Priselasticitet

Vad menas med priselasticitet?

Priselasticiteten för en vara visar hur många procent efterfrågan förändras per procent som priset ökar. Med andra ord visar elasticiteten hur priskänslig en vara är. Vanligtvis är elasticiteten negativ, det vill säga att efterfrågan minskar när priset ökar. Varor vars efterfrågan är väldigt priskänslig kallas för elastiska. Exempel på sådana varor är flygresor, restaurangbesök eller andra lyxvaror. Varor som inte är särskilt priskänsliga kallas oelastiska och dessa kan exempelvis vara baslivsmedel.

Formel för priselasticitet

Elastisk efterfrågan om ɛ > 1

Enhetselastiskt/neutral efterfrågan om ɛ = 1

Oelastisk och priskänslig efterfrågan om 0 < ɛ < 1

Ju längre ifrån 1 som elasticiteten är, ju mer elastisk eller oelastisk är efterfrågan på varan.

Elasticitetskurva

Man kan välja att rita ut priselasticiteten i en kurva för att få en mer lättöverskådlig bild. I exemplen här nedan visas priset på y-axeln och kvantiteten på x-axeln. Ju flackare kurvan är, ju högre är priselasticiteten, det vill säga en prisförändring ger en stor förändring av priset. Ju brantare kurva, ju lägre är priselasticiteten, det vill säga kvantiteten är inte lika känslig för prisförändringar.

 

 

I exemplet ovan visar efterfrågekurvan D1 total/oändlig elasticitet. Med det menas att kvantiteten för en vara är mycket känslig vid en prisförändring.

 

 

I exemplet ovan visar efterfrågekurvan D2 total oelasticitet. Med det menas att varans kvantitet inte är känslig för prisförändringar. 

Vad är hög priselasticitet?

Varor och tjänster är olika känsliga för prisförändringar. Hög priselasticitet innebär att efterfrågan på en vara eller tjänst minskar mycket när priset ökar. Lyxvaror har generellt sett en väldigt hög priselasticitet eftersom på dessa minskar markant om priset ökar. Generellt sett så handlar det om varor som folk kan klara sig utan eller som inte är så brådskande, men gärna unnar sig om pengarna finns och priset är rätt. Ett exempel på en vara som har hög priselasticitet utan att nödvändigtvis betraktas som en "lyxvara" är en tvättmaskin. Folk byter generellt sett inte ut sin fungerande tvättmaskin när priset är högt, men har en tendens att göra det när priset är lågt. Varor med bra substitut har också högre priselastisitet, om priset går upp på kaffe ökar efterfrågan på te istället.

Exempel på varor med hög priselasticitet

  • Flygresor
  • Oxfilé
  • Restaurangbesök
  • Tvättmaskin
  • Godis
  • Kaffe

Vad är låg priselasticitet?

Låg priselasticitet innebär att efterfrågan på en vara inte är känslig för prisförändringar. Det handlar generellt sett om varor som folk inte kan klara sig utan. Livsviktiga läkemedel är ett exempel på en typ av vara med extremt låg priselasticitet. Oavsett hur högt priset är så kommer efterfrågan i princip vara konstant eftersom det är något som folk inte kan klara sig utan. Andra exempel kan vara varor som saknar bra substitut, som till exempel toalettpapper. Går priset på toalettpapper ut så finns det inget bra substitut för detta. 

Exempel på varor med låg priselasticitet

  • Läkemedel
  • Baslivsmedel (Mjölk, mjöl och ägg)
  • Bensin 
  • Elektricitet