Behöver jag en revisor?

Först och främst behöver man veta när ens företag behöver en redovisningskonsult och när det behöver en revisor. Mer om det finns att läsa här. Sammanfattningsvis behöver företag generellt sett endast en revisor när de uppfyller följande de två senaste räkenskapsåren.

  • Fler än tre anställda
  • Över 3 miljoner i nettoomsättning
  • Över 1.5 miljoner kronor i balansomslutning

Om du inte uppfyller två av dessa kraven rekommenderar vi att du använder dig av en redovisningskonsult istället för att få hjälp med ditt företags ekonomi. Anledningen är att en revisor oftast är dyrare än en redovisningskonsult, samt att en revisor inte alltid ställer upp och gör bokföring. Oavsett om du behöver en redovisningskonsult eller revisor så kan vi hjälpa dig.

Vad kostar en revisor?

Revisorer har inte en fast kostnad som gäller för alla företag. Deras kostnad beror på flera faktorer, framförallt hur lång tid arbetet tar att göra. Revisorer ger oftast en offert baserat på hur många timmar arbetet förväntas att ta. Normalt sett kostar en revisor för ett mindre företag mellan 12-30 000 kr per år beroende på omfattningen av arbetet.

Få 3 offerter på revisorer idag!

Hur mycket kostar en revisor i timmen? - Timpris revisor

Det finns inte ett fast pris som alla revisorer tar utan revisorns timpris baseras som mycket annat på utbud och efterfrågan. Faktorer som kan dra upp priset på en revisor är till exempel erfarenhet och popularitet. Det är väldigt svårt att skriva ett generellt timpris på revision, men en kostnad mellan 700-1500 kr per timme är relativt normalt. Du kan läsa mer om priser för redovisningskonsulter här. Normalt sett är priset för bokföring och redovisning lägre än priset för revision.Vårt tips är att jämföra flera offerter från revisorer. Det kan man enkelt göra via Ageras tjänst där man skickar in en förfrågan och få tre offerter från skräddarsydda revisorer utifrån dina önskemål. Det är också en bra idé att prata med de revisorer som ger dig en offert för att bilda en uppfattning om att det är en revisor som du kan tänka dig att samarbeta med.

Vad gör en revisor?

En revisor granskar verksamhetens redovisning och förvaltning. Förvaltning handlar om hur styrelsen förvaltar sin verksamhet. I denna granskning kollar revisorn på den finansiella informationen ger en bra bild av hur verksamheten går. Revisorn kan även ge företaget råd om hur gällande bland annat ekonomiska frågor och förbättrade rutiner.

Innehåll

Få 3 offerter