Guide: Så gör du för att skriva en affärsplan

Att skriva en affärsplan är det första steget i processen att starta företag. Affärsplanen är ett styrdokument för företagsledningen, samtidigt som den fungerar som ett kommunikationsmedel mot externa intressenter, som till exempel investerare och framtida samarbetsplartners. Nystartade företag har med andra ord mycket att vinna på att utforma en gedigen affärsplan. Därför delar vi på Ageras med oss av tips för hur du skriver en ordentlig affärsplan, som fungerar internt, mot investerare och alla andra intressenter. Längst ner i artikeln hittar du en mall på en affärsplan som du kan använda i ditt företag. 

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en grundläggande plan över hur en affärsidé ska förverkligas.

Alla seriösa entreprenörer har att vinna på att skriva en affärsplan. Genom att skriva den lär du känna din idé i grunden. Du ser var det finns brister och möjligheter och i slutändan är en välskriven affärsplan ett sätt att ta reda på om företaget är värt att satsa på. Vill du ska starta företaget med en partner fungerar affärsplanen som ett effektivt medium för att sammanföra era visioner. Dessutom är det ett sätt att gå från att skapa intresse, till att faktiskt engagera.

Det finns ingen exakt formel för hur du skriver en perfekt affärsplan, men det finns några aspekter som är bra att ta med och nedan följer tips som du kan tänka på när du utformar din.

Är du entreprenör eller ska du starta ditt första företa?  Ageras hittar den perfekta redovisningskonsulten eller revisorn efter dina behov - kostnadsfritt.

Hitta redovisningskonsult eller revisor

Möjligheten

När du beskriver din affärsidé gäller det att gå längre än 30 sekunders pitchen och visa att den inte bara är intressant, utan även potentiellt lönsam i praktiken. Först ska du inleda med att förklara vad din idé består i och hur den är unik, sedan är det dags att vidga perspektivet.

Ditt företag kommer inte existera i ett vakuum och därför är det intressant att beskriva hur marknadsstrukturerna ser ut. Det är viktigt att analysera vilket stadie marknaden är i, om den är i en expansiv fas ska du visa hur du kommer utnyttja det, och om det är en etablerad marknad innebär du att du måste förklara hur ditt företag utmärker sig på marknaden. Beskriv hur maktbalanserna på marknaden ser ut. Du kan ha en fin tjänst eller produkt, men att du måste sälja den i kanaler där du saknar möjligheten att sätta spelreglerna. Exempelvis kan det vara så att du enbart når dina kunder genom en stor återförsäljare, och då är det antagligen svårt att driva upp marginalerna.

I den här delen ska du även ta med konkurrenssituationen. Det är en av de viktigaste parametrarna för hur din idé kommer fungera. Vilka aktörer är etablerade på marknaden? Beskriv deras styrkor såväl som svagheter och visa hur ditt företag passar in.

Om din idé är nyskapande är det också viktigt att du förklarar hur du ska undvika att en etablerad aktör kopierar och gör exakt samma sak. Patent är alltid en bra idé, men alla idéer går inte att skydda genom patent. Då måste du visa att dina kompetenser är unika nog. Här borde du även besvara frågan om varför ingen tänkt på affärsidén tidigare. Om du ska utnyttja ett affärsmässigt arbitrage på marknaden, alltså utnyttja en möjlighet som ingen tänkt på, så är det viktigt att du beskriver hur du kommer lyckas behålla positionen.

Självklart har siffrorna sin plats i affärsplanen. Först bör du beskriva din prissättningsstrategi. Här är ett råd att benchmarka mot andra aktörer. Din affärsplan borde åtminstone innehålla en balansbudget, en resultatbudget och en kassaflödesanalys. En av de vanligaste anledningarna till att nystartade företag misslyckas är att pengarna helt enkelt tar slut. Därför är det viktigt att du förklarar när intäkter och utgifter kommer. Var specifik och beskriv vilken kredittid du beräknar ge dina kunder och vilka du får från leverantörer.

