholm får sin auktorisation för fem år i taget och inför varje ny femårsperiod gör Revisorsnämnden en koll av revisorns yrkesverksamhet respektive redbarhet. En auktoriserad revisor måste vidare följa bland annat God revisorssed och God revisionssed. Om en auktoriserad revisor inte sköter sig kan Revisorsnämnden ta ifrån honom eller henne sin auktorisation.

Samarbete mellan företaget och revisionsbyrån

Om man väljer att anlita en revisionsbyrå så ska man inte tro att revision innebär att revisorn sitter på sitt kontor och granskar företagets siffror i sin ensamhet. Det görs förstås också, men revision är mycket mer än så. Om man knyter an en revisionsbyrå i Stockholm till sitt företag så sker revisionen i nära samarbete med företaget. En del av revisionen görs på själva företaget, inte minst om det handlar om ett större företag. Då kan det vara bra att den som utför revisionen också finns i närområdet. En lyckad revision innebär inte heller enbart att revisorn går in och granskar räkenskaperna en gång om året, utan tvärtom, att ens revisionsbyrå finns med under hela räkenskapsåret. Man brukar dela in revisionen i ett antal faser som börjar med planering av uppdraget och efterföljande löpande granskning och internkontrollgranskning, bokslut och granskning av årsredovisningen. Efter att bokslutet har granskats brukar man träffa sin revisionsbyrå för att få reda på revisorns synpunkter, iakttagelser och rekommendationer. Efter granskningen av årsredovisningen skriver revisorn en revisionsberättelse som därefter ska bifogas i företagets årsredovisning.

Pris för revision

När man sitter ner med sin revisionsbyrå och diskuterar priset kan det vara bra att vara väl insatt i omfattningen av det uppdrag man förmedlar till revisorn. Om man har varit i kontakt med mer än en revisionsbyrå har man oftast lyckats få en överblick av både timantalet och totalkostnaden. Ett sätt att gå till väga är att använda Ageras hemsida. Här kan du få denna överblick genom att beskriva ditt uppdrag och då mota offerter från mer än 1 revisionsbyrå. Revisorer kan antingen sätta ett fast pris, baserat på uppskattat antal timmar, eller så kan de välja att lämna en timkostnad. Tänk på att ha en nära dialog med din revisor om hur det går och hur många timmar som förväntas gå åt. På det sättet undviker man dyra överraskningar.

Därför ska du anlita en revisionsbyrå

Att anlita en revisionsbyrå är en kvalitetssäkring av företagets räkenskaper och förvaltning. På så sätt kan företagets olika intressenter försäkra sig om att företaget har skött sina siffor på ett korrekt och tryggt sätt. Detta medför också att företagets kreditvärdighet ökas och att det blir lättare att ta lån.

Är du i behov av en revisor men inte vet vart du ska börja leta? Då kan Ageras hjälpa dig. Ageras har kontakt med omkring 200 specialister i Stockholm – redo att ta sig an nya uppdrag.