Priselasticitet

Vad menas med priselasticitet?

Priselasticiteten för en vara visar hur många procent efterfrågan förändras per procent som priset ökar. Med andra ord visar elasticiteten hur priskänslig en vara är.

Vanligtvis är elasticiteten negativ, det vill säga att efterfrågan minskar när priset ökar. Varor vars efterfrågan är väldigt priskänslig kallas för elastiska. Exempel på sådana varor är flygresor, restaurangbesök eller andra lyxvaror. Varor som inte är särskilt priskänsliga kallas oelastiska och dessa kan exempelvis vara baslivsmedel.

Formel för priselasticitet

Elastisk efterfrågan om ɛ > 1

Enhetselastiskt/neutral efterfrågan om ɛ = 1

Oelastisk och priskänslig efterfrågan om 0 < ɛ < 1

Ju längre ifrån 1 som elasticiteten är, ju mer elastisk eller oelastisk är efterfrågan på varan.

Elasticitetskurva

Man kan välja att rita ut priselasticiteten i en kurva för att få en mer lättöverskådlig bild. I exemplen här nedan visas priset på y-axeln och kvantiteten på x-axeln. Ju flackare kurvan är, ju högre är priselasticiteten, det vill säga en prisförändring ger en stor förändring av priset. Ju brantare kurva, ju lägre är priselasticiteten, det vill säga kvantiteten är inte lika känslig för prisförändringar.

 

 

I exemplet ovan visar efterfrågekurvan D1 total/oändlig elasticitet. Med det menas att kvantiteten för en vara är mycket känslig vid en prisförändring.

 

 

I exemplet ovan visar efterfrågekurvan D2 total oelasticitet. Med det menas att varans kvantitet inte är känslig för prisförändringar.