Glöm inte att beskriva affärsmodellen på ett begripligt sätt för att visa hur pengarna kommer in i företaget. 

Teamet

Har du någonsin hört uttrycket ”jag investerade inte i idén, jag investerade i entreprenören”? Om du tittar på program som ”Shark Tank” gör du garanterat det. Det har betydelse för dig när du skriver din affärsplan eftersom framgången av företaget faktiskt beror på om ni i teamet kan leverera. Tipset är att inte bara inkludera ett CV, tänk istället på det som ett CV och ett personligt brev som är specifikt för det här projektet. Vad motiverar dig? Hur kommer dina kompetenser till användning? Om ni är fler är det bra att förklara hur ni kompletterar varandra. Ta även tillfället i akt att lära känna dig själv och dina partners.

Kontexten

Kan en svensk fjäril skapa en orkan på andra sidan Atlanten? Kanske. Ditt företag kommer agera i en komplex omgivning där det inte bara är marknaden som påverkar förutsättningarna. Ta därför ett steg tillbaka och beskriv hur förändringar på makronivå påverkar förutsättningarna och din idé. För att tydliggöra kan du med fördel använda den populära PESTEL-modellen. PESTEL står för ”political”, ”economic”, ”social”, ”legal”, ”environment” och ”technological”. Genom att gå igenom varje kategori utifrån ditt företags perspektiv ger du en överblick över vilka hot och möjligheter som uppenbarar sig utifrån. Gör ordentlig research, det ger ett seriöst intryck för andra intressenter, samtidigt som du lär dig.

 

Risker

Om du har gått igenom de tidigare stegen ordentligt så har en rad risker och potentiella problem uppenbarat sig. Se dem som en möjlighet och inte ett hot; låt dem komma med i affärsplanen. Om du vågar möta dina brister kan du vända dem till fördelar. Visa att du har tänkt ut potentiella lösningar på utmaningarna som hägrar. Du kommer lära dig mycket om ditt företag och förhoppningsvis utvecklas idén när du hanterar riskerna, förhoppningsvis till det bättre. När du presenterat vilka risker som finns, ta fram konkreta exempel på hur ditt företag ska hantera dem och gå vidare. Självklart är framtiden omöjlig att förutspå, men du kommer se en del problem redan nu, och då är det bra att visa att du är medveten om dem och redo för att hantera dem direkt.

Entreprenörer som siktar på tillväxt underskattar ofta utmaningen som ligger i att företaget växer. Därför måste du kunna visa hur du ska skapa skalbarhet i din organisation. En guide till hur du optimerar din organisation för skalbarhet hittar du här: Guide till skalbarhet i företag.

Struktur

Det finns många bud på hur du strukturerar din affärsplan på bästa sätt. En professor i entreprenörskap sa en gång till mig att han inte brydde sig hur den var strukturerar, så länge den var begriplig. Nedan är ett förslag på hur du kan strukturera din affärsplan, se det som inspiration och ta med det som du tycker är mest relevant för ditt företag. 

 

Avslutningsvis

Framtiden är oändligt komplex och att göra en handlingsplan och hålla sig strikt till den är i princip omöjligt och antagligen väldigt dåligt. Men att gå igenom de tankegångarna jag presenterat ovanför gör dig bättre beredd för den och den hjälper dig och andra lära känna din idé på ett djupare plan. Men förutom det, se affärsplanen som ett kommunikativt verktyg som förankrar visionen, både för dig och andra som har intresse av din idé. En fast men föränderlig punkt att återvända till när det blåser.

Posted: 13 Nov, 2017 (Updated: 11 Feb, 2018)

Joakim  Carlsson

Läs mer av denna skribent

Ageras erbjuder inte själva ekonomiskt eller juridisk rådgivning, utan har istället valt att samarbeta med redovisningskonsulter, revisorer och jurister som kan hjälpa dig i dessa ärenden. Fyll i formuläret här nedan och få inom kort offerter från professionella experter och rådgivare:
Revisor
Redovisningskonsult